Úřední deska

Úřední deska se nachází v ulici Bukovinská u budovy úřadu MČ Praha-Vinoř.

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Schválený rozpočet

Pozvánka na 13. jednání zastupitelstva konaného dne 15.07.2024

Text: Pozvánka

08.07.2024 16.07.2024
Pozvánka na 12. jednání zastupitelstva konaného dne 24.06.2024

Text: Pozvánka

17.06.2024 25.06.2024
Záměr směny pozemků

Příloha: Směna Melicharová

07.06.2024 22.06.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Text: Pavlina040624145827

07.06.2024 21.06.2024
Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Vinoř konkrétnímu zájemci

Text: Záměr Pronájmu část Pozemku (2)

06.06.2024 21.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o společeném jednání o návrhu změny vly 18 Z 3282/18

Text: Veřejná Vyhláška 3282

02.06.2024 18.07.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Text: Vyhláška VP MHMP 985038 2024

27.05.2024 03.07.2024
Výzva k podání nabídky – Sanace dvorní fasády – ZŠ Vinoř – Vinořské náměstí

Projektovou dokumentaci lze na vyžádání zaslat e-mailem, případně je k nahlédnutí na úřadě

Text: Příloha č. 1 Technická Specifikace Fasáda Příloha č. 2 Platební A Záruční Podmínky Fasáda Příloha č. 3 Krycí List Nabídky Fasáda Příloha č. 4 Vzor čestného Prohlášení Uchazeče Fasáda Příloha č. 5 Návrh SOD Fasáda Příloha č. 6 Slepý Výkaz Výměr Výzva K Podání Nabídky Fasáda

22.05.2024 03.06.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Text: 43 Místo A Doba Konání Voleb

21.05.2024 10.06.2024
Záměr – prodloužení nájemních smluv na pronájem parkovacích míst v ulici Bukovinská, Prah 9 – Vinoř

Text: 240429 záměr_parkovací místa 7x_prodl

20.05.2024 05.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40

Text: MHMP 985302 2024 (1)

19.05.2024 25.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00

Text: Veřejná Vyhláška 3897 (1)

19.05.2024 25.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání Z 3575/00

Text: Vyhláška Z 3575 Příloha MHMP 968720 2024

19.05.2024 25.06.2024
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Text:

29.04.2024 30.05.2024
Záměr pronájmu – nebytový prostor Mladoboleslavská 8

Text: Záměr NP Cp8

29.04.2024 15.05.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 – opakované veřejné projednání Z 3006/09

Text: 3006 9

28.04.2024 04.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 – opakované veřejné projednání Z 3230/15

Text: 3230 15

28.04.2024 04.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 Z 3542/30, Z 3759/30 a Z 3793/30

Text: Z3542 30

28.04.2024 04.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00

Text: 3768 00

28.04.2024 04.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 – opakované veřejné projednání Z 3087/10

Text: 3087 10

28.04.2024 04.06.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3896/00

Text 3896 00

28.04.2024 04.06.2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.04.2024 do 07.06.2024

Text: Ohlašovny Informace Pro Voliče Který Se Přestěhoval

23.04.2024 10.06.2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 – stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Text: 36 Počet Okr.vol.komisí

22.04.2024 10.06.2024
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vinoř konkrétnímu zájemci

Text: Pronájem Pozemku

18.04.2024 03.05.2024
Pozvánka na 11. jednání zastupitelstva konaného dne 22.04.2024

Text: Pozvánka Na Jednání

15.04.2024 23.4.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 34 Z 3563/34

Text: Vyhláška_VP_zkráceně_3563

14.04.2024 21.05.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00

Text: Vyhláška 635240 2024

14.04.2024 21.05.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00

Text: Vyhláška 701040 2024

14.04.2024 21.05.2024
Výzva k podání nabídky – Pracovní vozidlo dvoumístné pro využití v obci

Text: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pracovní Vozidlo II

Příloha č. 4 Vzor čestného Prohlášení Uchazeče Příloha č.3 KRYCÍ LIST NABÍDKY Příloha č.2 Platební A Záruční Podmínky Příloha č. 1 Technická Specifikace

Dokumenty v textovém formátu jsou k dispozici na vyžádání.

