Zápisy Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř

Zápisy z jednání Zastupitelstva naleznete pod tímto odkazem.

Úřad městské části Praha-Vinoř striktně rozlišuje právní pojmy zveřejnit, zpřístupnit a seznámit.

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“. Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

Stanovisko č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů.