Úřední deska

Dne 3.8.2019 byla zmigrována původní úřední deska na nový web, stará úřední deska s historií je stále dostupná zde.

 

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Schválený rozpočet

 

Text oznámeníVyvěšeno dne:Zveřejnění do dne:
 

Záměr pronájmu nebytových prostor Mladoboleslavská 8

CJ1865/2019

Záměr Cukrárna

 

9.10.201924.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09,
Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09,
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09,
Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09,
Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3029/09,
Z 3031/09 a Z 3033/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyCJ: 1826/2019

Vyhlaska SPJ

7.10.201922.11.2019
Výzva k podání nabídky na: Výsadba aleje ovocných dřevin Ctěnice

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Alej, Příloha č.1 Výkaz Výměr Výsadba A údržba Aleje Ovocných Dřevin, Příloha č. 2 Specifikace Nabízených Rostlin, Příloha č.3 Smlouva Alej, Příloha č.4 KRYCÍ LIST NABÍDKY Alej, Příloha č. 5 Vzor Prohlášení Alej

2.10.201916.10.2019
Nařízení Státní veterinární správy – změna ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem herpesvizózy KOI

CJ:01852/2019

Zmena narizeni Vinor koiherpesviroza

 

2.10.201918.10.2019
Vyhlášení výběrového řízení na referenta veřejné zeleně pro úřad MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběrové řízení Na Referenta Veřejné Zeleně

30.9.201931.10.2019
Veřejná vyhláška – – OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10
2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10,
3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10,
3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10,
3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10,
3103/10, 3112/10 a 3113/10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyCJ 01721/2019VV oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru Hl. M. Prahy
25.9.20191.11.2019
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

VV oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z310410 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

25.9.20191.11.2019
Veřejná vyhláška – zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Podolanka

CJ 01720/2019

Zahájení veřejného projednání změny 2 ÚP Podolanka

13.9.201923.10.2019
Záměr pronajmout nebytové prostory – Mladoboleslavská 8

CJ 01355/2019

Záměr pronájmu nebytový prostor Mladoboleslavská 8

9.9.201924.9.2019
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Program 7. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř

 

4.9.201912.9.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Dolní Chabry

4.9.20195.10.2019
Záměr pronajmout parkovací místo v ul. Bukovinská

CJ 01654/2019

Záměr Burdová

 

4.9.201919.9.2019
Přístavení velkoobjemových kontejnerů na 2. pololetí 2019

Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2019

4.9.201915.12.2019
Veřejná dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

CJ 01630/2019

U367 15 0250 190827145730

4.9.201917.10.2019
ZÁMĚR_lahůdky Potůčková

CJ 01652/2019

Příloha: Záměr Lahůdky Potůčková 1652 19

3.9.201919.9.2019
R O Z H O D N U T Í Veřejnou vyhláškou: „Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř“

CJ 01632/2019

Příloha:  STAV R O Z H O D N U T Í Veřejnou Vyhláškou Optická Síť FTTH INSCZ 10426 Praha 9 Vinoř CJ 01632 2019 , Příloha č. 1 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 2 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 3 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 4 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019

30.8.201916.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

CJ 01601/2019

Příloha:STAV 1601 2019 Veřejná Vyhlaska Oznameni Zadani Vlna 08 Uprav

 

30.8.20192.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

CJ 01587/2019

Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O Zahájení řízení O Vydání Změn CJ 01587 2019

22.8.201910.10.2019
Veřejná vyhláška – proejdnání návrhu zněm 18 výzvy ÚP

Příloha:  Veřejná Vyhláška Oznámení Projednání Návrhu Zněn 18 Vlny ÚP CJ 01542 2019

20.8.201919.9.2019
Doručení veřejnou vyhláškou – zrušení trvlého pobytu E. Krejčí

Příloha: Vyvěšení VV Zrušení TP E. Krejčí

21.8.2019
Výzva k podání nabídky na zametací vůz

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Přílohy k výzvě: Příloha č. 1 Technické Podmínky, Příloha č. 2 Technická Specifikace Nabízená účastníkem, Příloha č. 3 Smlouva, Příloha č. 4 KRYCÍ LIST NABÍDKY, Příloha č. 5 Vzor Prohlášení

20.8.20198.9.2019
Záměr pronájmu nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 8.

Příloha: Záměr Pronájmu Bufetu

20.8.20194.9.2019
Přerušení dodávky elektřiny dne 4.9.2019 v ulici Bohdanečská.

Příloha: Přerušení Dodávky Elektřiny 4 9 2019

19.8.20194.9.2019
Poliklinika Prosek a.s. – den zdraví 12.9.2019

Příloha: Den Zdraví 2019

19.8.201912.9.2019
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř (Celoplošné zasíťování Vinoře optickými kabely T-Mobile).

Příloha: T Mobile Ozn. Zah. Uzemniho Rizeni FTTH Opticke Kabely

8.8.201924.8.2019
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení “Novostavba chodník ulice Bohdanečská” (Chodník k zámku ve Ctěnicích).

