Kronika

Paměti obce Vinořské – tato kronika byla psána od roku 1891 až do roku 1934, pak byla bohužel na mnoho desetiletí kontinuita přerušena a až v roce 1980 se ujal „dopsání“ kronikář František Klifner. Zmapoval historii Vinoře od prvních dochovaných pramenů až do roku 1967.  Vysvětlení je v první kronice na straně 139.

Paměti obce Vinořské 1891-1932 (strany 1-102)

Paměti obce Vinořské 1932-1934 (strany 103-204)

Klifnerova kronika I (strany 205-303)

Klifnerova kronika I (strany 304-379)

Klifnerova kronika II (strany 1-98)

Klifnerova kronika II (strany 99-198)

Klifnerova kronika II (strany 199-298)

Klifnerova kronika II (strany 299-398)

Klifnerova kronika II (strany 399-497)

Sborník k 50. výročí založení KSĆ z roku 1971

Kronika obce z roku 1976 (Vil. Saitl – dějiny Vinoře za několik století)

Kronika vinořská 2016 – 2018 (kronikářka Klára Löwensteinová)

Kronika vinořská 2016 – 2018

 

Vinořské hradiště v širším historickém kontextu

Vážení Vinořané,
pokud chcete lépe pochopit vinořské hradiště v širším historickém kontextu, neváhejte si pořídit Dějiny a současnost 9/2018 na téma Archeologické nálezy a interpretace starších dějin. Zvláště příspěvky pana doktora Štefana (psané neuvěřitelně živě) krásně dokreslují naše lokální dějiny a vysvětlují třeba i zrod farních hřbitovů aj. A protože chápu, že Vinoř není úplné centrum Prahy, pro zájemce nechám xerox v archivu a místní knihovně.
S přátelským pozdravem,
Klára Lowensteinová