Úřední deska

Úřední deska se nachází v ulici Bukovinská u budovy úřadu MČ Praha-Vinoř.

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Schválený rozpočet

Text oznámeníVyvěšeno dne:Zveřejnění do dne:
Záměr Přezletice – pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí a patře obecní budovy č.p.48
Příloha: Záměr Přezletice – pronájem restaurace 2022
18.1.20222.2.2022
Záměr pronajmout nebytový prostor v suterénu objektu Mladoboleslavská 551

Příloha 1: Záměr kavárna – Hlavní dokument

Příloha 2: Záměr kavárna – Příloha 1

Příloha 3: Záměr kavárna – Příloha 2

Příloha 4: Záměr kavárna – Příloha 3

5.1.202231.1.2022
Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 ul. Bukovinská

16.12.2013.1.2022
Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 v ulici Brozánská

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 ul. Brozánská

16.12.20213.1.2022
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř

Příloha: Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva MČ

13.12.202121.12.2021
Oznámení zahájení územního řízení – Parcely 21 s.r.o.

Příloha: Oznámení zahájení územního řízení Parcely 21 S.r.o.

7.12.202123.12.2021
Oznámení zahájení společného řízení – Společenství vlastníků Semtínská č.p. 783

Příloha: Oznámení zahájení společného řízení – Společenství vlastníků Semtínská č.p.783

6.12.202121.12.2021
TS Svoz odpadu vánoční a novoroční svoz odpadu
Příloha: TZ Svoz odpadu vánoce 2021
6.12.20217.1.2022
Oznámení zahájení územního řízení Via Sancta Vinoř

Příloha: Oznámení zahájení územního řízení dělení a scelování pozemnků Via Sancta Vinoř

6.12.202121.12.2021
Výběrové řízení –  referent bytového fondu a správy majetku

Příloha: Výběr.řízení Referent byt. fondu 2021

4.12.202120.12.2021
Zápis z 19. zasedání ZMČ Praha Vinoř

Příloha: Zápis z 19. zasedání ZMČ Praha Vinoř

1.12.202116.12.2021
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15

22.11.20216.1.2022
Veřejná vyhláška_oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, z 2896/00, z 2898/00, z 2899/00, z 2925/00, z 2947/00, z N2951/00

Příloha: Veřejná Vyhláška Oznámení O Společném Jednání A Vystavení Návrhů Změn Z 2845 00, Z 2848 00, Z 2896 00, Z 2898 00, Z 2899 00, Z 2925 00, Z 2947 00, Z 2951 00

19.11.20216.1.2022
Program jednání zastupitelstva dne 25.11.2021

Příloha: Program

16.11.202126.11.2021
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2022

Praha 1: Žádost o zveřejnění programu na podporu projekrů ke zlepšení stavu živ.prostředí

Praha 2: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu živ.prostředí

10.11.20216.1.2022
Záměr pronajmout nebytový prostor suterén objektu ulice Mladoboleslavská 551

Příloha 1: Záměr Kavárna Hlavní Dokument

Příloha 2: Záměr Kavárna příloha 1

Příloha 3: Záměr Kavárna příloha 2

4.11.202122.11.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území – oprava písařské chyby

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání oprava písařské chyby

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 oprava písařské chyby

5.11.202114.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14

5.11.202114.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543

5.11.202114.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejném projednání

Příloha 2: vVeřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o ydání změn Vlny 24

4.11.202114.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 25

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 25

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení  o zahájení řízení o vydání změn vlny 25

4.11.202114.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3239 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3239 vlny 15

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 15 Z 3239

5.11.202114.12.2021
Veřejná vyhláška přechodná úrava provozu na místní komunikaci ulice Vinořská

Příloha 1: Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořská

Příloha 2: Mapa přechodná úprava provozu

4.11.202119.11.2021
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovéní místní úpravy provozu.

Příloha 1: Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Příloha 2: Mapa zúžení ulice Živanická

4.11.202119.11.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ulice Holotínská a Kasalická

Příloha: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul.Holotínská a ul.Kasalická

8.11.202124.11.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3094 vlny 10 ÚP SÚ HMP ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3094 vlny 10

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094

 

5.11.202114.12.2021
Výzva k podání nabídek – Projektová dokumentace cyklotrasa A 50 – Horní Počernice – Třeboradice – etapa 1

Výzva k podání nabídek – Projektová dokumentace cyklotrasa A 50 – Horní Počernice – Třeboradice – etapa 2

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Cyklotrasa A 50 Etapa 1

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Cyklotrasa A 50 Etapa 2

Příloha č 2 SOD Cyklotrasa, 1.etapa

Příloha č 2 SOD Cyklotrasa, 2.etapa

Přílohy k Výzvě ke stažení zde: odkaz na přílohy

20.10.202115.11.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru ulice Chaltická

Příloha: Záměr prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor ulice Chaltická

20.10.20215.11.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje HMP
Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.5Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5
15.10.202123.11.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru ulice Mladoboleslavská

Příloha: Záměr – prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru ulice  Mladoboleslavská

