Úřední deska

Úřední deska se nachází v ulici Bukovanská u budově úřadu MČ Praha-Vinoř.

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Schválený rozpočet

Text oznámeníVyvěšeno dne:Zveřejnění do dne:
Záměr – pronajmout parkovací místo v ulici Bukovinská panu Demeterovi

Příloha 1: Záměr pronajmutí parkovacího místa ul.Bukovinská pan Demeter

 

23.6.20218.7.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání o ávrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

21.6.20216.8.2021
Oznámení o zahájenšm řízení o vydání změny – opadované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o opakovaném veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájeněm říení o vydání změny opak.veř.projednání Z 2797/00 vlny IV

Příloha 2: Veřejná yhláška oznámení o zahájeněm říení o vydání změny opak.veř.projednání Z 2797/00 vlny IV

15.6.202122.7.2021
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Měst.okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka-Balabenka a č. 0094 Balabenka-Stěrbohoská radiála

Příloha 1: Oznámení o návrhu územního Opatření o stavební uzavěře Měst.okruh stavba č.0081 a stavba č. 0094

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o návrhu Opatření obecné povahy a výzva k upaltnění připomínek č.0081 a č. 0094

Příloha 3: Návrh územního Opatření O Stavební Uzávěře Opatření Obecné Povahy č.X 2019

14.6.202113.7.2021
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

16.6.202124.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa administrativního pracovníka v Úřadu MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběr.řízení

4.6.202122.6.2021
Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracovnání lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Újezd nad Lesy

Příloha 1: Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesího hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Újezd nad Lesy

Příloha 2: Mapa Újezd nad Lesy

14.6.202116.7.2021
Oznámení o společném jendání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

7.6.202123.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

31.5.20217.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

Příloha 1: Oznámeni o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

31.5.20217.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19 – opakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19  – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19 – opakované veřejné projednání

24.5.202130.6.2021
Oznámení – Záměr – pronájem nebytového prostoru ul.Mladoboleslavská 8

Příloha : Záměr Marcipánka

24.5.20218.6.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
11.5.202117.6.2021
Veřejná výzva – přísedící u soudu

Příloha: Veřejná výzva – přísedící u soudu

6.5.202131.5.2021
Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha – Vinoř konaného dne 15.4.2021
Příloha: Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha – Vinoř dne 15.4.2021
21.4.20217.5.2021
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – DO, stavba 520 Březiněves – Satalice

Příloha: Závěr zajišťovacího řízení podle §7 zák.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 

21.4.20217.5.2021
Informace pro rodiče – Milan Antoš

Příloha: Milan Antoš – Informace rodičům

 

14.4.202126.4.2021
Rozhodnutí – společné povelení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody

Příloha: Rozhodnutí – společné povolení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody

12.4.202127.4.2021
Pozvánka na 15.jednání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

7.4.202116.4.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 ÚP SÚ HMP

6.4.202113.5.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V Z 2882/00 Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V ÚP SÚ HMP

6.4.202113.5.2021
Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky význ. změn Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

 29.3.202114.5.2021
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Bystrá

Příloha: Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Bystrá

24.3.20218.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout parkovací místo v ul.Bukovinská panu Dubskému

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo ul.Bukovinská panu Dubskému

15.3.202130.3.2021
Oznámení – Záměr pronajmout ordinace lékaře, rehabilitace, masáže, péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

Příloha: Záměr pronajmout ordinaci lékaře, rehabilitace, masáže , péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

24.3.20218.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře ul. Caltická 539
Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře v ul.Chaltická 539
3.3.202131.3.2021
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Křemílkova

Příloha: Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komuikaci ul.Křemílkova

24.2.202115.3.2021
Rozhodnutí – povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nákládání s povrchovými vodami – ubyt.zařízení Vinoř parc.č.810/1

Příloha: Rozhodnuti odvodnění stavebního záměru ubyt.zařízení Vinoř parc.č. 810/1, HGR 4510

17.2.20205.3.2021
Oznámení o doplnění podkladů a o pokračování společného územ. a staveb.řízení a o povolení k odběru podzemích vod
Příloha: Oznameni doplneni podkladu pokracovani řizení Studna Ppč.737/2 Vinor,HGR 4510
17.2.20215.3.2021
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Příloha: Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

15.2.20213.3.2021
Záměr na parkovací místo č. 5 v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr

10.2.202125.2.2021
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

26.1.202115.3.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 ÚP SÚ HMP

26.1.202115.3.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměnstny významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HPM a o veřejném projednání změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání měny na udržitelný rozvoj území

26.1.20214.3.2021
Program jednání zastupitelstva MČ konaného dne 28.1.2021

Příloha: Program jednání dne 28.1.21

20.1.202129.1.2021
Záměř – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor paní Mgr.Ireně Havránkové

Příloha 1: Záměr prodloužit smlouvu na pronájem nebytových prostor

19.1.20213.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o Vydání celoměstnky významně změny Z 2600/00 ÚP SÚ HPM

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.řízení o vydání celoměstsky význ.změny Z 2600/00 PÚ SÚ HMP

17.1.202123.2.2021
Informace o očkování na lince 800 160 166

Příloha 1: Linka k očkování

18.1.202115.2.2021
Informace o očkování proti Covid 19 a registračním systému

Příloha: Informace

15.1.202115.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna 11 Z 3114/11, 3115/11, 3116/11 ÚP SÚ HMP

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

13.1.202128.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – oprakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 19 – opakované veřejné projednání

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 09

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna Z 3431/00

 

12.1.202118.2.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

Příloha 1: Žádost o spolupráci o vyvěšení na ÚD k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Příloha 2: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021

Příloha 3: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021 kontakty Finanční úřad HMP

11.1.202126.1.2021

Archiv úřední desky

Archiv úřední deska 2020

Archiv úřední deska 2019

Dne 3.8.2019 byla zmigrována původní úřední deska na nový web, stará úřední deska s historií je stále dostupná zde.
Archiv úřední desky MČ Praha-Vinoř je dostupný na starém webu.