Doprava

Při projednávání řady akcí či úprav je někdy pro občany obtížné se orientovat v procesu přípravy. Správa hlavních komunikací ve Vinoři je v gesci Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. a správním úřadem je Magistrát hlavního města Prahy, ostatní místní komunikace (III. a IV. třídy) pak spravuje přímo městská část Praha-Vinoř a správním úřadem je MČ Praha 19.

Řešení čehokoli na hlavních komunikacích se tak může protáhnout i na několik let, kdežto u místních komunikací je vše závislé na kapacitě projektantů, dodavatelů a volných finančních prostředků obce.