11.04.2024 22.04.2024
Záměr pronájmu prostor k podnikání konkrétnímu zájemci

Text: Záměr Konkrétní Zájemce

11.04.2024 26.04.2024
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Text: Veřejná Vyhláška

10.04.2024 10.05.2024
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Vinoř

Text: Odkup Šeps 2

Odkup Šeps

Geometrický Plán (002)

27.03.2024 11.04.2024
Záměr směny pozemků v k.ú. Vinoř

Text: Směna Marysko

GP1989 2 2024

27.03.2024 11.04.2024
Výběrové řízení na obsazení funkce REFERENT AGEND ÚŘADU – Úřad městské části Praha – Vinoř

Text: Výběr.řízení Referent Agend úřadu2

19.03.2024 31.03.2024
Usnesení – zastavení řízení

Text: Usnesení Zastavení řízení

15.03.2024 30.03.2024
Záměr – pronájem prostor k podnikání konkrétnímu zájemci

Text: Záměr Chodba

14.03.2024 31.03.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3706/00

Text: příl. 1_ Vyhláška_Z 3706_VP (1)

10.03.2024 16.04.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 42

Text: Příloha č.1 Vlna 42 Vyhláška VP

10.03.2024 16.04.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změn vlny 37

Text: Vyhláška VP Zkráceně (1)

10.03.2024 16.04.2024
Zápis 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř dne 26.02.2024

Text: Zápis

upravený: Zápis

04.03.2024 19.03.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

příloha: Vyhlaska

25.02.2024 02.04.2024
Výzva k podání nabídek – opěrná zeď

příloha: Výzva k podání nabídky opěrná zeď

21.02.2024 11.03.2024
Výzva k podání nabídek – Výstavba výtahu

příloha: Výzva k podání nabídky výtah

21.02.2024 11.03.2024
Pozvánka na 10. jednání zastupitelstva konaného dne 26.2.2024

příloha: Pozvánka Na Jednání

19.02.2024 27.02.2024
Výzva k podávání nabídek
Přílohy: Výzva K Předložení Nabídky         Příloha Č. 1 Městská Část Praha Vinoř
16.2.2024 04.03.2024
Oznámení o zahájení společeného řízení – Rozšíření lodgií bytového domu č.p. 634 v ulici Uherská

Text: Oznámení Zahájení řízení D634V (002)

08.02.2024 23.02.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14

Text: Vyhláška OVP Zkráceně

04.02.2024 12.03.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změny Z 3083/00

Text:Příloha č.1 Vyhláška VP Zkráceně 3083

04.02.2024 12.03.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 11

Text: Vyhláška VP 3122 3123

04.02.2024 12.03.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 09

Text: Příloha Vyhláška Z 2984 VP

04.02.2024 12.03.2024
Záměr směny pozemků v k.ú. Vinoř

Text:FAGUS

782378 GP 01672

24.01.2024 08.02.2024
Výzva k podání nabídky – Stavba osobního výtahu v bytovém domě v ul. Mladoboleslavská 514

Text: Výzva k podání nabídkyA

22.01.2024 12.02.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ulice Rousínovská č.p.588

Text: Přerušení Dodávky El. Energie

22.01.2024 17.02.2024
Záměr směny pozemků v k.ú. Vinoř

Text: Záměr Stella

Geometrický Plán

22.01.2024 06.02.2024
Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí- D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“

Text: Pozvanka Na VP EIA D0 520

15.01.2024 22.01.2024
Záměr – Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa č. 2 v ulici Bukovinská

Text: 2401 Záměr Parkovačka 2 Bukov Prodl (11.1 27.1.)

11.01.2024 27.01.2024
Záměr – Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa č. 7 v ulici Brozánská

Text: 2401 záměr_parkovačka 7 Broz_prodl (11.1.-27.1.)

11.01.2024 27.01.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ o návrzích změn vlny 04

Text: Příloha č.1 Vyhláška SPJ 1331 A 1332

07.01.2024 22.02.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ o návrzích změn vlny V

Text: MHMP 6048 2024 Příloha č. 1 (1)

  07.01.2024 22.02.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 10
Z 3100/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavníhoPříloha č.1 Vyhláška VP Standardně Z 3100
21.12.2023 30.1.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 35
Z 3569/35, Z 3574/35 a Z 3753/35 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyVyhláška VP Zkráceně Vlna 35
21.12.2023 30.1.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Chvojenecká a Kladinovská

Text: Oznámení

20.12.2023 16.2.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrh změny vlny 09

Text: Vyhláška

20.12.2023 8.2.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrh změny vlny 15

Text: Vyhláška (1)

11.12.2023 16.01.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 31

Text: Vyhláška_VP

11.12.2023 16.01.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3748/00

Text: 3748_Vyhlaska_VP

11.12.2023 16.01.2024
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 18.12.2023