11.10.202127.10.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem parkovacího místač. IV v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr – prodloužení nájemní smlouvy parkovací místo č.2 ulice Bukovinská

11.10.202127.10.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem parkovacího místač. IV v ulici Bukovinská
Příloha: Záměr – prodloužení nájemní smlouvy parkovací místo č.IV  v ulici Bukovinská
11.10.202127.10.2021
Telefonní spojení do volebních místností

Příloha: Telefonní spojení

7.10.202110.10.2021
Oznámení i návrhu územního opatření o zrušní částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze

Příloha 1: Oznámení o návrhu územního opatření o zrušní částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze

Příloha 2: Územní opatření o stavavební uzávěře opatření obecné povahy č.X/ 2021

Příloha 3: Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obececné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

6.10.20214.11.2021
Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných vet.opatření – nákaza včelího moru
Příloha: Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimoř.vet.opatení včelí mor
29.9.202115.10.2021
Záměr pronajmout parkovací místa č. 3,4,5,6 a 7 ul. Brozánská

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo č.3,4,5,6,7 ul. Brozánská

29.9.202118.10.2021
Volby – drive in, v karanténě

Příloha: LETAK Drive In      LETAK Zvlastni Volebni Schranka

23.9.202111.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Příloha: Místo a doba konání voleb

23.9.202111.10.2021
Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 368 v k.ú Vinoř u zdi dvora na pozemku parc.č. 367 za účelem umístění automatického výdejního místa zboží a zásilek

Příloha: Záměr pronajmout část pozemku parc.č.368 účel umíst.autom.výdej místa zboží a zásilek

23.9.20218.10.2021
Program 18. zasedání zastupitelstva

Příloha: Program

15.9.202124.9.2021
Oznámení o konání prvního jednání OVK

Příloha: První jednání OVK

9.9.202110.10.2021
Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Mladoboleslavská 8

Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor ul. Mladoboleslavská 8

9.9.202127.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

8.9.202115.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28

8.9.202115.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16

8.9.202115.10.2021
Záměr pronajmout parkovací místo č. VII v ulici Bukovinská
Příloha: Záměr pronajmout park.místo č.VII ul. Bukovinská
6.9.202122.9.2021
PRE oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Brozánská

Příloha: PRE oznámení o přerušení dodávky elektřiny

24.8.20217.9.2021
Usnesení – dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Příloha: Usnesení dražební vyhláška o provedení elektr.dražby nemovité věci
30.8.202115.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

24.8.202130.9.2021
Záměr – pronajmout nebytový prostor v objektu Mladoboleslavská 8

Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Mladoboleslavská 8

 

12.8.202127.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

24.8.202130.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

24.8.202130.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

24.8.202130.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny – opakonaní veřejné projednání Z 3321/19 vlny změn 19 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení  vydání změny opakované veř.proj. Z 3321/19 vlna 19

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 opak.veř.proj. Z 3321/19

24.8.202130.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.11

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11

24.8.202130.9.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním obvodu č. 24 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Příloha: Počet členů okr.vol.komisí

6.8.202124.8.2021
Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Příloha: Zahájení zjišť.říení podle zákona č. 100/2001 Sb. posuz.vlivů na živ.prostředí

4.8.202119.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj úremí

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107

18.7.202124.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změny vlny 08 úprav

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 08 úprav U1365/08 a U 1367/08

18.7.202124.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změny vlny 24

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 A Z 3419/24

18.7.202124.8.2021
Záměr pronájmu Mladoboleslavská 514 (ordinace) Příloha20.7.20215.8.2021
Záměr pronájmu Mladoboleslavská č.p. 8 Příloha19.7.20214.8.2021
Zápis z 17. zasedání ZMČ Praha – Vinoř konaného 12.7.2021

Příloha: Zápis ZMČ

15.7.202130.7.2021
Výzva k podání nabídky -Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská

Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY , Přílohy

14.7.202129.7.2021
Pozvánka na 17. jednání zastupitelstva v mimořádném termínu dne 12.7.2021

Příloha: Pozvánka

1.7.202113.7.2021
Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha – Vinoř, konaného dne 24.6.2021

Příloha 1: Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha – Vinoř, konaného dne 24.6.2021

30.6.202115.7.2021
Záměr – pronajmout parkovací místo v ulici Bukovinská panu Demeterovi

Příloha 1: Záměr pronajmutí parkovacího místa ul.Bukovinská pan Demeter

23.6.20218.7.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání o ávrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

21.6.20216.8.2021
Oznámení o zahájenšm řízení o vydání změny – opadované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o opakovaném veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájeněm říení o vydání změny opak.veř.projednání Z 2797/00 vlny IV

Příloha 2: Veřejná yhláška oznámení o zahájeněm říení o vydání změny opak.veř.projednání Z 2797/00 vlny IV

15.6.202122.7.2021
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Měst.okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka-Balabenka a č. 0094 Balabenka-Stěrbohoská radiála

Příloha 1: Oznámení o návrhu územního Opatření o stavební uzavěře Měst.okruh stavba č.0081 a stavba č. 0094

