Úřední deska

Dne 3.8.2019 byla zmigrována původní úřední deska na nový web, stará úřední deska s historií je stále dostupná zde.
Úřední deska se nachází v ulici Bukovanská u úřadu MČ.

 

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet

Schválený rozpočet

Text oznámeníVyvěšeno dne:Zveřejnění do dne:
Pozvánka na 15.jednání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

7.4.202116.4.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 ÚP SÚ HMP

6.4.202113.5.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V Z 2882/00 Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V ÚP SÚ HMP

6.4.202113.5.2021
Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky význ. změn Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

 29.3.202114.5.2021
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Bystrá

Příloha: Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Bystrá

24.3.20218.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout parkovací místo v ul.Bukovinská panu Dubskému

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo ul.Bukovinská panu Dubskému

15.3.202130.3.2021
Oznámení – Záměr pronajmout ordinace lékaře, rehabilitace, masáže, péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

Příloha: Záměr pronajmout ordinaci lékaře, rehabilitace, masáže , péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

24.3.20218.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře ul. Caltická 539
Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře v ul.Chaltická 539
3.3.202131.3.2021
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Křemílkova

Příloha: Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komuikaci ul.Křemílkova

24.2.202115.3.2021
Rozhodnutí – povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nákládání s povrchovými vodami – ubyt.zařízení Vinoř parc.č.810/1

Příloha: Rozhodnuti odvodnění stavebního záměru ubyt.zařízení Vinoř parc.č. 810/1, HGR 4510

17.2.20205.3.2021
Oznámení o doplnění podkladů a o pokračování společného územ. a staveb.řízení a o povolení k odběru podzemích vod
Příloha: Oznameni doplneni podkladu pokracovani řizení Studna Ppč.737/2 Vinor,HGR 4510
17.2.20215.3.2021
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Příloha: Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

15.2.20213.3.2021
Záměr na parkovací místo č. 5 v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr

10.2.202125.2.2021
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

26.1.202115.3.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 ÚP SÚ HMP

26.1.202115.3.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměnstny významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HPM a o veřejném projednání změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání měny na udržitelný rozvoj území

26.1.20214.3.2021
Program jednání zastupitelstva MČ konaného dne 28.1.2021

Příloha: Program jednání dne 28.1.21

20.1.202129.1.2021
Záměř – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor paní Mgr.Ireně Havránkové

Příloha 1: Záměr prodloužit smlouvu na pronájem nebytových prostor

19.1.20213.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o Vydání celoměstnky významně změny Z 2600/00 ÚP SÚ HPM

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.řízení o vydání celoměstsky význ.změny Z 2600/00 PÚ SÚ HMP

17.1.202123.2.2021
Informace o očkování na lince 800 160 166

Příloha 1: Linka k očkování

18.1.202115.2.2021
Informace o očkování proti Covid 19 a registračním systému

Příloha: Informace

15.1.202115.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna 11 Z 3114/11, 3115/11, 3116/11 ÚP SÚ HMP

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

13.1.202128.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – oprakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 19 – opakované veřejné projednání

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 09

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10

12.1.202118.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna Z 3431/00

 

12.1.202118.2.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

Příloha 1: Žádost o spolupráci o vyvěšení na ÚD k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Příloha 2: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021

Příloha 3: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021 kontakty Finanční úřad HMP

11.1.202126.1.2021
Zápis ze 13.jednání ZMČ Praha – Vinoř

Příloha:Zápis č. 13 ZMČ ze dne 21.12.

28.12.202015.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

Příloha 1: Opakované oznámení o zahájení říz. vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.říz. změn vlny 12

21.12.202027.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Příloha 1: Opakované oznámení o zahájení říz. vlny 24 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.říz. změn vlny 24

21.12.202027.1.2021
Program 13. jednání zastupitelstva MČ – POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! – sál Centra Mariapoli,  Mladoboleslavská 667.

Příloha: Pozvánka

11.12.202022.12.2020
 Vyjádření hydrologa – společné povolení (studna) – stavební úřad Kbely

Příloha: ÚMČ Kbely Vyjadreni hydrogeologa spolec.pov. studna ppc 737 2

7.12.202022.12.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání části změn vlny 17 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení vlny 17 územ.plánu HMP

11.11.202018.11.2020
Výběrové řízení – referent správa majetku

Příloha 1: Výběrové řízení správa majetku do 28.11.2020

9.11.202028.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání části změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení vlny 12 územ.plánu HMP

9.11.202016.12.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení vlny 24 územ.plánu HMP

9.11.202016.12.2020
Výzva k podání nabídek na zakázku – Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská Praha – Vinoř

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Další přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 Platební a záruční podmínky

Příloha č.3 KRYCÍ LIST NABÍDKY

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení uchazeče

Příloha č 5 Výkaz výměr vzor

Chodník Mladoboleslavská DSP 2020

6.11.20203.12.2020
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ (SOKP)