Text: Pozvánka Na Jednání (002)

11.12.2023 19.12.2023
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024

Text: Program Na Podporu Projektů Ke Zlepšení Stavu životního Prostředí Hl.m.Prahy Pro Rok 2024(2)

05.12.2023 12.01.2024
Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci pro akci „Rozsvěcení vánočního stromu“

Text: 23 9021 9021 Vinor VER.VYHL. Stanoveni Prechodne Upravy OOP Velinska

Vinor (1)

23.11.2023 08.12.2023
Informace o dokumentaci vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ na životní prostředí

Text: Posuzování_vlivů_na_ŽP

23.11.2023 11.12.2023
Opuštěná hrobová místa

Text: výzva na úřední desku 3- opuštěná hrob.místa

20.11.2023 19.01.2024
Záměr – Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa

Text: 2311 záměr_parkovačka 3_prodl

20.11.2023 05.12.2023
Výzva k podání nabíky – Úprava dopravního značení – zklidnění v Žabokřiku

Text: Výzva K Podání Nabídky

Kopie Výkaz Výměr

P19-OOP-Stanoveni_mistni_upravy_provozu

Situace

16.11.2023 27.11.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12

Text: Vyhlaska 3127 3133 3169 3182

16.11.2023 04.01.2024
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 20.11.2023

Text: Pozvánka Na Jednání

13.11.2023 21.11.2023
Veřejná vyhláška  – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 23

Text: Vyhláška VP Vlna23

05.11.2023 12.12.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3428/00

Text: Vyhláška Z3428

05.11.2023 12.12.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednáná návrhu samostatně pořizované změny Z 3578/00

Text: Vyhláška VP Z 3578 00

05.11.2023 12.12.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3612/00

Text: Eřejná Vyhláška VP Z3612

05.11.2023 12.12.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00

Text: Veřejná Vyhláška Z3618

05.11.2023 12.12.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů  změn vlny 33

Text: Veř.vyhláška Vlna 33

05.11.2023 12.12.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Mikulovická

Text: Oznámení O Přerušení Dodávky Elektřiny

31.10.2023 14.11.2023
Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení

Text: 1191 R (1)

31.10.2023 15.11.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání  o změně ÚP sídelního útvaru HMP – změna vlny 16 Z 3257/16

Příloha: Příloha č.1 Vyhláška SPJ 3257

19.10.2023 7.12.2023
Záměr pronájmu Chaltická 539

Text: Záměr Chaltická

16.10.2023 31.10.2023
Veřejná vyhláška – oznámí o konání veřejného projednání – změna vlny 10

Text: Vyhlaska OVP Zkracene 3104 Nova

08.10.2023 14.11.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání – změna Z 3827/00

Text: Verejna Vyhlaska 3827

08.10.2023 14.11.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 35

Text: Vyhlaska VP Vlna35

08.10.2023 14.11.2023
Výběrové řízení – zakázka malého rozsahu na akci „Cyklostezka A50/A0 Horní Počernice“

Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení zde https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/cyklostezka-a50-a0-horni-pocernice-pd

Text: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A50 Horní Počernice

06.10.2023 31.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10

Text: Vyhlaska SPJ

02.10.2023 20.11.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 02 úprav U 1250/02

Text: Vyhlaska U1250 2

02.10.2023 20.11.2023
Předseda přestupkové komise – MČ Praha-Vinoř hledá

Text:Výzva Předseda Přestupkové Komise

02.10.2023 15.10.2023
Záměr Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa

Text: Záměr Parkovacka IV Prodl

21.09.2023 09.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32

Text: Vyhlaska VP Zkracene

18.9.2023 25.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 26

Text: Vyhlaska OVP Zkracene (2)

18.09.2023 25.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18

Text: Verejna Vyhlaska

18.09.2023 02.11.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text:Vyhlaska VP Zkracene

18.09.2023 25.10.2023
Otevřená výzva k podání nabídky „Dodávka osobního elektromobilu“

Text: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Osobní Elektromobil Ke Zveřejnění

Text: Příloha č. 1 Krycí List

Text: Příloha č. 2 Smlouva

12.09.2023 03.10.2023
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 18.09.2023

Text: Pozvánka Na Jednání

11.09.2023 19.09.2023
Záměr pronájmu Chaltická 539

Text: Záměr NP Chaltická

08.09.2023 06.10.2023
Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Verejna Vyhlaska Vlna29

05.09.2023 11.10.2023
Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Verejna Vyhlaska Vlna 38

05.09.2023 11.10.2023
Rozhodnutí „Řadové rodinné domy Satalice“

Text:2023 4740 (1)

01.09.2023 16.09.2023
Zahájení zajišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP – Mladějovská – Praha 9 – Kbely

Příloha: dokument příloha k nahlédnutí v úřadu MČ Praha – Vinoř nebo zde.

