Rada

Rada městské části Praha – Vinoř byla zvolena ze členů zastupitelstva na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018 ve složení:

Ing. Michal Biskup – starosta (SPV)
Milan Antoš – 1. zástupce starosty (ODS)
Robert Rytina – zástupce starosty (SPV)
David Smoljak – radní (SPV)
JUDr. Jan Červenka – radní (ODS)

Působnost rady městské části je dána zákonem č. 131/2000 Sb. a Statutem hl. města Prahy.

Zápisy ze zasedání Rady MČ