Otázky a odpovědi

Mám zájem o pronájem obecního bytu. Co je k tomu potřeba?

Na stránce Dokumenty naleznete podmínky k podání žádosti a formulář na pronájem bytu v MČ Praha – Vinoř.

 

Mám zájem o pronájem nebytového prostoru v majetku městské části nebo pozemku. Na koho se mohu obrátit?

Vaši dotazy Vám zodpoví ekonom MČ Praha – Vinoř, tel. 602 540 795 nebo 286 854 841, e-mail ekonom@praha-vinor.cz.

 

Co mám dělat, když najdu volně se pohybující kočku či psa?

Kontaktujte útulek pro opuštěná zvířata a odchyt při MP hl. města Prahy v Troji, tel. 222 02 5916, 222 02 5917, e-mail: upoz@mppraha.cz, web: http://upozpraha.cz/.

 

Co mám dělat v případě, že najdu použitou injekční stříkačku a jehlu?

Jehlu ani stříkačku neberte do rukou bez rukavic a okamžitě kontaktujte MP se sídlem v Kbelích, Tauferova 1041/2, tel. 286 854 560, e-mail: operacni.p9@mppraha.cz.

 

Potřebuji si vyřídit OP, pas, rodný list, řidičský průkaz, zaregistrovat vozidlo. Kam se mám obrátit?

Obraťte se na Úřad městské části Praha 19 – Kbely, tel. ústředna: 284 08 08 11, e-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz, nebo osobně na adrese: Semilská 43/1, Praha 9, 197 00. Úřad městské části Kbely zajišťuje pro MČ Praha – Vinoř převážnou část výkonu státní správy.

 

Kde mi ověří listinu nebo podpis? Můžete mi zajistit i výpis z katastru nemovitostí?

Ověřit kopii dokumentu či podpis můžete na podatelně Úřadu MČ Praha – Vinoř na adrese Bohdanečská 97, tel. 286 851 114 v provozních hodinách. Stejně tak i přes službu CZECH point zajistíme výpis z katastru nemovitostí. Tyto služby zajišťuje také Česká pošta, s. p. na stejné adrese.

 

Přistěhoval(a) jsem se do Vinoře. Co si musím nejprve zajistit?

Nejdříve se musíte přihlásit k trvalému pobytu ve Vinoři. Tuto záležitost vyřídíte osobně na podatelně Úřadu MČ Praha – Vinoř na adrese Bohdanečská 97, tel. 286 851 114 v provozních hodinách.

 

Potřebuji vyhledat nějaké údaje k nemovitosti, která je na k.ú. městské části Vinoř z důvodu dědického řízení.

Obraťte se na stavebního technika Úřadu MČ Praha – Vinoř, který spravuje stavební archiv a pokud budou dokumenty v tomto archivu dostupné, můžete obdržet jejich kopie. Vytvoření kopií si hradí žadatel.

 

Kde naleznu aktuální územní plán pro MČ Praha-Vinoř

On-line územní plán je dostupní na stránkách IPRu.