Příprava strategického plánu

Pěší doprava …pojďme se společně podívat, kudy se ve Vinoři chodí nejvíce