Hřbitov

Hřbitov MČ Praha Vinoř

Místní hřbitov se nachází při ulici Mladoboleslavská v samotném centrum městské části Praha Vinoř. Tento je spravován městskou částí, respektive úřadem městské části. Pro dotazy týkající se hřbitovní agendy volejte paní Jitku Smolovou, tel. 607 165 561 nebo 286 851 114 v úředních hodinách, vždy v pondělí a středu 8 – 11.30, 12.30 – 16.00 hodin.

Ceník hřbitovních služeb od 1.9.2023

Smlouva o nájmu hrobového místa – vzor

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště DODATEK Č. 1

Opuštěná hrobová místa I

Opuštěná hrobová místa II

Opuštěná hrobová místa III

 

Mapa hřbitova

Dominantou hřbitova ve Vinoři je bezesporu Černínská hrobka