Podatelna

Podatelna MČ Praha – Vinoř poskytuje tyto služby:

  • příjem a evidence dokumentů
  • Czechpoint
  • ověřování (podpisů + listin)
  • evidence obyvatel na úrovni „ohlašovny“ (přihlášení – rušení TP)
  • evidence psů
  • vydávání rybářských lístků
  • zábory veřejného prostranství
  • rezervace společenské místnosti – Na Rychtě
  • platba místních poplatků
  • evidence + výdej dokumentů občanům s trvalým pobytem na adrese Bohdanečská 97

Formuláře k jednotlivým službám, pokud jsou třeba, jsou k dispozici na podatelně úřadu městské části.

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97, 190 17
Praha-Vinoř

telefon: 286 851 114

e-mail: podatelna@praha-vinor.cz
id datové schránky: m5pbt2p

 

Elektronická podatelna Úřadu městské části Praha-Vinoř

Pro elektronická podání MČ Praha – Vinoř slouží adresa podatelna@praha-vinor.cz, datová schránka: m5pbt2p

Na tyto adresy je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti apod. bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

Předepsané formáty elektronických podání jsou s příponami:
.doc, .xls, .docx, .xlsx, .rtf, .txt, .pdf

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .tiff, .bmp, .gif nebo .jpg . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Pokud nebude rozpoznám důvod zamítnutí (např. zavirovaný soubor, SPAM apod.), budou podání automaticky smazána. V takovém případě není podání přijato, tedy podáno.