Příloha 1: Zahajeni ZR DO, Stavba 520 Brezineves Satalice

30.10.202018.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání změny Z 3427/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.řízení Z 3427/00

27.10.20203.12.2020
Výzva k podání nabídek na sekačku

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Příloha č. 1 Technická Specifikace ,Příloha č.2 Platební a záruční podmínky , Příloha č.3 KRYCÍ LIST NABÍDKYPříloha č. 4 Vzor čestného prohlášení uchazeče

23.10.20207.11.2020
Nový Řád veřejného pohřebiště platný od října 2020

Příloha : Řád veřejného pohřebiště

 

19.10.202021.12.2020
Nový Ceník hřbitovních služeb platný od října 2020

Příloha : Ceník hřbitovních služeb

19.10.202021.12.2020
Výběrové řízení na místo referenta správy majetku úřadu MČ Praha Vinoř

Příloha: Výběrové řízení

16.10.20209.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky výrn.změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vyd.změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhl. oznámení o zah.říz.o vydání změn Z 2440/00 ÚP SÚ HMP

14.10.202020.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání změn vlny 12 Z 3175/12

Příloha 1: Oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 12 Z 3175/12 SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhl. oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 12 Z 3175/12

14.10.202020.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání změn vlny 12 Z 3131/12

Příloha: Veřejná vyhl. oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 12 Z 3131/12

14.10.202020.11.2020
Oznámení – záměr prodloužit nájemní smlouvu objekt Bohdanečská 97 se společností Česká pošta s.p.

Příloha 1: Záměr prodloužit náj.smlovu Bohdanečská 97 č.367

12.10.202027.10.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení říz.o vydání Aktualizace č.7

Příloha 1: Oznámení o zah.říz.o vydání Aktualizace č.7

Příloha 2: Veřejná vyhl. Aktualizace č.7 zásad úz.rozvoje HMP

12.10.202010.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání změn vlny 22

Příloha 1: Oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 22

Příloha 2: Veřejná vyh. oznámení o zah.říz.vlny 22 Z3398/22 a Z 3402/22

12.10.202010.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení říz.o vydání Aktualizace č.9

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízizení o vydání Aktualizace č.9

Příloha2: Veřejná vyhl.Aktualizace č.9 zásad úz.rozvoje HMP

12.10.202010.11.2020
Zápis z jednání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř dne 17.9.2020

Příloha:Zápis z jednání

 

9.10.202024.10.2020
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o povolení k odběru podzemních vod

Příloha: Oznámení zahájení řízení – studna pč. 732_2

8.10.202023.10.2020
Záměr pronájmu prostor určených k podnikání Mladoboleslavská 8 Praha-Vinoř

Příloha

7.10.202022.10.2020
Oznámení o prodeji majetku státu hrobového místa G 4 – 59

Příloha 1: Žádost o oznámení o prodeji majetku státu hrob G 4-59

Příloha 2: Oznámení o prodeji majetku státu hrob G 4-59

29.9.202023.10.2020
Oznámení o výběrovém řízení na referenta úřadu v MČ Praha Vinoř (nutno doručit nejpozději 20.10. 2020 do 12 hodin)

Příloha: Výběrové řízení

29.9.202020.10.2020
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9 k.ú. Vinoř. Dokument24.9.20209.10.2020
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9 a 7/1 k.ú. Vinoř. Dokument24.9.20209.10.2020
Záměr pronájmu nebytový prostor Mladoboleslavská 514, MČ Praha-Vinoř. Dokument24.9.20209.10.2020
Veřejná vyhláška – oznám.o zahájení řízení vlny 15

Příloha 1: Oznámení o spol.jed.o návrzích změny vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhl. oznám. vlna 15  Z/3224,Z 3226/15,Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z/3249/15

18.9.20205.11.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24

Příloha: Termín a místo konání voleb

17.9.202010.10.2020
Veřejná vyhláška – oznám.o zahájení řízení vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 o veř.projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rovoj území

Příloha 1: Oznám. o zah.říz. vlny 13 udržitelný rozvoj území

Příloha 2: Veř.vyhl. oznám. vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13

14.9.202021.10.2020
Program jednání zastupitelstva konaného dne 17.9.2020

Příloha: Program

9.9.202017.9.2020
Oznámení o zah.řízení územního řízení veř.vyhl. telekom.infrastruktury Praha – Vinoř

Příloh: Oznám. o zah.říz. územního říz.veř.vyh. výstavba telkom.inf.Praha

7.9.202029.9.2020
Veřejná vyhláška – oznám. o zahájení říz. vlny 02 úprav U 933/02

Příloha 1: Oznám. o zah.říz. změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP MHMP

