Komise

Rada MČ Praha-Vinoř ustanovila níže uvedené komise. Komise je poradním orgánem rady městské části a předkládá jí návrhy k projednání.

Zápisy z jednání výborů a komisí

 

Komise pro sportovní infrastrukturu

předseda: František Švarc
e-mail: frantisek.svarc@praha-vinor.cz
tel. 721 941 621

členové:

 • Martin Horský
 • Miloš Pecka
 • David Řepa

 

Bytová komise

předseda: Martin Horský
e-mail: martin.horsky@praha-vinor.cz
tel. 608 313 513

členové:

 • Mgr. Iveta Boušová
 • PaedDr. Marie Brothánková
 • JUDr. Jan Červenka
 • Věra Kučerová
 • Mária Smoljaková

 

Komise pro digitalizaci a ICT

předseda: Ing. Tomáš Vohnický
e-mail: t.vohnicky@gmail.com
tel. 737 118 433

členové:

 • Jan Wagner
 • Martin Mach Ondřej
 • Michal Zítek

 

Přestupková komise

předseda: Mgr. Josef Šimon
e-mail: josef.simon@praha-vinor.cz

členové:

 • Bc. Monika Nová, DiS.
 • Ing. Jana Vaculová