Příloha: Chodnik Bohdanecska Oznameni O Zahajeni Spolecne U S Povoleni 

8.8.201924.8.2019
Mimořádné veterinární opatření: Herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

Přílohy: Nařízení pásma, Žádost o vyvěšení na úřední desku

5.8.201931.8.2019
6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 6.8.2019 od 18 hodin v infocentru Chaltická 539 Praha Vinoř.29.7.20197.8.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 0002461.7.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 000244
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 6. 2019 od 10:00 hodin do odvolání.
29.6.2019
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP (naše č.j.: 01237/2019)28.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav U 1350/05, U 1351/05, U 1352/05, U 1353/05, U 1354/05, U 1355/05, U 1356/05, U 1357/05 a U 1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: 01239/2019)28.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: 1240/2019)28.6.2019
ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ: „Stavba č.0093 TV Kbely, etapa 029 Jilemnická“ (naše č.j.: CJ 01227/2019)26.6.201915.7.2019
Program 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 20.6.2019, Č.j. 01147/2019/201912.6.201921.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Příloha č.1 – Vinoř-Zpráva_o_PH_2018
Příloha č.2 – Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Vincent
Příloha č.2 – Hospodaření zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ
Příloha č.3 – FV 2018
Příloha č.4 – Přehled VHč
Příloha č.5 – Inventární zpráva
3.6.2019
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ “BIOODPADU”: 2 pololetí 20193.6.2019
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Vinořská, Netřebická, Trabantská, K Nádraží, K Cihelně, Budovatelská, Mladoboleslavská, v Praze-Satalicích
Rozhodnutí – Povolení uzavírky komunikace Vinořská v Praze-Satalicích
27.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (naše č.j.: CJ 00979/2019)22.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: CJ 00941/2019)21.5.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Hlavní účetní ÚMČ Zbraslav.14.5.201928.5.2019
Dražební vyhláška č.j. 160 EX 987/17-82, proti povinnému Lier Miroslav., naše č.j. 844/201913.5.20196.6.2019
VR – VO ekonomického odboru – MČ – Klánovice13.5.201922.6.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019,
Oznámení o době a místě konání voleb, č.j. 570/2019
9.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost – příjemce písemnosti Markéta Ladrová7.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost – příjemce písemnosti Kristýna Flenerová7.5.2019
Zápis ze 4. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 25. dubna 2019, konaného v Chaltické 539, Č. j. 00741/20192.5.2019
Informace k novému Nařízení HMP – stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Informace k novému nařízení
Nařízení+odůvodnění
Usnesení Rady HMP č. 757
30.4.2019
Nařízení HMP – výjimka ze zákazu pálení ohňů (nařízení + odůvodnění)
Rada hl. m. Prahy schválila nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nové nařízení přináší možnost výjimky z úplného zákazu pálení ohňů na vybraných místech v době výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu za definovaných podmínek, kterými jsou zejména ohlášení záměru pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a asistence jednotky požární ochrany na místě pálení.
28.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019
Členové volebních okrskových komisí jmenovaní politickými stranami
Členové volebních okrskových komisí jmenovaní za občany
25.4.2019
Výstraha ČHMÚ 2019/47
Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 27. 4. 2019
24.4.2019
Výstraha ČHMÚ 2019/44
Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20.4.2019
23.4.2019
Program 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 25.4.2019, č.j.741/201917.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24.- 25. května 2019,
Volby do EP – otevření úřadu 14.4.2019
12.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. 25. května 2019,
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j.570/2019
11.4.2019
Doplnění jmenování členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu ČR11.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019, č.j. 00570/2019
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 570/2019
8.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 – stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.22.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – Oznámení o době a místě konání voleb.21.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – jmenování členů okrskových volebních komisí.18.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – termín pro delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí je 16.3.2019.14.3.2019
Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze, Č. j. SVS/2019/032206-A12.3.2019
Výběrové řízení na „Vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř”
Zadávací dokumentace web MČ Praha-Vinoř
wireframe
struktura webu
Smlouva o dílo WEB návrhPři přepisu a posunutí termínů „Zadávací dokumentace pro vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř“ je v bodě 7. Kritéria pro hodnocení nabídek a sestavení pořadí nabídek změna termínu z původního 26. 2. 2019 na 16. 4. 2019. Celý text opraveného bodu 7 je přílohou. Všem se omlouváme, děkujeme za pochopení.
Za MČ Praha-Vinoř Dagmar Petrová – tajemník ÚMČ Praha-Vinoř
11.3.2019
Zápis ze 3. ZZMČ Praha-Vinoř ze dne 28. února 2019 konané v Chaltické 539, Č. j. 0352/20198.3.2019
ZÁMĚR pronajmout – Prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 2 v ulici Bukovinská, č.j. 418/19-186.3.2019
ZÁMĚR pronajmout – Prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 3 v ulici Bukovinská,  č.j. 416/19-176.3.2019
HARMONOGRAM ODVOZU BIOODPADU NA 1. POLOLETÍ 201925.2.2019
Program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 28.2.2019, č.j. 00352/201920.2.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 24 konané ve dnech 5. – 6. 4. 2019 – I. kolo, Počet a sídlo OVK, č.j. 327/201919.2.2019
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací centrum Vincent, č.j. 00330/201917.2.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa “tajemník/tajemnice ÚMČ Praha-Vinoř”, č.j. 00282/20198.2.2019
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA  1. POLOLETÍ 20194.2.2019
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 20194.2.2019
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř31.1.2019
Zápis z 2. ZZMČ Praha-Vinoř ze dne 17. 12. 2018 konané v Chaltické 539, Č. j. 2132/20188.1.2019

Archiv úřední desky

Archiv úřední desky MČ Praha-Vinoř je dostupný na starém webu.