Úřední deska

Úřední deska se nachází v ulici Bukovinská u budovy úřadu MČ Praha-Vinoř.

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Schválený rozpočet

Záměr Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa

Text: Záměr Parkovacka IV Prodl

21.09.202309.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 32

Text: Vyhlaska VP Zkracene

18.9.202325.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 26

Text: Vyhlaska OVP Zkracene (2)

18.09.202325.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18

Text: Verejna Vyhlaska

18.09.202302.11.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text:Vyhlaska VP Zkracene

18.09.202325.10.2023
Otevřená výzva k podání nabídky „Dodávka osobního elektromobilu“

Text: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Osobní Elektromobil Ke Zveřejnění

Text: Příloha č. 1 Krycí List

Text: Příloha č. 2 Smlouva

12.09.202303.10.2023
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 18.09.2023

Text: Pozvánka Na Jednání

11.09.202319.09.2023
Záměr pronájmu Chaltická 539

Text: Záměr NP Chaltická

08.09.202306.10.2023
Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Verejna Vyhlaska Vlna29

05.09.202311.10.2023
Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Verejna Vyhlaska Vlna 38

05.09.202311.10.2023
Rozhodnutí „Řadové rodinné domy Satalice“

Text:2023 4740 (1)

01.09.202316.09.2023
Zahájení zajišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP – Mladějovská – Praha 9 – Kbely

Příloha: dokument příloha k nahlédnutí v úřadu MČ Praha – Vinoř nebo zde.

30.8.202314.9.2023
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na parkovací místo

Text: 230830až230915++záměr Parkovačka Prodl JK

30.08.202315.09.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání

Text: Vyhlaska VP Z 3617 00

23.08.202329.09.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání

Text: Vyhlaska VP Z 3582 00

23.08.202329.09.2023
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání

Text: Vyhlaska (1)

23.08.202329.09.2023
Oznámení zahájení společného řízení „Řadové domy Satalice“

Text: Oznámení Zahájení Společného řízení Řadové Domy Satalice

27.07.202311.08.2023
Veřejná vyhláška – obec Radonice

Text: VV Oznameni Opakovaneho Verejneho Projednani Navrhu UP

25.07.202331.08.2023
Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci

Text:Veřejná Vyhláška úprava Provozu

24.07.202309.08.2023
Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby

Text: 23 004593 He Optika V Prodlouzeni UR

20.07.202304.08.2023
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinoř konkrétnímu zájemci

Text: Odkup Šeps Geometrický Plán

20.07.202304.08.2023
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Vinoř konkrétnímu zájemci

Text:Odkup Čornejovi Geometrický Plán

19.07.202303.08.2023
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 07.07.2023

Text: Doba Zvýšeného Nebezpečí Vzniku Požáru Pro území Hlavního Města Prahy Od 7.7.2022 Do Odvolání

07.07.2023do odvolání
Vyrozumění o podaném odvolání k řízení Via Sancta

příloha: Via Sancta_vyrozumění o podaném odvolání

03.07.202318.07.2023
Veřejná vyhláška

Text: Vyhlaska 7

03.07.202309.08.2023
Opuštěná hrobová místa

Text: Opuštěná Hrobová Místa

03.07.202301.09.2023
Závěrečný účet za rok 2022

Text: Př.č.10 Závěr.účet 2022 Schválený

Zápis ze 6. jednání ZMČ zde: https://mmc.praha.eu/vinor/#!VyhledaniJednaniOrganu/1/26.06.202311.07.2023
Stavební záměr VIA SANCTA VINOŘ

Text: Stavební záměr VIA SANCTA VINOR

19.06.202304.07.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 19.6.2023

Příloha: Pozvánka na jednání

9.6.202320.6.2023
Výzva – pomocné práce v zeleni

Text: Výzva DPP Zeleň

08.06.202318.06.2023
Návrh závěrečného účtu MČ Praha – Vinoř za rok 2022

Text: 1.Závěrečný účet MČ Vinoř 2022 Priloha Vincent Potvrzení Výkazů MČ Vinoř Signed Př.č.1 Vinoř FIN 2 12 2022 Př.č.2 Vinoř Výkaz 120 2022 Př.č.3 Vinoř Plnění Příjmů 2022 Př.č.4 Vinoř Výdaje čerpání 2022 Př.č.5 Vinoř Zápis Z Jednání O Finančním Vypořádání 2022 Př.č.6 Vinoř VZZ 2022 SOR Př.č.7 Vinoř Zpráva O Výsledku PH 2022 Př.č.9 Vinoř Tabulka A MČ 2022 Př.č.10 Návrh Závěr.účet 2022 Př.č.10 Závěr.účet 2022 Po Schválení Dopsat Usnesení Př.č.10 Závěr.účet 2022 Po Schválení Dopsat Usnesení Příkaz Starosty Č. 2 2023 Příkaz Starosty Č. 2 2023 Tabulka C 2022 Vincent Tabulka C 2022 ZŠ A MŠ Vincent2022 12 Majetek Vincent2022 12 Priloha 1 Vincent2022 12 Rozvaha 1 Vincent2022 12 Vykaz ZZ 1 ZŠ Info O Hospodaření,rozvaha,VZZ,příloha,majetek 2022

