Příprava strategického plánu

Připomínkování Návrhu Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Vinoř 2022 – 2035 ze strany veřejnosti a dotčených organizací ukončeno

Od ledna 2021 do června 2022 probíhalo strategického plánování dalšího rozvoje naší městské části.

Do 21. 8. 2022 měla veřejnost možnost své připomínky k návrhu Strategického plánu. Dne 31. 8. 2022 také skončila 60denní lhůta na zaslání připomínek ze strany sousedních městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy. Návrh Strategického plánu rozvoje MČ Praha-Vinoř byl ze strany těchto organizací bez připomínek. 

Děkujeme všem aktivním zástupcům veřejnosti, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzniku Strategického plánu, zejména účastí a diskusí na veřejných projednáních jednotlivých témat a účastí v anketních šetřeních.

Stávající podobu Strategického plánu před schválením Zastupitelstvem MČ Praha-Vinoř si můžete prohlédnout zde.

 

Informace k anketám a projednáním

Vinoř a doprava …pojďme se společně podívat, kudy se ve Vinoři chodí nejvíce…

Vinoř a sport …pojďme se společně podívat, kde a jak se dá ve Vinoři sportovat…

Vinoř a lidé …výsledky ankety na téma volnočasového vyžití ve Vinoři…

Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba …prohlédněte si budoucí projekty…

Kovárna …výsledky ankety na využití objektu Kovárny…

Vinoř a voda …Ve Středu 15. 6. 2022 proběhlo v centru VINCENT setkání…