Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok …. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř:

Žádosti a odpovědi – poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

20. 12. 2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď na dotaz etický kodex, č.j. 02318/2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď na dotaz evidence psů, č.j. 02244/2018

25. 6. 2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta, č.j. 00973/2018
Vyplněný dotazník

22. 5. 2018
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. – uzavřené Kolektivní smlouvy od roku 2014

24. 4. 2018
Dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Odpověď na dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:
DZP, Požární nádrž, Provozní řád

Rok Identifikace Obsah žádosti Soubory ke stažení Počet stran
2024 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb znalecký posudek_pozemky obce Přezletice  17 žádost Dle 106 Znalecký Posudek            15 doplnění k dotazu znalecký posudek   14 odpověď na žádost 3
2024 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb Seznam došlých faktur za rok 2023 odpověď_Seznam Z KDF 2023 1
2023 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb Výstavba mostku v ul. Rosická 108 žádost Dle 106 Mostek Rosická 1
2023 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb RB trans_stažení dokumentu z úřední desky roku 2019 103 žádost Dle 106 Stažení Dokumentu Z úřední Desky Roku 2019 RB Trans Doplnění Odpovědi 1
2023 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. RB trans_stažení dokumentu z úřední desky roku 2019 98 E.B. žádost Dle 106 stažení dokumentu z úřední desky roku 2019 RB trans 1
2023 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. investiční projekty odpověď 1
2023 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. subjekty v možném řízení a evidenci MČ odpověď na žádost 1
2022 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. zaměstnanci úřadu 134 žádost O Poskytnutí Info. Zaměstnanci úřadu_odpověď 1
2022 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. přestupkové řízení Rozhodnuti o odmitnuti 106 1
2022 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. přestupkové řízení Rozhodnuti o odmitnuti 106 1
2022 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. bezbariérové byty 67 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 Bez.byty 1
2022 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. výsadba a kácení dřevin 106 Výsadba A Kácení 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. smlouva s Mgr. Martinem Štěrbou 123 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 Smlouva S M. Štěrbou 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. hřiště V Podskalí 116 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 Hřiště V Podskalí 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. čestní občané 109 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 čestná Občanství 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. činnost soudu 97 žádost O Infor.dle Zák.106 Plk. Rus činnost Soudu 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. kauza Bradavice 76 žádost O Infor.dle Zák.106 Dr.Timová Bradavice 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Neposkytování informací_kauza Bradavice 70 žádost O Infor.dle Zák.106 Plk. Rus Bradavice 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. kauza Bradavice – informace o trestních oznámeních a žalobách 30 žádost O Infor.dle Zák.106 Trestní Oznámení Bradavice 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Investiční plány obce žádost o poskytnutí informací – AMA Projekty 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. uzavřené smlouvy – zeleň městská krajinná 25 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 Mgr. Moska 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Informace k zákonu o veřejných zakázkách 19 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 ZVZ 1
2021 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Bezdůvodné obohacení 16 žádost O Poskytnutí Informací Dle 106 Mgr. Moska 1
2020 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Soudní spory odpověď na žádost o poskytnutí informací  Mgr. Moska 3
2020 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Reklamní zařízení 83 Odpověď Reklamní Zařízení Edge Reality 10
2020 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Privatizace majetku Informace dle zák. č. 106 Privatizace majetku 2
2020 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Tajemníci úřadu MČ 17 žádost dle z.106 tajemníci úřadu 2
2020 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Poplatky ze psů 16 žádost Dle z.106 poplatky ze psů 2
2020 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Investiční plány obce 13 žádost o poskytnutí Iiformací dle z. 106 AMA 2
2019 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. Domistav HK – veřejná zakázka 20 žádost o poskytnutí informací dle 106 uplaceni.cz 1
2019 Poskytnuté informace dle zák. 106_1999 Sb. prostor pro reklamu 14 2019 žádost o poskytnutí informací dle 106_reklama 1