 

02.06.202319.06.2023
Rozhodnutí o umístění stavby – bytový dům čp. 783, Semtínská, Praha – Vinoř

Text: 2023 812 1

02.06.202316.06.2023
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 26.05.2023

Text: Nebezpečí Vzniku Požáru

Text: Výstraha ČHMÚ

29.05.2023do odvolání
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mladoboleslavská plynová stanice u č.p. 766

Text: Mladoboleslavska 060623

23.05.202306.06.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Mladoboleslavská č.p. 674, 675, 676, 766, 759, 978

Text: Mladoboleslavska 978

23.05.202306.06.2023
Pozvánka 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 29.05.2023

Text: Pozvánka

22.05.202330.05.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrzích změn

Text: Vyhlaska SPJ VVURU 3117 3124

09.05.202316.06.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Veřejná Vyhláška Z 3577 00

08.05.202314.06.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Veřejná Vyhláška Z 3221 14

08.05.202314.06.2023
 

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání

Text: Veřejná Vyhláška Z 3205 14

08.05.202314.06.2023
Veřejná vyhláška Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Text: Veřejná Vyhláška

04.04.202303.04.2024
Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování LHP pro LHC Hlavní město Praha

Text: Stanovení Termínu Pro Uplatnění Připomínek LHP

Mapa: Situacni Mapa Zarizovaciho Uzemi LHC Hl.m. Praha

27.04.202331.05.2023
Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2023

Text: Mobilní Sběr Nebezpečných Odpadů

27.04.202331.12.2023
Oznámení – opuštěná hrobová místa

Text: Hrobová Místa

24.07.202326.06.2023
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby

Text: Oznámení O Zahájení Prodloužení Platnosti

25.04.202310.05.2023
Veřejná vyhláška

Text: Veřejná vyhláška FÚ (2)

25.04.202325.05.2023
Oznámení o zahájení územního řízení

Text: Oznámení Zahájení úz.řízení

24.04.202309.05.2023
Záměr pronajmout nebytový prostor v ulici Mladoboleslavská 13 konkrétnímu zájemci

Text: Pronájem Prostor Mlad.13

18.04.202302.05.2023
Pozvánka 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 24.04.2023

Text: Pozvánka

17.04.202325.04.2023
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1534/1 v k.ú. Vinoř

Text: Pronájem Z.s. Pastvina

14.04.202329.04.2023
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Text: Veřejná Vyhláška FÚ

13.04.202315.05.2023
 

Oprava zřejmé nesprávnosti v oznámení o zahájení společeného řízení č.j. P19 2667/2023-OV/BE

Text: Oznámení MČ Praha 19

13.04.202302.05.2023
Záměr směnit části pozemku v k.ú. Vinoř

Text: Směna Stella MČ

14.03.202329.03.2023
Záměr směnit část pozemku v k.ú. Vinoř

Text: Směna Matějíček MČ

10.03.202325.03.2023
Oznámení o společeném jednání o návrzích změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11

Text oznámení: Veřejná Vyhláška Z 3122 A Z 3123

10.03.202329.04.2023
Oznámení o společeném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3132/12 a Z 3151/12

Text oznámení: Veřejná Vyhláška Z 3132 A Z 3151

10.03.202329.04.2023
 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 28.03.2023 od 8.30 hod do 15.30 hod

Příloha: Oznámení O Přerušení Dodávky Elektřiny

08.03.202328.03.2023
Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Příloha:Výroční Zpráva 2022

28.02.202320.03.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZMČ v 18:00 dne 06.03.2023

Příloha: 230224do230307 Pozvánka

24.02.202307.03.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZMČ v 18:00 dne 27.02.2023 – JEDNÁNÍ PŘESUNUTO NA 06.03.2023
Příloha: JEDNÁNÍ PŘESUNUTO NA 06.03.2023
20.02.202328.02.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3224/15

Text oznámení:Verejna Vyhlaska Z3224

6.2.202316.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3780/29

Text oznámení: Verejna Vyhlaska Z3780

6.2.202316.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3353/19

Text oznámení: Verejna Vyhlaska Z3353

 

