Příprava strategického plánu

Pěší doprava …pojďme se společně podívat, kudy se ve Vinoři chodí nejvíce…

Sport… pojďme se společně podívat, kde a jak se dá ve Vinoři sportovat…