Spolky

Ve vinoři dlouhodobě aktivně působí celá řada organizací a spolků. Díky nim si můžete vybrat z různorodé nabídky dlouhodobých aktivit i zajímavých jednorázových aktivit.

Organizace působící v oblasti kultury a volného času

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků Jana Amose Komenského
Obec baráčníků byla založena 28.června 1932, ale aktivní činnost začala až 8.října 1933…

Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř
Myslivecká společnost byla založena dne 26. ledna 1962 a měla v té době 23 členů…

ZO ČZS VINOŘ (Zahrádkáři Vinoř)

ČRS MO Praha 9-Vinoř (Rybáři Vinoř)

Historie rybářského spolku ve Vinoři (dnes pobočný spolek Českého rybářského svazu, místní organizace Praha 9-Vinoř) sahá…

Kultura Vinoř, z.s.

V POLI, z.s.

Pastvina z.s.

70. skautský oddíl Podskaláci

Jezdecký spolek – Jezdecké společnosti Ctěnice