30.8.2023 14.9.2023
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na parkovací místo

Text: 230830až230915++záměr Parkovačka Prodl JK

30.08.2023 15.09.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání

Text: Vyhlaska VP Z 3617 00

23.08.2023 29.09.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání

Text: Vyhlaska VP Z 3582 00

23.08.2023 29.09.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání

Text: Vyhlaska (1)

23.08.2023 29.09.2023
Oznámení zahájení společného řízení „Řadové domy Satalice“

Text: Oznámení Zahájení Společného řízení Řadové Domy Satalice

27.07.2023 11.08.2023
Veřejná vyhláška – obec Radonice

Text: VV Oznameni Opakovaneho Verejneho Projednani Navrhu UP

25.07.2023 31.08.2023
Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci

Text:Veřejná Vyhláška úprava Provozu

24.07.2023 09.08.2023
Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby

Text: 23 004593 He Optika V Prodlouzeni UR

20.07.2023 04.08.2023
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinoř konkrétnímu zájemci

Text: Odkup Šeps Geometrický Plán

20.07.2023 04.08.2023
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinoř konkrétnímu zájemci

Text:Odkup Čornejovi Geometrický Plán

19.07.2023 03.08.2023
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 07.07.2023

Text: Doba Zvýšeného Nebezpečí Vzniku Požáru Pro území Hlavního Města Prahy Od 7.7.2022 Do Odvolání

07.07.2023 do odvolání
Vyrozumění o podaném odvolání k řízení Via Sancta

příloha: Via Sancta_vyrozumění o podaném odvolání

03.07.2023 18.07.2023
Veřejná vyhláška

Text: Vyhlaska 7

03.07.2023 09.08.2023
Opuštěná hrobová místa

Text: Opuštěná Hrobová Místa

03.07.2023 01.09.2023
Závěrečný účet za rok 2022

Text: Př.č.10 Závěr.účet 2022 Schválený

Zápis ze 6. jednání ZMČ zde: https://mmc.praha.eu/vinor/#!VyhledaniJednaniOrganu/1/ 26.06.2023 11.07.2023
Stavební záměr VIA SANCTA VINOŘ

Text: Stavební záměr VIA SANCTA VINOR

19.06.2023 04.07.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 19.6.2023

Příloha: Pozvánka na jednání

9.6.2023 20.6.2023
Výzva – pomocné práce v zeleni

Text: Výzva DPP Zeleň

08.06.2023 18.06.2023
Návrh závěrečného účtu MČ Praha – Vinoř za rok 2022

Text: 1.Závěrečný účet MČ Vinoř 2022 Priloha Vincent Potvrzení Výkazů MČ Vinoř Signed Př.č.1 Vinoř FIN 2 12 2022 Př.č.2 Vinoř Výkaz 120 2022 Př.č.3 Vinoř Plnění Příjmů 2022 Př.č.4 Vinoř Výdaje čerpání 2022 Př.č.5 Vinoř Zápis Z Jednání O Finančním Vypořádání 2022 Př.č.6 Vinoř VZZ 2022 SOR Př.č.7 Vinoř Zpráva O Výsledku PH 2022 Př.č.9 Vinoř Tabulka A MČ 2022 Př.č.10 Návrh Závěr.účet 2022 Př.č.10 Závěr.účet 2022 Po Schválení Dopsat Usnesení Př.č.10 Závěr.účet 2022 Po Schválení Dopsat Usnesení Příkaz Starosty Č. 2 2023 Příkaz Starosty Č. 2 2023 Tabulka C 2022 Vincent Tabulka C 2022 ZŠ A MŠ Vincent2022 12 Majetek Vincent2022 12 Priloha 1 Vincent2022 12 Rozvaha 1 Vincent2022 12 Vykaz ZZ 1 ZŠ Info O Hospodaření,rozvaha,VZZ,příloha,majetek 2022

 

02.06.2023 19.06.2023
Rozhodnutí o umístění stavby – bytový dům čp. 783, Semtínská, Praha – Vinoř

Text: 2023 812 1

02.06.2023 16.06.2023
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 26.05.2023

