Městská část

Všeobecné údaje

 

Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR) Vyšehradské kapitule, sama obec je ale samozřejmě mnohem starší. Katastrální území Vinoř se skládá ze 3 urbanistických obvodů.

Nejstarší stavbou ve Vinoři je kostel povýšení sv. Kříže, který byl v nynější barokní podobě postaven v letech 1727-1728 na místě původně románské stavby stavitelem F. M. Kaňkou.

Ten je rovněž stavitelem dominanty obce – Vinořského zámku (nynější uzavřený areál využívá ministerstvo vnitra).

Vinoř má i velmi zajímavé okolí, např. kaskádu rybníků, Vinořský park, který byl vyhlášen za přírodní rezervaci, Ctěnický háj a zelené údolí V Obůrkách. Krajinný rámec území tvoří z jihu zámecká obora Vinořského parku, ze severozápadu Ctěnický háj. Kolem dokola jsou úrodná pole Polabí. Pětistupňovou kaskádou rybníků protéká Vinořský potok, dále po toku též zvaný Valcha (v Podolance a Dřevčicích) nebo Chobot (v Brandýse nad Labem). Od čistírny Kbely směrem k vinořské silnici směrem na Satalice je budován biokoridor.

Do katastru Vinoře spadá i osada Ctěnice. Její zámek, datovaný rokem 1286 jako vodní tvrz, a dosud stojící stará drábovna připomínají feudální doby.

Ctěnický zámek je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. stol., nyní je spravován Muzeem hlavního města Prahy a je centrem řemesel a tradiční lidové kultury.

Historická obec Vinoř je od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Leží v severovýchodní části města v obvodu Praha 9 na hranici hl. m. Prahy a bývalého okresu Praha-východ ve vzdálenosti necelých 13 km vzdušnou čarou od centra města – Václavského náměstí.

Z hlediska občanské vybavenosti je Vinoř na velmi vysoké úrovni. Sídlo je plynofikováno, je vystavěna kanalizace s ČOV, v MČ se nachází zdravotní středisko, školy, pošta, mnoho různých větších či menších komerčních objektů.

Ve Vinoři je nyní vysoká občanská i komerční rozestavěnost, území je díky své výhodné poloze atraktivním a velmi vyhledávaným místem pro stavbu rodinných i bytových domů, mnohé pražské firmy zde vybudovaly svá stálá sídla i výrobní provozy. Městská část Praha-Vinoř sama dokončila několik významných velkých staveb:

  • nová sportovní hala
  • devět bytových jednotek nad zdravotním střediskem
  • stavba Kulturně vzdělávacího centra, které bylo spolufinancováno z evropských fondů v rámci JPD, KVC Vincent začalo fungovat v září 2007
  • přístavba základní a mateřské školy, která byla dokončena v roce 2009

Městská část Praha-Vinoř rozhodně stojí za náštěvu, ať už za krásnou přírodou, historickými památkami, dobrým jídlem či atraktivním okolím (věž hradu Jenštejn, zámek v Brandýse nad Labem, letecké muzeum Praha-Kbely, tvrz v Dřevčicích apod.).

Zajímavosti

MČ Praha-Vinoř má na svém území 7 rybníků a další jezera vznikají na budovaném golfovém hřišti. Je to nejvíce rybníků v jedné městské části v Praze.

V MČ Praha-Vinoř se nachází přírodní rezervace Vinořský park.

I když do Vinoře nevedou žádné koleje, vyrábějí se zde v Pražské strojírně složité tramvajové vyhýbky a stojí zde i jeden vůz tramvaje T3.

MČ Praha-Vinoř má na svém území dva zámky. Zámek Ctěnice a Vinořský zámek.

Symboly MČ – prapor a znak

Doporučujeme:

Virtuální prohlídka Vinořského náměstí

Převzato z portálu PRAHA VIRTUÁLNÍ: http://virtualni.praha.eu

Vydal: Magistrát hl. m. Prahy & Panoramas s.r.o.

Vinoř na Wikipedii