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o návrhu Opatření obecné povahy a výzva k upaltnění připomínek č.0081 a č. 0094

Příloha 3: Návrh územního Opatření O Stavební Uzávěře Opatření Obecné Povahy č.X 2019

14.6.202113.7.2021
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

16.6.202124.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa administrativního pracovníka v Úřadu MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběr.řízení

4.6.202122.6.2021
Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracovnání lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Újezd nad Lesy

Příloha 1: Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesího hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Újezd nad Lesy

Příloha 2: Mapa Újezd nad Lesy

14.6.202116.7.2021
Oznámení o společném jendání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

7.6.202123.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

31.5.20217.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

Příloha 1: Oznámeni o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

31.5.20217.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19 – opakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19  – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19 – opakované veřejné projednání

24.5.202130.6.2021
Oznámení – Záměr – pronájem nebytového prostoru ul.Mladoboleslavská 8

Příloha : Záměr Marcipánka

24.5.20218.6.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
11.5.202117.6.2021
Veřejná výzva – přísedící u soudu

Příloha: Veřejná výzva – přísedící u soudu

6.5.202131.5.2021
Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha – Vinoř konaného dne 15.4.2021
Příloha: Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha – Vinoř dne 15.4.2021
21.4.20217.5.2021
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – DO, stavba 520 Březiněves – Satalice

Příloha: Závěr zajišťovacího řízení podle §7 zák.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 

21.4.20217.5.2021
Informace pro rodiče – Milan Antoš

Příloha: Milan Antoš – Informace rodičům

 

14.4.202126.4.2021
Rozhodnutí – společné povelení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody

Příloha: Rozhodnutí – společné povolení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody

12.4.202127.4.2021
Pozvánka na 15.jednání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

7.4.202116.4.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 ÚP SÚ HMP

6.4.202113.5.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V Z 2882/00 Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V ÚP SÚ HMP

6.4.202113.5.2021
Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky význ. změn Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

 29.3.202114.5.2021
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Bystrá

Příloha: Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Bystrá

24.3.20218.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout parkovací místo v ul.Bukovinská panu Dubskému

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo ul.Bukovinská panu Dubskému

15.3.202130.3.2021
Oznámení – Záměr pronajmout ordinace lékaře, rehabilitace, masáže, péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

Příloha: Záměr pronajmout ordinaci lékaře, rehabilitace, masáže , péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

24.3.20218.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře ul. Caltická 539
Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře v ul.Chaltická 539
3.3.202131.3.2021
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Křemílkova

Příloha: Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komuikaci ul.Křemílkova

24.2.202115.3.2021
Rozhodnutí – povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nákládání s povrchovými vodami – ubyt.zařízení Vinoř parc.č.810/1

Příloha: Rozhodnuti odvodnění stavebního záměru ubyt.zařízení Vinoř parc.č. 810/1, HGR 4510

17.2.20205.3.2021
Oznámení o doplnění podkladů a o pokračování společného územ. a staveb.řízení a o povolení k odběru podzemích vod
Příloha: Oznameni doplneni podkladu pokracovani řizení Studna Ppč.737/2 Vinor,HGR 4510
17.2.20215.3.2021
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Příloha: Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

15.2.20213.3.2021
Záměr na parkovací místo č. 5 v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr

10.2.202125.2.2021
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

26.1.202115.3.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 ÚP SÚ HMP

26.1.202115.3.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměnstny významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HPM a o veřejném projednání změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání měny na udržitelný rozvoj území

26.1.20214.3.2021
Program jednání zastupitelstva MČ konaného dne 28.1.2021

Příloha: Program jednání dne 28.1.21

20.1.202129.1.2021
Záměř – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor paní Mgr.Ireně Havránkové

Příloha 1: Záměr prodloužit smlouvu na pronájem nebytových prostor

19.1.20213.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o Vydání celoměstnky významně změny Z 2600/00 ÚP SÚ HPM

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.řízení o vydání celoměstsky význ.změny Z 2600/00 PÚ SÚ HMP

17.1.202123.2.2021
Informace o očkování na lince 800 160 166

Příloha 1: Linka k očkování

18.1.202115.2.2021
Informace o očkování proti Covid 19 a registračním systému

Příloha: Informace

15.1.202115.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna 11 Z 3114/11, 3115/11, 3116/11 ÚP SÚ HMP

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

13.1.202128.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – oprakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 19 – opakované veřejné projednání

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 09

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna Z 3431/00

 

12.1.202118.2.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

Příloha 1: Žádost o spolupráci o vyvěšení na ÚD k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Příloha 2: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021

Příloha 3: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021 kontakty Finanční úřad HMP

11.1.202126.1.2021

Archiv úřední desky

Archiv úřední deska 2020

Archiv úřední deska 2019

Dne 3.8.2019 byla zmigrována původní úřední deska na nový web, stará úřední deska s historií je stále dostupná zde.
Archiv úřední desky MČ Praha-Vinoř je dostupný na starém webu.