Komise

Rada MČ Praha-Vinoř ustanovila níže uvedené komise. Komise je poradním orgánem rady městské části a předkládá jí návrhy k projednání.

Zápisy z jednání výborů a komisí

Komise ve volebním období 2022 – 2026

(poradní orgány rady)

Komise pro dopravu

předseda: Mgr. Michal Capko

e.mail:

členové:

 • Jiří Kazil
 • Petr Nýdrle
 • Ing. Petr Mandel
 • Markéta Marešová

Komise pro spolky a církve

předseda: Pavel Karička

e.mail:

Komise pro územní rozvoj

předseda: Ing. Michal Biskup

e.mail: michal.biskup@praha-vinor.cz

členové:  budou dovoleni

Komise pro sport

předseda: Ing. Tomáš Vohnický
e-mail:  t.vohnicky@gmail.com
členové:

 • Mgr. Michal Zítek
 • František Švarc
 • Michal Kupka
 • Michal Turoň
 • David Řepa
 • člen bude dovolen

Komise sociální a pro zdravotnictví

předseda: Mgr. Kateřina Hájková
e-mail: katerina.hajkova@praha-vinor.cz

členové:

 • Ivana Zikmundová
 • Lea Šimonovičová,
 • Markéta Kilingerová
 • Helena Švarcová

Komise pro digitalizaci a ICT

předseda: Ing. Tomáš Vohnický
e-mail: t.vohnicky@gmail.com

členové:

 • Roman Šeiner
 • Mgr. Michal Zítek
 • člen bude dovolen
 • člen bude dovolen

Komise pro životní prostředí

předseda: Martina Řebíček
e-mail:

členové:

 • Ivana Zikmundová
 • David Stella
 • Ing. Vlastimil Osoba
 • Ing. Johana Benešová
 • Markéta Marešová
 • člen bude dovolen

___________________________________

Přestupková komise (není poradní orgán rady MČ)

předseda: Mgr. Josef Šimon
e-mail: josef.simon@praha-vinor.cz

členové:

 • Bc. Monika Nová, DiS.
 • Ing. Tomáš Sém