Projektová příprava

Projektová příprava:

 • cyklostezka A50 z Horních Počernic do Třeboradic – projektová příprava svěřena MČ Praha-Vinoř
 • cyklostezka Via Sancta Kbely – Vinoř – Podolanka
 • zákaz tranzitní kamionové dopravy přes Vinoř – nutné stanovisko Středočeského kraje
 • semafor u Černínů – zpracovatelem PD je investor Zámeckého dvora
 • zastávka Vinořský zámek ve směru do Vinoře
 • odbočovací pruh k Bille – PD vlastník prodejny
 • chodník u fary a ke školce v Mikulovické ulici – zvažuje se rozšíření chodníku za účelem oddělení pěší a
 • automobilové dopravy (zvýšení bezpečnosti chodců)
 • dokončení chodníku až k Podolance včetně lávky přes Ctěnický potok – na ul. Mladoboleslavská dokončen chodník, navazující řešení v jednání se sousedními obcemi)

V projednávání s městskou částí:

 • elektrifikace linky 375
 • developerské projekty – Atlantis, NeoCity, Canaba