Výbory

Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř ustanovilo níže uvedené výbory a jejich předsedy. Výbor je poradním orgánem zastupitelstva městské části a předkládá mu návrhy k projednání.

Zápisy z jednání výborů a komisí

 

Finanční výbor

předseda: Mgr. Michal Zítek
e-mail: michal.zitek@praha-vinor.cz
tel. 720 934 299

členové:

 • Alexandra Bechr
 • Markéta Marešová
 • Alžběta Orságová
 • František Švarc

 

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Kazil
e-mail: jiri.kazil@praha-vinor.cz
tel. 736 758 935

členové:

 • Jan Wagner
 • Kamila Brunovská
 • Mgr. Petra Matoušková
 • Ing. Jiří Vyskočil

 

Výbor pro dopravu

předseda: Ing. Lenka Hluší Ph.D.
e-mail: lenka.hlusi@praha-vinor.cz
tel. 733 526 577

členové:

 • Marek Jukovič
 • Jiří Kazil
 • Petr Nýdrle
 • Tomáš Tenzer
 • Jan Wagner

 

Výbor pro mezinárodní spolupráci

předseda: Mgr. Michal Zítek
e-mail: michal.zitek@praha-vinor.cz
tel. 720 934 299

členové:

 • Petra Karičková
 • Klára Löwenstein
 • Mgr. Magdalena Rytinová
 • Mgr. Hana Šůrová
 • Tomáš Vlček

 

Výbor pro výchovu a vzdělávání

předseda: Mgr. Hana Šůrová
e-mail: hana.surova@praha-vinor.cz
tel. 724 282 531

členové:

 • Mgr. Iveta Boušová
 • PaedDr. Marie Brothánková
 • Petr Císař
 • Gabriela Roberta Kludská
 • Kateřina Machová Ondřejová
 • Markéta Marešová
 • Martina Mudrová
 • Dana Sobotová
 • Zuzana Štočková

 

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí

předseda: Ing. arch. Jana Zacharová
e-mail: jana.zacharova@praha-vinor.cz
tel. 777 221 133

členové:

 • Johana Benešová
 • Martin Horský
 • Markéta Imramovská
 • Martin Mach
 • David Smoljak
 • Mária Smoljaková
 • Marco Stella
 • Václava Šauliová

 

Výbor pro spolky a církve

předseda: František Švarc
e-mail: frantisek.svarc@praha-vinor.cz
tel. 721 941 621

členové:

 • F. Joska
 • Pavel Karička
 • Milan Klivický
 • Martina Kolarová
 • Věra Kučerová
 • Mgr. Magdalena Rytinová
 • Tomáš Podzimek

 

Výbor pro sport a tělovýchovu

předseda: Marek Bezkočka
e-mail: Marek.Bezkocka@seznam.cz
tel. 777 015 510

členové:

 • Barbora Marysková
 • David Řepa

 

Výbor sociální a zdravotní

předseda: JUDr. Jan Červenka
e-mail: jan.cervenka@praha-vinor.cz
tel. 602 363 820

členové:

 • Jiřina Dlabačová
 • Lenka Janoušková
 • Markéta Marešová
 • Ivana Zikmundová