Příloha 2: Veř.vyhl.oznám. o zah.říz.vlny 02 úprav U 933/02

4.9.202013.10.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení změn vlny 15

Příloha 1 : Oznám o zah.říz. části změny vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznám. vlna 15

4.9.202013.10.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2842/00, Z 2846/00,        Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00,       Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00,        Z 2941/00,  Z 2942/00, Z 2945/00,  Z 2948/00,  Z 2949/00, Z 2962/00,       Z 2964/00,  Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn

Příloha č. 2:Veřejná vyhláška oznámení o zahájení spol.řízení 11.9.2020

26.8.202012.10.2020
Veřejná vyhláška a oznámení o společném jednání

Příloha č. 1: Oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje

Příloha č. 2: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

24.8.20209.10.2020
Veř.vyhláška – oznámení o spol.jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav

Příloha 1: Oznám. o spol.jednání o návrzích změn vlny 04 úprav

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení 1236/04 až 1349/04

17.8.20207.9.2020
Rozhodnutí – veř.vyhláškou – optická síť ul.Českodubská

Příloha: Rozhodnutí veř.vyhláškou – Optická Síť ul.Českodubská

17.8.20207.9.2020
Veřejná vyhláška – oznámení s spol.jednání a vystavení návrhů změn vlny 16  3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16

Příloha 1:Oznám. o spol.jednání o návrzích části změny vlny 16 MHMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16

17.8.20207.9.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00

Příloha 1: Oznámení o záh. řízení MHMP Z 2838/00 ÚP SÚ

Příloha 1: Vyhláška Z 2838/00

12.8.202018.9.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení Z 3264/16

Příloha 1: Oznámení o zah. řízení vlny 16 MHMP 1217417/2020

Příloha 2: Vyhláška Z 3264/16

12.8.202018.9.2020
Volby do Senátu Parlamentu České republiky – stanovení minimálního počtu členů volebních okrskových komisí ve volebním obvodu č. 24

Příloha: Počet členů okr.vol.komisí

3.8.202018.8.2020
Záměr prodloužení náj.sml.sklep Mladoboleslavská pí.Kropíková

Příloha: Záměr Kropíková sklep

28.7.202012.8.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání Aktualizace č.6

Příloha 1:Veř. vyhláška oznámení Aktualizace č.6

Příloha 2: Oznámení o zah.říz. o vydání Aktualizace č.6

1.7.20207.8.2020
Záměr pronajmout parkovací místo č.2 v ul.Brozánská panu Jiřímu Kazilovi

Příloha: Záměr pan Kazil 2

29.6.202014.7.2020
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ dne 18.6.2020

Příloha: Zápis 11. zasedání ZMČ

26.6.202010.7.2020
Veřejná vyhláška oznámení o projed.návrhu změny Z 3433/00

Příloha 1: Veř. yhláška ozn. Z 3433/00

Příloha 2: Zadání změny Z 3433/00 územ.plánu sdíl.útvaru HMP

Příloha 3: Zadání změny Z 3433/00 územ.plánu sdíl.útvaru HMP Mapa

Příloha 4: Návrh zadání změny Z 3433/00 tabulka

Příloha 5: Návrh zadání změny Z 3433/00 příloha

Příloha 6: Oznámení o proj.návrhu zadání změny Z 3433

23.6.202023.7.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o spol.jendání a vyst.návrhů změn Z 2979/09,  Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09

Příloha: Veř.vyhl. oznámení Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09

 

22.6.20207.8.2020
Záměr pronajmout parkovací místa č. 3,4,5 a 6 v ulici Brozánská

Příloha: Zámeř pronajmout park.místa č. 3,4,5 a 6 ul.Brozánská

 

19.6.20204.7.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.říz. o vydání změn vlny 02 úprav U954/02, U1172/02, U1268/02, U1270/02, U1280/02, U1284/02, U1289/02, U1300/02, U 1306/02

Příloha: Veř.vyhl. ozn. vlna 02 U954,U1172, U1268, U1270, U1280, U1284, U1289, U1300, U1306

15.6.202021.6.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha: Oznámení o zah.říz.o vyd.změny vlny 02

15.6.202021.7.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.1 a III pan Kubát

Příloha: Záměr pan Kabát

10.6.202025.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.V paní Banks

Příloha: Záměr paní Banks

10.6.202025.6.2020
Oznámení o pronajmutí  na parkovací místo č.7 paní Tornikidis

Příloha: Záměr paní Tornikidis

10.6.202025.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.VIII p.Kankia

Příloha: Záměr pan Kankia

10.6.202025.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.VI pan Rytina

Příloha: Záměr pan Robert Rytina

10.6.202025.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.II  pani Baťhová Dagmar

