Rada

Rada městské části Praha – Vinoř byla zvolena ze členů zastupitelstva na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018 ve složení:

Ing. Michal Biskup – starosta (SPV)
Ing. Lenka Hluší, Ph.D. –  uvolněná místostarostka (SPV)
Robert Rytina – zástupce starosty (SPV)
Milan Antoš – uvolněný radní (ODS)
Mgr. Martin Mach – radní (SPV)

Působnost rady městské části je dána zákonem č. 131/2000 Sb. a Statutem hl. města Prahy.

Zápisy ze zasedání Rady MČ