Místní rozhlas

Hlášení místního rozhlasu MČ Praha Vinoř

Datum

Hlášená zpráva

28.3.2020Vážení občané, na dvoře Úřadu Městské části Praha Vinoř v ulici Bukovinská až do 12 hodin stále probíhá distribuce dezinfekčního prostředku proti koronaviru. Kdo máte zájem, dostavte se. Zatím je dezinfekce dost a fronty jsou minimální.
27.3.2020Vážení občané, MČ Praha-Vinoř právě obdržela 250 litrů dezinfekčního prostředku Anti-COVID. Distribuce pro lidi s trvalým bydlištěm ve Vinoři proběhne v sobotu 28.března v bráně do dvora úřadu městské části (vchod je z ulice Bukovinské). Distribuce začne v 8:00 ráno a do 9 hodin bude dezinfekce rozdávána pouze občanům nad 65 let. Od 9 do 12 hodin všem ostatním až do vyčerpání zásob. Připraveno bude asi 600 -700 dávek. Dezinfekce bude stáčena do vašich přinesených nádob. Podrobnosti jsou na úřední desce, webu a Facebooku Vinoře.
25.3.2020Zazněla píseň “Není nutno” jako poděkování všem lidem bojujícím s COVID-19
18.3.2020Vážení občané, dle Nařízení č. 2 primátora hl. města Prahy je nutnost nosit ochranné prostředky typu roušky rozšířeno na další místa jako jsou provozovny, pošta, lékárny, sociální a zdravotnická zařízení, úřady, organizace IZS, školská zařízení a nástupiště. Kompletní informace naleznete na úřední desce. Současně Vám oznamujeme, že Česká pošta upravila otevírací dobu do 16 hodin.
16.3.2020Vážení občané, z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR bude úřad městské části otevřen pro veřejnost pouze v pondělí mezi 15. a 18. hodinou a ve středu mezi 7. a 10 hodinou. Žádáme občany, aby docházeli na úřad pouze v záležitostech, které nesnesou odkladu. Děkujeme za pochopení.
16.3.2020Vážení občané, oznamujeme, že ve čtvrtek dne 12. března 2020 zemřela naše občanka paní Bohumila Holečková ve věku 63 let. Čest její památce.
11.3.2020Vážení občané, dnes ve středu 11.3.2020 proběhne od 18 hodin v Infocentru veřejná debata k plánovanému silničnímu okruhu kolem Prahy. Představeny budou 3 potenciální varianty a několik odborníků z Ředitelství silnic a dálnic bude připraveno odpovídat na vaše dotazy.
26.2.2020Vážení občané, oznamujeme že v úterý dne 25. února 2020 zemřela naše občanka paní Marcela Všetečková ve věku nedožitých 94 let. Čest její památce.
24.2.2020Vážení občané, dnes od 16 do 20 hodin bude probíhat v Hoffmanově dvoře prodej masopustní zabíjačky.
24.2.2020Vážení občané, oznamujeme, že ve čtvrtek 20. února zemřela naše občanka paní L. J. ve věku nedožitých sedmdesáti devíti let. Čest její památce
3.2.2020Vážení občané, ve středu dne 5. 2. 2020 se uskuteční v Infocentru na Rychtě veřejná debata o městské hromadné dopravě za účasti zástupců Dopravního podniku Praha, ROPIDu a Středočeského kraje. Pokud máte připomínky a dotazy k fungování městské hromadné dopravy ve Vinoři, určitě přijďte!
28. a 29.1.

2020

Vážení občané, zveme Vás ve středu 29.1. od 18 hod. do infocentra v Chaltické ulici na představení záměru výstavby bytových domů v zámeckém dvoře. Na setkání bude přítomen investor a architekt.
4.12.2019Vážení občané dne 9. 12. 2019 od 15 hodin proběhne Na Rychtě předvánoční setkání starosty, místostarostů a radních s vinořskými seniory. Bližší informace  k potvrzení účasti Vám sdělíme na ÚMČ Všichni jste srdečně zváni!
3.12.2019Oznamujeme našim občanům, že v neděli 1.12.2019 zemřela naše občanka paní Růžená Korbičková ve věku nedožitých 88 let. Čest její památce.
31.10.2019Vážení spoluobčané, dnes 31. 10. se bude konat od osmnácti hodin v budově Na Rychtě osmé jednání zastupitelstva městské části. Všichni jste srdečně zváni!
11.9.2019Vážení občané, zítra 12.9. proběhne od 18 hodin 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Vinoř. Upozorňujeme, že se Zastupitelstvo mimořádně koná v kabinách na fotbalovém hřišti, které si mohou občané při této příležitosti prohlédnout. Kabiny budou pro zájemce otevřeny již od půl šesté.