Příloha: Záměr paní Dagmar Baťhová

10.6.202025.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.I  pan Baťha

Příloha: Záměr pan Baťha

10.6.202025.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.1 pan Kazil

Příloha: Záměr pan Kazil

10.6.202025.6.2020
11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř dne 18.6.2020 od 18,00 hodin

Příloha: Program 11. jednání Zastupitelstva MČ

10.6.202018.6.2020
Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci

Příloha: Veř.vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci

 

10.6.20201.7.2020
Veřejná vyhl. – oznámení o spol.jednání a vyst.návrhů změn 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Příloha: Veřejná vyhláška-oznámení 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10

 

10.6.202027.7.2020
Veřejná vyhláška – ozn. o spol.jednání a vyst. návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Příloha: Veřejná vyhl. oznámení změn vlny 11 Z3114/11, Z3115/11 a Z3116/11

10.6.202027.7.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav

Příloha: Oznámení o  zahájení řízení o  vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav

10.6.202027.7.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha: Oznámení o spol.jednání o návrích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

10.6.202027.7.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změny vlny 11 ÚP SÚ HMP

Příloha:Oznámení o spol.jed.o návrzích změny vlny 11 ÚP SÚ HMP

10.6.202027.7.2020
Záměr pronájmu nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 8, Praha Vinoř

Příloha

5.6.202020.6.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva O PH Závěrečný účet

Příloha č.4 Přehled VHč

Příloha č.2 Hospodaření Zřízené Příspěvkové Organizace

Příloha č.2 Hospodaření Zřízené Příspěvkové Organizace Vincent

Kopie MP Tab II Fáze FV 2019 č 1 Sumar Dotace HMP Vinoř Inventarizačni Zprava

1.6.2020
Veřejná dražební vyhláška Eva  a Otakar Stella

Příloha:Veřejná dražební vyhláška Eva a Otakar Stella

 

27.5.202019.6.2020
Výzva k podání nabídky _ studie proveditelnosti lávky s cyklostezkou před D10

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY lávka před D 10_cyklostezka

25.5.20206.6.2020
Oznámení konámí veř.projenání změny vlny 17

Příloha:Oznámení konání veř.proj.změn vlny 17

4.5.202010.6.2020
Oznámení konámí veř.projenání změny vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha:Oznámení konání veř.proj.změn vlny 09  úprav ÚP SÚ HMP

4.5.202010.6.2020
Nařízení č.8/2020 sb.hl.m.Prahy – tržní řád

Příloha:Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy – tržní řád

29.4.202013.5.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veř.proj.změny vlny 05 Z 1353/05

Příloha:Veř.vyhl. oznámení vlna 05, U1353/05

27.4.20203.6.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veř.proj. změny vlny 12 Z 3164/12

Příloha:Veř.vyhl. oznámení vlna 12, Z 3164/12

27.4.20203.6.2020
Veřejná vyhláška – rozhodnutí – Zastřešení bytového domu ul.Uherská

Příloha:Veř.vyhl. rozhodnutí zastřeš.bytového domu ul.Uherská 614-615

27.4.202020.5.2020
Veřejná vyhláška – oznámení veř.projednání změn vlny 12

Příloha:Veřej.vyhl. oznámení vlna 12, Z3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12

27.4.20203.6.2020
Sběrné dvory Praha – provozní doba

Příloha: Provoz sběrných dvorů

9.4.202030.4.2020
Rozhodnutí primátora HMP o změně způsobu řezení a organizece dopravy

Příloha:Rozh. primátora HMP o změně způsobu řízení a org. dopravy

1.4.202030.4.2020
Distribuce dezinfekce Anti-COVID dne 28.3.2020 na ÚMČ Praha-Vinoř

Příloha: Distribuce dezinfekce

27.3.202031.3.2020
Důležité kontakty ochrana dětí a rodiny

Příloha: Důležité kontakty ochr.dětí a rodiny

25.3.202025.4.2020
Zelená linka Anděla strážného – pomoc pro seniory

Příloha: Andel strazny zelena linka 800 603 030

23.3.202023.4.2020
Svoz odpadu

Příloha: Nouzový Stav – svoz komunálního odpadu

23.3.202023.4.2020
Mimořádné opatření pro seniory – otevírací doba provozoven

Příloha:Mimořádné opatření_ otevírací doba pro seniory

20.3.202020.4.2020
Rozhodnutí Primátora hl. města Prahy ze dne 17.3.2020

Příloha: Rozhodnutí Primátora HMP ze dne 17.3.2020

17.3.202017.4.2020
Nařízení Primátora hl. města Prahy

Příloha: Nařízení primátora ze dne 16. 3. 2020

17.3.202017.4.2020
MÚ Neratovice vyhlašuje konkursní řízení

Příloha: Znění Vyhlášení konkursního řízení na ředitele DDM

Příloha: Znění Vyhlášení konkursního řízení na ředitele MŠ Harmonie

16.3.20206.4.2020
Pokyn tajemníka v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR – omezení chodu úřadu od 16.3.2020 do odvolání.

