Komise

Rada MČ Praha-Vinoř ustanovila níže uvedené komise. Komise je poradním orgánem rady městské části a předkládá jí návrhy k projednání.

Zápisy z jednání výborů a komisí

Komise ve volebním období 2022 – 2026

(poradní orgány rady)

Komise pro dopravu

předseda: Mgr. Michal Capko

e.mail: KomiseProDopravu@gmail.com

členové:

 • Jiří Kazil
 • Petr Nýdrle
 • Martin Podhorný
 • Markéta Marešová

Komise pro spolky a církve

předseda: Pavel Karička

e.mail: karicka@adron.cz

členové:

 • František Švarc
 • Jiřina Dlabačová
 • Veronika Cihlářová
 • Veronika Víšková
 • Markéta Imramovská
 • Martina Kolárová

 

Komise pro územní rozvoj

předseda: Ing. Petra Lindovská

e.mail: petra@lindovska.cz

členové:

 • Ing. Lenka Hluší, Ph.D.
 • Ing. Johana Benešová
 • Václava Šauliová
 • František Švarc

Komise pro sport

předseda: Ing. Tomáš Vohnický
e-mail: tomas.vohnicky@praha-vinor.cz
členové:

 • Mgr. Michal Zítek
 • František Švarc
 • Michal Kupka
 • Mgr. Michal Turoň
 • David Řepa
 • Ondřej Matoušek

Komise sociální a pro zdravotnictví

předseda: Mgr. Kateřina Hájková
e-mail: katerina.hajkova@praha-vinor.cz

členové:

 • Ivana Zikmundová
 • Lea Šimonovičová,
 • Markéta Kilingerová
 • Helena Švarcová
 • Mgr. Martin Mach
 • Zuzana Štočková

Komise pro digitalizaci a ICT

předseda: Ing. Tomáš Vohnický
e-mail: tomas.vohnicky@praha-vinor.cz

členové:

 • Roman Šeiner
 • Mgr. Michal Zítek
 • Bc. Monika Nová
 • David Řepa

Komise pro životní prostředí

předseda: Martina Řebíček
e-mail: martina.rebicek@gmail.com

členové:

 • Ivana Zikmundová
 • David Stella
 • Ing. Vlastimil Osoba
 • Ing. Johana Benešová
 • Markéta Marešová
 • Mgr. Martin Mach

___________________________________

Přestupková komise (není poradní orgán rady MČ)

předseda: Mgr. Pavlína Nová
e-mail: pavlina.nova@praha-vinor.cz

členové:

 • Mgr. Bc. Josef Šimon
 • Ing. Tomáš Sém