Spolky

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků Jana Amose Komenského
Obec baráčníků byla založena 28.června 1932, ale aktivní činnost začala až 8.října 1933. Prvním rychtářem byl soused Václav Holý, od roku 1933 Petr Jarolím. Ihned od počátku byla nově založená organizace velmi čilá a trvale se zvyšoval počet členů. Svou činností ovlivňovala sociální i společenské dění v obci. Měla svůj vlastní ochotnický soubor a pracovala podle zásad a přijatého programu baráčnického hnutí.
V průběhu 2.světové války byla její činnost utlumena, ale ani po válce nezaznamenala organizace již takový rozmach,jako do roku 1939. Největší spolkovou slavností bylo 23.6.1957 “Rozvinutí praporu”. Ještě v roce 1967 měla Obec 100 členů, následně se jejich počet snižoval. Bylo to i proto, že v porovnání s dobou kdy Obec baráčníků vznikla, se výrazně změnily sociální a společenské poměry. Mnohé byla zapřičiněno i všeobecným rozšířením rozhlasu a televize. Ochotnické kroužky i dodržování starých zvyků a tradic postupně zanikalo.V roce 2002 vzpomínala Obec 70 let od svého založení a sešlo se 21 členů.
K výraznému zvýšení zájmu o spolkovou činnost došlo po roce 2006. 19.května 2007 oslavila Obec baráčníků 75 let svého trvání. Na počest tohoto výročí svolala župa do Vinoře župní sjezd a slavnost se odbývala v Hofmanově dvoře. Zúčastnilo se mnoho hostů ze sousedních Obcí a celkem bylo přítomno asi 250 občanů.

Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř
Myslivecká společnost byla založena dne 26. ledna 1962 a měla v té době 23 členů. Hospodařila na výměře 882 ha, dnes je to kolem 600 ha. Výměra se zmenšila z důvodu výstavby pražského silničního okruhu a záborem pozemků pro výstavbu rodinných domků. I když se výměra zmenšuje, podmínky pro myslivost se zlepšují a bohatší bývá i lovecká sezona. Moderní výrobní technologické postupy a stále se zlepšující podmínky hospodaření jsou pro přírodu citlivější a tento komplex podmínek zpětně příznivě ovlivňuje i stavy zvěře.

Zahrádkáři: internetové stránky www.zahradkarivinor.cz

Rybáři: internetové stránky www.rybari-vinor.cz

Kulturní: Kultura Vinoř, z.s. www.kulturavinor.cz