Strategický plán rozvoje MČ Praha-Vinoř 2022 – 2035

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Vinoř 2022 – 2035 byl schválen Zastupitelstvem MČ

Od ledna 2021 do června 2022 probíhalo strategického plánování dalšího rozvoje naší městské části. V listopadu 2022 obdržela MČ připomínky od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Po jejich zapracování byl Strategický plán schválen Zastupitelstvem MČ a spolu s vypořádáním připomínek opět předán IPR a sousedním městským částem.

Děkujeme všem aktivním zástupcům veřejnosti a místních organizací, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vzniku Strategického plánu, zejména svou účastí a diskusí na veřejných projednáních jednotlivých témat, účastí v anketních šetřeních a na tématických skupinových rozhovorech.

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Vinoř naleznete zde:

  1. Analytická část
  2. Návrhová část
  3. Implementační část

 

Informace k anketám a projednáním

Vinoř a doprava …pojďme se společně podívat, kudy se ve Vinoři chodí nejvíce…

Vinoř a sport …pojďme se společně podívat, kde a jak se dá ve Vinoři sportovat…

Vinoř a lidé …výsledky ankety na téma volnočasového vyžití ve Vinoři…

Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba …prohlédněte si budoucí projekty…

Kovárna …výsledky ankety na využití objektu Kovárny…

Vinoř a voda …Ve Středu 15. 6. 2022 proběhlo v centru VINCENT setkání…