Hotové akce

Pojďme se společně podívat za hotové akce ve Vinoři za poslední roky.

 • nové přechody (+ úpravy obytných zón – čočkové retardéry) – např. na ul. Mladoboleslavská, Bohdanečská, Uherská ad.
 • silniční most Vinořská
 • lávka Vinořská – ve vazbě na vybudování cyklostezky Satalice – Vinoř
 • cyklostezka Kbely – Vinoř, Satalice – Vinoř
 • výměna asfaltu Mladoboleslavská (2x)
 • vylepšení funkčnosti semaforu u Normy – úprava, reakce pouze na požadavek chodce
 • rozšíření MHD (autobusy 159, 182, 186) – rychlejší doprava na metro pro obyvatele Vinoře i Přezletic, spojení na Černý Most
 • chodník do Podolanky a příprava do Ctěnic – vybudování chodníku podél Mladoboleslavské k mostku přes Ctěnický potok, navazující infrastruktura v řešení se sousední obcí
 • změna parkovacích režimů – osazení dopravního značení, zkrácení doby parkování, zamezení celodenního parkování v režimu „P+R“
 • posun zastávky Vinořský hřbitov v Chaltické ulici
 • mobilní radar – zakoupen mobilní radar; není možné jej využít pro pokutování (MČ nemá pro tuto činnost oprávnění), využit pro monitoring počtu vozidel, rychlosti ad.
 • dokončení chodníku do Ctěnic
 • parkování na sídlišti Uherská, Čeperská
 • zúžení ulice Živanické na horním konci – v reakci na požadavek obyvatel ulice na zklidnění dopravy
 • (umístění betonových zábran, umístění značení – přednost dávají vozidla na příjezdu do obce)
 • nové zastávky MHD
 • nový povrch chodníku kolem Mariapoli