Potřebuji si zařídit

Situace

Návod

Formulář .pdf

Formulář .doc

Ověřování

Hlášení a rušení trvalého pobytu

Poplatek ze psů

Poplatek ze vstupného

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les