Výbory

Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř ustanovilo níže uvedené výbory a jejich předsedy. Výbor je poradním orgánem zastupitelstva městské části a předkládá mu návrhy k projednání.

Zápisy z jednání výborů a komisí

Výbory pro volební období 2022 – 2026

(poradní orgány zastupitelstva)

Finanční výbor

předseda: Mgr. Hana Šůrová
e-mail: hana.surova@praha-vinor.cz

členové:

  • Mgr. Michal Zítek
  • Ing. Jitka Dúbravská
  • Kristýna Špaňhelová
  • Mgr. Hana Kašparová

 

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Kazil
e-mail: jiri.kazil@praha-vinor.cz

členové:

  • JUDr. Jan Červenka
  • Ing. Josef Ducháček
  • Mgr. Kamila Brunovská
  • Mgr. Petra Matoušková