Veřejné zakázky

Profil zadavatele veřejné zakázky

adresa profilu: https://www.nen.nipez.cz

 

Směrnice starosty č. 2/2012
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha – Vinoř
Platnost od 20. 12. 2012