Skaut

Podle dostupných informaci existovaly po druhé světové válce ve Vinoři čtyři skautské oddíly. Jaký byl jejich osud však nevíme. Pokud o nich něco víte, budeme rádi, když nám dáte vědět na e-mail podskalaci@skaut.cz.

 

70. skautský oddíl Podskaláci

V září 2018 se uskutečnila první schůzka oddílu, který ještě nemá název a ani ještě není oficiálně skautský. To ale nebrání oddílu podnikat výpravy do přírody.

20. června 2019 přijala rada hornopočernického střediska Oheň vinořský oddíl pod svá křídla. Od tohoto okamžiku je skauting ve Vinoři oficiálně obnoven.

Sami členové vymysleli pro oddíl název „Podskaláci“. Oddíl také přijímá číslo 70. a navazuje tak na jeden z poválečných oddílů.

V srpnu 2019 se koná první tábor Podskaláků. V západních Čechách, u říčky Hadovky. První noci v podsadách, první opravdové táboření, první skautské sliby.