Příloha: Opatření v úřadu Koronavirus

16.3.202014.4.2020
Odvolání 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Odvolání jednání zastupitelstva

13.3.202020.3.2020
Program 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Program 11. zasedání ZMČ

11.3.202020.3.2020
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice technického pracovníka – úřad MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběrové řízení technický pracovník

4.3.202030.3.2020
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb._tajemníci úřadu

Příloha: Poskytnutí informace dle zák. 106 1999 tajemníci úřadu

2.3.202018.3.2020
Informace o změnách autobusových linek ve Vinoři_infobulletin PID

Příloha: Informace o změnách autobusových linek ve Vinoři Infobulletin PID

2.3.20202.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17,
Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z3212 17, Z3268 17, Z3272 17, Z3275 17, Z 3276 17, Z3277 17, Z3278 17, Z3279 17, Z3280 17
25.2.20202.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12
Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12,
Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12,
Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12,
Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12,
Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12Příloha: Veřejná Vyhláška Oznámení O Spol.jednání Vlna 12
24.2.20209.4.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání Z 3131/12

Příloha:Veřejná Vyhláška Oznámení O Společném Jednání

24.2.20209.4.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání Z 3175/12

Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O Spol.jednání Z 3175 12

24.2.20209.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12
Příloha:Veřejná Vyhláška Oznámení O Zahájení řízení Vlna 12 Z3164 12
21.2.202031.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12Příloha: Veřejná Vyhláška Oznámení O Spol.jednání Vlna 12 Další
21.2.202031.3.2020
Zápis z 10. jednání zastupitelstva MČ Praha – Vinoř konaného dne 13.2.2020

Příloha: Zápis 10. zasedání ZMČ

21.2.202015.3.2020
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – poplatky ze psů

Příloha: žádost dle zákona č.106 _Poplatky ze psů

21.2.202015.3.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn_vlna č. 17

Příloha: Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlna 17

21.2.20202.4.2020
Navazující uzemní rozhodnutí ČOV Kbely

Příloha: 20 000542 VE COV K UR Navazujici Uzemni Rozhodnuti Na Intenzifikaci COV Kbely 3

21.2.202013.3.2020
Oznámení  zahájení společného územního a stavebního  řízení  – Vodovodní přípojka Bohdanečská

Příloha: Územní řízení _Vodovodní řád Bohdanečská

14.2.202028.2.2020
Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Příloha: Výroční zpráva 2019

10.2.202029.2.2020
Veřejná vyhláška – územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520

Příloha: Veřejná vyhláška stavba 520

10.2.20206.3.2020
Veřejná vyhláška – oznámení_vlna 21

Příloha: Veřejná vyhláška_vlna 21

10.2.202018.3.2020
Vítání občánků 2020 – setkání generací 2020

Příloha: Setkání generací 2020

6.2.202010.3.2020
Výběrové řízení na místo technického pracovníka pro Úřad MČ Praha – Vinoř
Příloha: Výběrové řízení technický pracovník
5.2.202025.2.2020
Program 10. jednání zastupitelstva městské části

Příloha: Program 10. jednání Z MČ

5.2.202014.2.2020
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – zastřešení byt. domu Uherská 614-615

Příloha: Oznameni P19 148 2020

27.1.202012.2.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor Přezletice_restaurace

