Příprava strategického plánu

Vinoř a doprava …pojďme se společně podívat, kudy se ve Vinoři chodí nejvíce…

Vinoř a sport …pojďme se společně podívat, kde a jak se dá ve Vinoři sportovat…

Vinoř a lidé …výsledky ankety na téma volnočasového vyžití ve Vinoři…

Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba …prohlédněte si budoucí projekty…

 

Stále máte možnost ovlivnit budoucí využití objektu Kovárny!

Kovárna se nachází na pomezí Vinořského náměstí a Zámeckého dvora, kde v následujících cca 4 letech vzniknou bytové domy pro cca 400 nových obyvatel (více podrobností naleznete v prezentaci „Vinoř a nová (nejn) bytová výstavba“).

Objekt je památkově chráněný, avšak s ohledem na jeho stav, je v současné době bez využití. Objekt se přitom v rámci širšího okolí nachází ve velmi dobré společnosti a je tedy otázkou, jak jej do života ve Vinoři vhodně zapojit. Další informace o umístění a podobě objektu naleznete v přiloženém souboru.

Jak by podle Vás měl být objekt využit? Jaké služby Vám ve Vinoři chybí a rádi byste je zde nalezli? Jaké využití Kovárny může oživit dění na Vinořském náměstí?

Prostřednictvím níže uvedených odkazů můžete odeslat vlastní návrh nebo vybírat z dosud navržených variant:

 • Kavárna
 • Bistro
 • Kvalitní dětský koutek s kavárnou/posezením pro rodiče
 • Multifunkční prostor pro mládež – stolní tenis, stolní fotbal, šipky
 • Multifunkční sál (galerie, koncerty, obřadní síň)
 • Saunový svět, relaxace
 • Základní umělecká škola
 • Domov pro seniory s kavárnou
 • Ambulantní nerizikové sociální služby (např. denní stacionář – odlehčovací služba, arteterapie, muzikoterapie pro děti apod.)
 • Restaurace s kvalitní českou kuchyní
 • Knihovna
 • Úřad městské části

Již jen do poloviny května můžete hlasovat zde nebo přes připojený QR kód: