Školství

Základní škola a Mateřská škola Praha – Vinoř

Prachovická 340, 190 17 Praha 9 – Vinoř

IČ: 60460865

statutární zástupce (ředitel): Alfred Teller

tel. 286 028 241

web: www.zsvinor.cz

Kontakty