Text: Nebezpečí Vzniku Požáru

Text: Výstraha ČHMÚ

29.05.2023 do odvolání
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mladoboleslavská plynová stanice u č.p. 766

Text: Mladoboleslavska 060623

23.05.2023 06.06.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mladoboleslavská č.p. 674, 675, 676, 766, 759, 978

Text: Mladoboleslavska 978

23.05.2023 06.06.2023
Pozvánka 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 29.05.2023

Text: Pozvánka

22.05.2023 30.05.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn

Text: Vyhlaska SPJ VVURU 3117 3124

09.05.2023 16.06.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Veřejná Vyhláška Z 3577 00

08.05.2023 14.06.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Veřejná Vyhláška Z 3221 14

08.05.2023 14.06.2023
 

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Veřejná Vyhláška Z 3205 14

08.05.2023 14.06.2023
Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Text: Veřejná Vyhláška

04.04.2023 03.04.2024
Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování LHP pro LHC Hlavní město Praha

Text: Stanovení Termínu Pro Uplatnění Připomínek LHP

Mapa: Situacni Mapa Zarizovaciho Uzemi LHC Hl.m. Praha

27.04.2023 31.05.2023
Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2023

Text: Mobilní Sběr Nebezpečných Odpadů

27.04.2023 31.12.2023
Oznámení – opuštěná hrobová místa

Text: Hrobová Místa

24.07.2023 26.06.2023
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby

Text: Oznámení O Zahájení Prodloužení Platnosti

25.04.2023 10.05.2023
Veřejná vyhláška

Text: Veřejná vyhláška FÚ (2)

25.04.2023 25.05.2023
Oznámení o zahájení územního řízení

Text: Oznámení Zahájení úz.řízení

24.04.2023 09.05.2023
Záměr pronajmout nebytový prostor v ulici Mladoboleslavská 13 konkrétnímu zájemci

Text: Pronájem Prostor Mlad.13

18.04.2023 02.05.2023
Pozvánka 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 24.04.2023

Text: Pozvánka

17.04.2023 25.04.2023
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1534/1 v k.ú. Vinoř

Text: Pronájem Z.s. Pastvina

14.04.2023 29.04.2023
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Text: Veřejná Vyhláška FÚ

13.04.2023 15.05.2023
 

Oprava zřejmé nesprávnosti v oznámení o zahájení společeného řízení č.j. P19 2667/2023-OV/BE

Text: Oznámení MČ Praha 19

13.04.2023 02.05.2023
Záměr směnit části pozemku v k.ú. Vinoř

Text: Směna Stella MČ

14.03.2023 29.03.2023
Záměr směnit část pozemku v k.ú. Vinoř

Text: Směna Matějíček MČ

10.03.2023 25.03.2023
Oznámení o společeném jednání o návrzích změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11

Text oznámení: Veřejná Vyhláška Z 3122 A Z 3123

10.03.2023 29.04.2023
Oznámení o společeném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3132/12 a Z 3151/12

Text oznámení: Veřejná Vyhláška Z 3132 A Z 3151

10.03.2023 29.04.2023
 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.03.2023 od 8.30 hod do 15.30 hod

Příloha: Oznámení O Přerušení Dodávky Elektřiny

08.03.2023 28.03.2023
Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Příloha:Výroční Zpráva 2022

28.02.2023 20.03.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZMČ v 18:00 dne 06.03.2023

Příloha: 230224do230307 Pozvánka

24.02.2023 07.03.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZMČ v 18:00 dne 27.02.2023 – JEDNÁNÍ PŘESUNUTO NA 06.03.2023
Příloha: JEDNÁNÍ PŘESUNUTO NA 06.03.2023
20.02.2023 28.02.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3224/15

Text oznámení:Verejna Vyhlaska Z3224

6.2.2023 16.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3780/29

Text oznámení: Verejna Vyhlaska Z3780

6.2.2023 16.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3353/19

Text oznámení: Verejna Vyhlaska Z3353

 

6.2.2023 16.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3027/09

Text oznámení: Vyhlaska VP Standardne

6.2.2023 16.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18,
Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18 a Z 3397/18Text oznámení: Verejna Vyhlaska Z3281
6.2.2023 16.3.2023
Záměr pronajmout parkovací místa a č. 1 až č. 6 v ulici Brozánská – žádosti doručit do 16.2.2023
Text: Záměr Parkování Brozanska 6x
1.2.2023 17.2.2023
Umístění volebních stanovišť pro voliče v izolaci nebo v karanténě (Praha 9-Satalice, U Arborky 729/4, dne 11.1.2023 a 25.1.2023)

