Sociální oblast

Základní informace

Sociální péči na území městská části Praha Vinoř zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Kbelích. Kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví naleznete ZDE.  Rada MČ Vinoř ustanovila ve Vinoři Komisi sociální pro zdravotnictví. Seznam všech členů komise a zápisy z jednání naleznete ZDE.

Seznam organizací
zajišťujících následující služby:

Pečovatelská / ošetřovatelská / hospicová služba v okolí Vinoře ZDE

Pomoc obětem domácího násilí:

 

Problematika dluhů:

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

MČ Vinoř nabízí zapůjčení následujících pomůcek.  ZDE naleznete kompletní seznam pomůcek včetně fotek.