Příloha: Záměr pronájmu nebvytových prostor Přezeletice restaurace

22.1.202030.1.2020
Veřejná vyhláška – oznámení Z2440/00

Příloha: Oznameni Z 2440 00

22.1.20207.2.2020
Oznámení o zahájení územního řízení intenzifikace ČOV Kbely
Příloha: ČOV-oznámení o zahájení uzemniho řízení intenzifikace ČOV Kbely (1)
6.1.20207.2.2020
Záměr výpůjčky pozemku
Příloha: Záměr Skauti
6.1.202021.1.2020
Dražební vyhláška
Příloha: Dražební vyhláška 11.2.20
20.12.201911.2.2020
Výběrové řízení na referenta agendy úřadu
Příloha: Výběrové řízení referent agendy úřadu
18.12.201930.1.2020
Veřejná vyhláška_oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně
Příloha: Verejna Vyhlaska Oznameni Zverejneni Udaju O Vydane Zmene C Podepsano CJ 02339 2019
13.12.201930.12.2019
Program 9. zasedání zastupitelstva MČ
příloha: Program 9. jednání Z MČ
11.12.201920.12.2019
Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu
Příloha: Rozhodnuti schvaleni kanalizacniho řadu 2020 29 Pcov Vinor Vinor
9.12.201927.12.2019
Veřejný příslib na uvedení pozemků u ulice Čeperská do původního stavu po dokončení stavby. Veřejný Příslib5.12.201931.5.2020
Návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části na rok 2020
Příloha: Vyvěšení Závazné Ukazatele Rozpočtu Příjmy, Vyvěšení Závazné Ukazatele Rozpočtu Výdej, Konsolidované Položky Příjmů A Výdajů
3.12.201919.12.2019
Rozpočtový výhled městské části do roku 2025
Příloha: Vyvěšení Rozpočtový Výhled MČ Do Roku 2025 Tab Do Souboru Rozp. 2020 Skut.dle Bilancí 2015 2018
3.12.201919.12.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor – Česká pošta, s. p. CJ: 2248/2019
Záměr Česká Pošta, S. P.
29.11.201916.12.2019
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením pro stavbu nazvanou “Golf Vinoř”… CJ: 02223/2019
19 007021 SL P 1577… V Ozn. Zmeny St. Pred Dok. GOLF
28.11.201916.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na referenta správy majetku
Příloha: Výběrové řízení referent správy majetku
21.11.201905.12.2019
Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek CJ: 2187
P19 OOP Mladoboleslavská Předzámčí DZ Vjezd CJ 02187 2019
21.11.20199.12.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor E. Pasztová CJ: 2166/2019
Záměr Pasztová
20.11.201910.12.2019
Veřejná vyháška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci CJ: 2186/2019
19 7378 7378 Vinoř VEŘ.VYHL. Stanovení Přechodné Vin.nám. B28. Vánoční Koledy
19.11.20194.12.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Řandové CJ: 2127/2019
Záměr MUDr. Řandová
14.11.201929.11.2019
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka k ústnímu jednání – kanalizační řad kanalizace pro pobočnou čistírnu odpadních vod ve Vinoři CJ: 02128/2019
Oznameni Zahajeni Rizeni Schvaleni Kanal.radu Pcov Vinor Pvs Vinor (1)
13.11.201929.11.2019
Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření CJ: 2107/2019
Nařízení Státní Veterinární Správy
10.11.201926.11.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Krausemu CJ: 2024/2019
Záměr Krause
4.11.201919.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. CJ: 2029/2019
VEREJNA VYHLASKA OZNAMENI
4.11.201911.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Přerušení Dodávky El. Vinořské Nám. 22
30.10.201919.11.2019
Výběrové řízení na referenta správy majetku
Příloha: Výběrové řízení Referent Správy Majetku
29.10.201918.11.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Slámové CJ 1979/2019
Záměr  – Ordinace MUDr. Slámová
25.10.201911.11.2019
Program 8. jednání Z MČ konaného dne 31. 10. 2019 CJ 02008/2019
Příloha: Program 8. Jednání Z MČ
23.10.201931.10.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Burdové CJ 1933/2019
Záměr Burdová
23.10.20197.11.2019
Přerušení dodávky elektřiny – Mladoboleslavská 674, 675, 676, 766, 759. CJ 1945/2019
Oznámení O Přerušení Dodávky Elektřiny
21.10.20192.11.2019
Záměr pronájmu nebytových prostor Mladoboleslavská 13

CJ 1936/2019

Záměr Traficon, č.p. 13

16.10.201931.10.2019
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení -“Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. částů – při ul. Mladoboleslavská

CJ 01916/2019

19 003722 VE Komunikace K V SPOLECNE UZEMNI ROZHODNUTI Ul. Mladoboleslavska Z K Do V

15.10.20191.11.2019
Zastavení řízení k projednání umístit stavbnu “Optická síť FTTH INSCZ-10426 Praha – Vinoř

CJ 01907/2019

19 005552 VE T Mobile V Usneseni O Zastaveni Zpetvzetim Pro FTTH INSCZ 10426 Praha 9 Vinor

15.10.20191.11.2019
Optická síť FTTH INSCZ-10426 Praha – Vinoř

CJ 01906/2019

19 006470 VE T Mobile V Vyrozumeni O Podanych Odvolanich Do UR FTTH Sever

15.10.20191.11.2019
 

Záměr pronájmu nebytových prostor Mladoboleslavská 8

CJ1865/2019

Záměr Cukrárna

 

9.10.201924.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09,
Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09,
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09,
Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09,
Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3029/09,
Z 3031/09 a Z 3033/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyCJ: 1826/2019Vyhlaska SPJ
7.10.201922.11.2019
Výzva k podání nabídky na: Výsadba aleje ovocných dřevin Ctěnice

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Alej, Příloha č.1 Výkaz Výměr Výsadba A údržba Aleje Ovocných Dřevin, Příloha č. 2 Specifikace Nabízených Rostlin, Příloha č.3 Smlouva Alej, Příloha č.4 KRYCÍ LIST NABÍDKY Alej, Příloha č. 5 Vzor Prohlášení Alej

2.10.201916.10.2019
Nařízení Státní veterinární správy – změna ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem herpesvizózy KOI