Text informace: MHMP 2406742 2022

3.1.2023 30.1.2023
Informace o době a místě konání voleb – I. i II. kolo

příloha:Místo A Doba Konání Voleb

28.12.2022 29.1.2023
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru Živanická č.p. 235, Praha 9 -Vinoř

Text: 221222do230107 Zamer Pasztová

22.12.2022 7.1.2023
Záměr prodloužit pronájem parkovacího místa v ulici Bukovinská

Text: 221215 Záměr Parkov

16.12.2022 2.1.2023
Pozvánka na 2. zasedání ZMČ v 18.30 hodin dne 21.12.2022

Příloha: 221214do221222 Pozvánka

14.12.2022 22.12.2022
Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost – Patrik Šereš

Text vyhlášky: 221212do221229 Vyhláška

12.12.2022 29.12.2022
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3403/00

Text: 221212do230118 Vyhlaska 3403 00

12.12.2022 18.1.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3754/00

Text: 221212do230118 Vyhlaska 3754 00

12.12.2022 18.1.2023
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 514, Praha 9 -Vinoř

Text: 221209do221224zamer MUDr.Slámová

9.12.2022 24.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru Chaltická č.p. 162, Praha 9 -Vinoř

Text: 221208do221223 Zamer Lahudky

8.12.2022 23.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu Mladoboleslavská č.p. 514, Praha 9 – Vinoř

Text: 221208do221223 Zamer Ordinace

8.12.2022 23.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru v objektu Mladoboleslavská č.p. 514

Text: 221208do221223 Zamer Neuro

8.12.2022 23.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru v objektu Živanická č.p. 235, Praha 9-Vinoř

Text: 221208do221223 Zamer Papír

8.12.2022 23.12.2022
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro prezidentské volby konané
ve dnech 13. a 14. 01. 2023 a II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2022Text: 221202do230130 Jmenování Zapisovatelů
2.12.2022 30.1.2023
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Text: 221128do230111 Vyhlaseni Programu

28.11.2022 10.1.2023
Stanovení sídla okrskových volebních komisí pro volby konané
ve dnech 13. a 14. 01. 2023 a II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2022Text: 221128do230130 Sídla Komisí
28.11.2022 30.1.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 7.12.2022 –  ulice Labětínská, Klenovská, Mokošínská

Text: 221116do221208 elektr

16.11.2022 8.12.2022
Pozvánka na 2. jednání ZMČ –  JEDNÁNÍ ZRUŠENO!

Příloha:  JEDNÁNÍ ZRUŠENO!

15.11.2022 23.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby konané
ve dnech 13. a 14. 01. 2023 a II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2022.Text: 118 Počet členů Okr.vol.komisí
11.11.2022 30.1.2023
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3212/17

Text: 221107do221214 Vyhlaska Z3212 17

7.11.2022 14.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15

Text: 2636 Z3252 15

7.11.2022 14.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 Regulačního plánu Anenská

Text: 2637 Vyhlaska VP Zkracene RP 1

7.11.2022 14.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3585/37, Z 3586/37 a Z 3587/37

Text: Z3585 37 Vyhlaska 4

7.11.2022 14.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19,Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19

Text: 2639 Z 3322 19 Verejna Vyhlaska

7.11.2022 14.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změnyZ 3580/00

Text: 2641 (z3580 00)vVyhlaska VP Zkracene Z 3580

7.11.2022 14.12.2022
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořská dne 27. 11. 2022

Text: 2653 Text

Příloha: 2653 Priloha

31.10.2022 15.11.2022
Záměr pronajmout část pozemku za účelem umístění Z-BOXu

Text záměru: 221011do221026 Záměr Z BOX U Cukrovaru

Plánek umístění Z-BOXu: 221011do221026 Plánek Z BOX U Cukrovaru

11.10.2022 26.10.2022
Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva MČ

Příloha: Pozvánka

10.10.2022 18.10.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3429/00

Text: 221010do221117 Z 3429

10.10.2022 17.11.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3430/00

Text: 221010do221117 Z 3430

10.10.2022 17.11.2022

Archiv úřední desky

Archiv úřední deska 2022

Archiv úřední deska 2021

Archiv úřední deska 2020

Archiv úřední deska 2019

Dne 3.8.2019 byla zmigrována původní úřední deska na nový web, stará úřední deska s historií je stále dostupná zde.
Archiv úřední desky MČ Praha-Vinoř je dostupný na starém webu.