Dokumenty

Úřad MČ Praha-Vinoř nepoužívá formuláře v elektronické podobě.

Formuláře, pokud jsou třeba, lze získat v podatelně Úřadu MČ na adrese:

Úřad MČ Praha-Vinoř
Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

telefon: 286 851 114
e-mail: podatelna@praha-vinor.cz

 

Formuláře dostupné na Úřadě MČ Praha-Vinoř:

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby

Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha-Vinoř

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Pronájem bytů

Podmínky pro podání žádosti o pronájem bytu

Formulář – žádost o byt s dotazníkem

 

Pronájem nebytového prostoru

Kauce – jistina při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru nebo pozemku v MČ Praha-Vinoř