Otázky a odpovědi

Mám zájem o pronájem obecního bytu. Co je k tomu potřeba?

Na stránce Dokumenty naleznete podmínky k podání žádosti a formulář na pronájem bytu v MČ Praha – Vinoř.

 

Mám zájem o pronájem nebytového prostoru v majetku městské části nebo pozemku. Na koho se mohu obrátit?

Vaši dotazy Vám zodpoví ekonom MČ Praha – Vinoř, tel. 602 540 795 nebo 286 854 841, e-mail podatelna@praha-vinor.cz.

 

Co mám dělat, když najdu volně se pohybující kočku či psa?

Kontaktujte útulek pro opuštěná zvířata a odchyt při MP hl. města Prahy v Troji, tel. 222 02 5916, 222 02 5917, e-mail: upoz@mppraha.cz, web: http://upozpraha.cz/.

Nesvítí lampa veřejného osvětlení, kam to nahlásit?

Lampy VO spravuje po celé Praze firma Technologie Hl. m. Prahy. Městská část lampy nevlastní, neopravuje, nehradí jejich provoz. Pokud některá lama nesvítí, je třeba to nahlásit přes tento formulář  https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch

Co mám dělat v případě, že najdu použitou injekční stříkačku a jehlu?

Jehlu ani stříkačku neberte do rukou bez rukavic a okamžitě kontaktujte MP se sídlem v Kbelích, Tauferova 1041/2, tel. 286 854 560, e-mail: operacni.p9@mppraha.cz.

 

Potřebuji si vyřídit OP, pas, rodný list. Kam se mám obrátit?

Obraťte se na Úřad městské části Praha 19 – Kbely, tel. ústředna: 284 08 08 11, e-mail: podatelna@kbely.mepnet.cz, nebo osobně na adrese: Semilská 43/1, Praha 9, 197 00. Úřad městské části Kbely zajišťuje pro MČ Praha – Vinoř převážnou část výkonu státní správy.

Potřebuji si vyřídit řidičský průkaz, zaregistrovat vozidlo. Kam se mám obrátit?

Obraťte se na Magistrát hlavního města Prahy, tel. ústředna: 236 000 001, e-mail:info@praha.eu, více informace na www.praha.eu pod odkazem Potřebuji si zařídit.

Kde mi ověří listinu nebo podpis? Můžete mi zajistit i výpis z katastru nemovitostí?

Ověřit kopii dokumentu či podpis můžete na podatelně Úřadu MČ Praha – Vinoř na adrese Bohdanečská 97, tel. 286 851 114 v provozních hodinách. Stejně tak i přes službu CZECH point zajistíme výpis z katastru nemovitostí. Tyto služby zajišťuje také Česká pošta, s. p. na stejné adrese.

 

Přistěhoval(a) jsem se do Vinoře. Co si musím nejprve zajistit?

Nejdříve se musíte přihlásit k trvalému pobytu ve Vinoři. Tuto záležitost vyřídíte osobně na podatelně Úřadu MČ Praha – Vinoř na adrese Bohdanečská 97, tel. 286 851 114 v provozních hodinách.

 

Potřebuji vyhledat nějaké údaje k nemovitosti, která je na k.ú. městské části Vinoř z důvodu dědického řízení.

Obraťte se na stavebního technika Úřadu MČ Praha – Vinoř, který spravuje stavební archiv a pokud budou dokumenty v tomto archivu dostupné, můžete obdržet jejich kopie. Vytvoření kopií si hradí žadatel.

 

Co mám udělat pokud najdu volně se pohybující roj včel?

 Bez váhání se obraťe na nejbližší stanici Hasičského záchranného sboru ČR nebo na včelaře (např.pana Loudila, tel.603934615).

Kde naleznu aktuální územní plán pro MČ Praha-Vinoř

On-line územní plán je dostupní na stránkách IPRu.