Vzhled obce

Prodloužení provozní doby sběrných dvorů

 Vážení občané,

od 1.5.2024 dojde k prodloužení provozní doby sběrných dvorů, které pro hlavní město provozují Pražské služby. Jedná se celkem 10 sběrných dvorů:

  • Sběrný dvůr Zakrytá
  • Sběrný dvůr Klikatá
  • Sběrný dvůr Puchmajerova
  • Sběrný dvůr Proboštská
  • Sběrný dvůr Pod Šancemi
  • Sběrný dvůr Generála Šišky
  • Sběrný dvůr Za Zastávkou
  • Sběrný dvůr Jilemnická
  • Sběrný dvůr Podnikatelská
  • Sběrný dvůr Bečovská

Níže uvádíme novou otevírací doba u 10-ti sběrných dvorů. Ve zkratce dojde k prodloužení provozní doby v sobotu, tak že bude shodná s pracovními dny.

LETNÍ ČAS           ZIMNÍ ČAS

pondělí 8:30 – 18:00         8:30 – 17:00

úterý     8:30 – 18:00         8:30 – 17:00

středa   8:30 – 18:00         8:30 – 17:00

čtvrtek 8:30 – 18:00         8:30 – 17:00

pátek    8:30 – 18:00         8:30 – 17:00

sobota  8:30 – 18:00         8:30 – 17:00

neděle a svátky zavřeno               zavřeno

Přidáváme odkaz na článek na portálu životního prostředí. Věřím, že občané, kterých se to týků tuto novinku uvítají.

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/praha_prodlouzi_sobotni_provozni_dobu_u.html

 

 

Třídění odpadu – edukativní videa – https://www.youtube.com/channel/UCSk6ZSJcFYGzSVbGxLox6CA

Kotlíkové dotace. Leták Kotlíkové Dotace

Použité spreje patří do směsného odpadu! Vizuál MČ Světlá Varianta Pro Tištěná Media

Desatero správného topiče – Kouř nemá plot aneb kvalitu ovzduší v Praze ovlivňuje i to, jak a čím topíme     Kour_nema_plot     Topíte Správně

 

Prodej obecního dřeva – ceník    Ceník Dřevo

 

Odpady informace

Platnost od Platnost do Název Příloha
01.01.2024 31.12.2024 Svoz velkoobjemového odpadu květen – červen 2024 Velkoobjemový Odpad Květen Až červen 2024
01.01.2024 31.12.2024 Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad duben – květen 2024 BIO VOK Duben Květen 2024
01.01.2023 31.12.2024 Jak třídit kuchyňské oleje a tuky Tridim-olej-Co-tridit.docx
01.01.2023 31.12.2024 Svozová místa nebezpečného odpadu Svozová Místa NO
01.01.2023 31.12.2024 Co patří a nepatří do biopopelnice Co Patří A Nepatří Do Biopopelnice