6.2.202316.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3027/09

Text oznámení: Vyhlaska VP Standardne

6.2.202316.3.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18,
Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18 a Z 3397/18Text oznámení: Verejna Vyhlaska Z3281
6.2.202316.3.2023
Záměr pronajmout parkovací místa a č. 1 až č. 6 v ulici Brozánská – žádosti doručit do 16.2.2023
Text: Záměr Parkování Brozanska 6x
1.2.202317.2.2023
Umístění volebních stanovišť pro voliče v izolaci nebo v karanténě (Praha 9-Satalice, U Arborky 729/4, dne 11.1.2023 a 25.1.2023)

Text informace: MHMP 2406742 2022

3.1.202330.1.2023
Informace o době a místě konání voleb – I. i II. kolo

příloha:Místo A Doba Konání Voleb

28.12.202229.1.2023
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru Živanická č.p. 235, Praha 9 -Vinoř

Text: 221222do230107 Zamer Pasztová

22.12.20227.1.2023
Záměr prodloužit pronájem parkovacího místa v ulici Bukovinská

Text: 221215 Záměr Parkov

16.12.20222.1.2023
Pozvánka na 2. zasedání ZMČ v 18.30 hodin dne 21.12.2022

Příloha: 221214do221222 Pozvánka

14.12.202222.12.2022
Veřejná vyhláška – možnost převzít písemnost – Patrik Šereš

Text vyhlášky: 221212do221229 Vyhláška

12.12.202229.12.2022
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3403/00

Text: 221212do230118 Vyhlaska 3403 00

12.12.202218.1.2023
Oznámení o veřejném projednávání změny Z 3754/00

Text: 221212do230118 Vyhlaska 3754 00

12.12.202218.1.2023
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 514, Praha 9 -Vinoř

Text: 221209do221224zamer MUDr.Slámová

9.12.202224.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru Chaltická č.p. 162, Praha 9 -Vinoř

Text: 221208do221223 Zamer Lahudky

8.12.202223.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu Mladoboleslavská č.p. 514, Praha 9 – Vinoř

Text: 221208do221223 Zamer Ordinace

8.12.202223.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru v objektu Mladoboleslavská č.p. 514

Text: 221208do221223 Zamer Neuro

8.12.202223.12.2022
Záměr prodloužit pronájem nebytového prostoru v objektu Živanická č.p. 235, Praha 9-Vinoř

Text: 221208do221223 Zamer Papír

8.12.202223.12.2022
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro prezidentské volby konané
ve dnech 13. a 14. 01. 2023 a II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2022Text: 221202do230130 Jmenování Zapisovatelů
2.12.202230.1.2023
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Text: 221128do230111 Vyhlaseni Programu

28.11.202210.1.2023
Stanovení sídla okrskových volebních komisí pro volby konané
ve dnech 13. a 14. 01. 2023 a II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2022Text: 221128do230130 Sídla Komisí
28.11.202230.1.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 7.12.2022 –  ulice Labětínská, Klenovská, Mokošínská

Text: 221116do221208 elektr

16.11.20228.12.2022
Pozvánka na 2. jednání ZMČ –  JEDNÁNÍ ZRUŠENO!

Příloha:  JEDNÁNÍ ZRUŠENO!

15.11.202223.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby konané
ve dnech 13. a 14. 01. 2023 a II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2022.Text: 118 Počet členů Okr.vol.komisí
11.11.202230.1.2023
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3212/17

Text: 221107do221214 Vyhlaska Z3212 17

7.11.202214.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15

Text: 2636 Z3252 15

7.11.202214.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 Regulačního plánu Anenská

Text: 2637 Vyhlaska VP Zkracene RP 1

7.11.202214.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3585/37, Z 3586/37 a Z 3587/37

Text: Z3585 37 Vyhlaska 4

7.11.202214.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19,Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19

Text: 2639 Z 3322 19 Verejna Vyhlaska

7.11.202214.12.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změnyZ 3580/00

Text: 2641 (z3580 00)vVyhlaska VP Zkracene Z 3580

7.11.202214.12.2022
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořská dne 27. 11. 2022

Text: 2653 Text

Příloha: 2653 Priloha

31.10.202215.11.2022
Záměr pronajmout část pozemku za účelem umístění Z-BOXu

Text záměru: 221011do221026 Záměr Z BOX U Cukrovaru

Plánek umístění Z-BOXu: 221011do221026 Plánek Z BOX U Cukrovaru

11.10.202226.10.2022
Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva MČ

Příloha: Pozvánka

10.10.202218.10.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3429/00

Text: 221010do221117 Z 3429

10.10.202217.11.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3430/00

Text: 221010do221117 Z 3430

10.10.202217.11.2022

Archiv úřední desky

Archiv úřední deska 2022

Archiv úřední deska 2021

Archiv úřední deska 2020

Archiv úřední deska 2019

Dne 3.8.2019 byla zmigrována původní úřední deska na nový web, stará úřední deska s historií je stále dostupná zde.
Archiv úřední desky MČ Praha-Vinoř je dostupný na starém webu.