Parkování

Úprava parkovacího režimu u školy:

  • Vymezena doba, po kterou je parkování omezeno
  • Určena délka omezení
  • Řidič je povinen označit vozidlo časem, kdy vozidlo zaparkoval – pomocí parkovacích hodin (příp. provizorně lístečkem apod.)
  • Parkovací hodiny k zakoupení např. ve VINCENTu (nejde o hodiny specifické pouze pro Vinoř)
  • Běžně využívané dopravní značení v obcích a městských částech

Obdobně upraven režim parkování např. u Normy, cukrárny (s jiným časovým omezením umožňujícím komfortní realizaci nákupu, návštěvu lékaře ve zdravotním středisku apod.).