CJ:01852/2019

Zmena narizeni Vinor koiherpesviroza

 

2.10.201918.10.2019
Vyhlášení výběrového řízení na referenta veřejné zeleně pro úřad MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběrové řízení Na Referenta Veřejné Zeleně

30.9.201931.10.2019
Veřejná vyhláška – – OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10
2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10,
3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10,
3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10,
3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10,
3103/10, 3112/10 a 3113/10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyCJ 01721/2019VV oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru Hl. M. Prahy
25.9.201911.11.2019
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

VV oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z310410 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

25.9.20191.11.2019
Veřejná vyhláška – zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Podolanka

CJ 01720/2019

Zahájení veřejného projednání změny 2 ÚP Podolanka

13.9.201923.10.2019
Záměr pronajmout nebytové prostory – Mladoboleslavská 8

CJ 01355/2019

Záměr pronájmu nebytový prostor Mladoboleslavská 8

9.9.201924.9.2019
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Program 7. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř

 

4.9.201912.9.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Dolní Chabry

4.9.20195.10.2019
Záměr pronajmout parkovací místo v ul. Bukovinská

CJ 01654/2019

Záměr Burdová

 

4.9.201919.9.2019
Přístavení velkoobjemových kontejnerů na 2. pololetí 2019

Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2019

4.9.201915.12.2019
Veřejná dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

CJ 01630/2019

U367 15 0250 190827145730

4.9.201917.10.2019
ZÁMĚR_lahůdky Potůčková

CJ 01652/2019

Příloha: Záměr Lahůdky Potůčková 1652 19

3.9.201919.9.2019
R O Z H O D N U T Í Veřejnou vyhláškou: „Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř“

CJ 01632/2019

Příloha:  STAV R O Z H O D N U T Í Veřejnou Vyhláškou Optická Síť FTTH INSCZ 10426 Praha 9 Vinoř CJ 01632 2019 , Příloha č. 1 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 2 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 3 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 4 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019

30.8.201916.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

CJ 01601/2019

Příloha:STAV 1601 2019 Veřejná Vyhlaska Oznameni Zadani Vlna 08 Uprav

 

30.8.20192.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

CJ 01587/2019

Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O Zahájení řízení O Vydání Změn CJ 01587 2019

22.8.201910.10.2019
Veřejná vyhláška – proejdnání návrhu zněm 18 výzvy ÚP

Příloha:  Veřejná Vyhláška Oznámení Projednání Návrhu Zněn 18 Vlny ÚP CJ 01542 2019

20.8.201919.9.2019
Doručení veřejnou vyhláškou – zrušení trvlého pobytu E. Krejčí

Příloha: Vyvěšení VV Zrušení TP E. Krejčí

21.8.2019
Výzva k podání nabídky na zametací vůz

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Přílohy k výzvě: Příloha č. 1 Technické Podmínky, Příloha č. 2 Technická Specifikace Nabízená účastníkem, Příloha č. 3 Smlouva, Příloha č. 4 KRYCÍ LIST NABÍDKY, Příloha č. 5 Vzor Prohlášení

20.8.20198.9.2019
Záměr pronájmu nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 8.

Příloha: Záměr Pronájmu Bufetu

20.8.20194.9.2019
Přerušení dodávky elektřiny dne 4.9.2019 v ulici Bohdanečská.

Příloha: Přerušení Dodávky Elektřiny 4 9 2019

19.8.20194.9.2019
Poliklinika Prosek a.s. – den zdraví 12.9.2019

Příloha: Den Zdraví 2019

19.8.201912.9.2019
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř (Celoplošné zasíťování Vinoře optickými kabely T-Mobile).

Příloha: T Mobile Ozn. Zah. Uzemniho Rizeni FTTH Opticke Kabely

8.8.201924.8.2019
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení “Novostavba chodník ulice Bohdanečská” (Chodník k zámku ve Ctěnicích).

Příloha: Chodnik Bohdanecska Oznameni O Zahajeni Spolecne U S Povoleni 

8.8.201924.8.2019
Mimořádné veterinární opatření: Herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

Přílohy: Nařízení pásma, Žádost o vyvěšení na úřední desku

5.8.201931.8.2019
6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 6.8.2019 od 18 hodin v infocentru Chaltická 539 Praha Vinoř.29.7.20197.8.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 0002461.7.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 000244
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 6. 2019 od 10:00 hodin do odvolání.
29.6.2019
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP (naše č.j.: 01237/2019)28.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav U 1350/05, U 1351/05, U 1352/05, U 1353/05, U 1354/05, U 1355/05, U 1356/05, U 1357/05 a U 1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: 01239/2019)28.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: 1240/2019)28.6.2019
ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ: „Stavba č.0093 TV Kbely, etapa 029 Jilemnická“ (naše č.j.: CJ 01227/2019)26.6.201915.7.2019
Program 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 20.6.2019, Č.j. 01147/2019/201912.6.201921.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Příloha č.1 – Vinoř-Zpráva_o_PH_2018
Příloha č.2 – Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Vincent
Příloha č.2 – Hospodaření zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ
Příloha č.3 – FV 2018
Příloha č.4 – Přehled VHč
Příloha č.5 – Inventární zpráva
3.6.2019
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ “BIOODPADU”: 2 pololetí 20193.6.2019
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Vinořská, Netřebická, Trabantská, K Nádraží, K Cihelně, Budovatelská, Mladoboleslavská, v Praze-Satalicích
Rozhodnutí – Povolení uzavírky komunikace Vinořská v Praze-Satalicích
27.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (naše č.j.: CJ 00979/2019)22.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: CJ 00941/2019)21.5.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Hlavní účetní ÚMČ Zbraslav.14.5.201928.5.2019
Dražební vyhláška č.j. 160 EX 987/17-82, proti povinnému Lier Miroslav., naše č.j. 844/201913.5.20196.6.2019
VR – VO ekonomického odboru – MČ – Klánovice13.5.201922.6.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019,
Oznámení o době a místě konání voleb, č.j. 570/2019
9.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost – příjemce písemnosti Markéta Ladrová7.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost – příjemce písemnosti Kristýna Flenerová7.5.2019
Zápis ze 4. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 25. dubna 2019, konaného v Chaltické 539, Č. j. 00741/20192.5.2019
Informace k novému Nařízení HMP – stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Informace k novému nařízení
Nařízení+odůvodnění
Usnesení Rady HMP č. 757
30.4.2019
Nařízení HMP – výjimka ze zákazu pálení ohňů (nařízení + odůvodnění)
Rada hl. m. Prahy schválila nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nové nařízení přináší možnost výjimky z úplného zákazu pálení ohňů na vybraných místech v době výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu za definovaných podmínek, kterými jsou zejména ohlášení záměru pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a asistence jednotky požární ochrany na místě pálení.
28.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019
Členové volebních okrskových komisí jmenovaní politickými stranami
Členové volebních okrskových komisí jmenovaní za občany
25.4.2019
Výstraha ČHMÚ 2019/47
Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 27. 4. 2019
24.4.2019
Výstraha ČHMÚ 2019/44
Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20.4.2019
23.4.2019
Program 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 25.4.2019, č.j.741/201917.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24.- 25. května 2019,
Volby do EP – otevření úřadu 14.4.2019
12.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. 25. května 2019,
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j.570/2019
11.4.2019
Doplnění jmenování členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu ČR11.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019, č.j. 00570/2019
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 570/2019
8.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 – stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.22.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – Oznámení o době a místě konání voleb.21.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – jmenování členů okrskových volebních komisí.18.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – termín pro delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí je 16.3.2019.14.3.2019
Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze, Č. j. SVS/2019/032206-A12.3.2019
Výběrové řízení na „Vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř”
Zadávací dokumentace web MČ Praha-Vinoř
wireframe
struktura webu
Smlouva o dílo WEB návrhPři přepisu a posunutí termínů „Zadávací dokumentace pro vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř“ je v bodě 7. Kritéria pro hodnocení nabídek a sestavení pořadí nabídek změna termínu z původního 26. 2. 2019 na 16. 4. 2019. Celý text opraveného bodu 7 je přílohou. Všem se omlouváme, děkujeme za pochopení.
Za MČ Praha-Vinoř Dagmar Petrová – tajemník ÚMČ Praha-Vinoř
11.3.2019
Zápis ze 3. ZZMČ Praha-Vinoř ze dne 28. února 2019 konané v Chaltické 539, Č. j. 0352/20198.3.2019
ZÁMĚR pronajmout – Prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 2 v ulici Bukovinská, č.j. 418/19-186.3.2019
ZÁMĚR pronajmout – Prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 3 v ulici Bukovinská,  č.j. 416/19-176.3.2019
HARMONOGRAM ODVOZU BIOODPADU NA 1. POLOLETÍ 201925.2.2019
Program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 28.2.2019, č.j. 00352/201920.2.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 24 konané ve dnech 5. – 6. 4. 2019 – I. kolo, Počet a sídlo OVK, č.j. 327/201919.2.2019
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací centrum Vincent, č.j. 00330/201917.2.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa “tajemník/tajemnice ÚMČ Praha-Vinoř”, č.j. 00282/20198.2.2019
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA  1. POLOLETÍ 20194.2.2019
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 20194.2.2019
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř31.1.2019
Zápis z 2. ZZMČ Praha-Vinoř ze dne 17. 12. 2018 konané v Chaltické 539, Č. j. 2132/20188.1.2019

Archiv úřední desky

Archiv úřední desky MČ Praha-Vinoř je dostupný na starém webu.