Archiv úřední deska 2019

Archiv úřední deska 2019

Text oznámení Vyvěšeno dne: Zveřejnění do dne:
Dražební vyhláška
Příloha: Dražební vyhláška 11.2.20
20.12.2019 11.2.2020
Výběrové řízení na referenta agendy úřadu
Příloha: Výběrové řízení referent agendy úřadu
18.12.2019 30.1.2020
Veřejná vyhláška_oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně
Příloha: Verejna Vyhlaska Oznameni Zverejneni Udaju O Vydane Zmene C Podepsano CJ 02339 2019
13.12.2019 30.12.2019
Program 9. zasedání zastupitelstva MČ
příloha: Program 9. jednání Z MČ
11.12.2019 20.12.2019
Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu
Příloha: Rozhodnuti schvaleni kanalizacniho řadu 2020 29 Pcov Vinor Vinor
9.12.2019 27.12.2019
Veřejný příslib na uvedení pozemků u ulice Čeperská do původního stavu po dokončení stavby. Veřejný Příslib 5.12.2019 31.5.2020
Návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části na rok 2020
Příloha: Vyvěšení Závazné Ukazatele Rozpočtu Příjmy, Vyvěšení Závazné Ukazatele Rozpočtu Výdej, Konsolidované Položky Příjmů A Výdajů
3.12.2019 19.12.2019
Rozpočtový výhled městské části do roku 2025
Příloha: Vyvěšení Rozpočtový Výhled MČ Do Roku 2025 Tab Do Souboru Rozp. 2020 Skut.dle Bilancí 2015 2018
3.12.2019 19.12.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor – Česká pošta, s. p. CJ: 2248/2019
Záměr Česká Pošta, S. P.
29.11.2019 16.12.2019
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením pro stavbu nazvanou „Golf Vinoř“… CJ: 02223/2019
19 007021 SL P 1577… V Ozn. Zmeny St. Pred Dok. GOLF
28.11.2019 16.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na referenta správy majetku
Příloha: Výběrové řízení referent správy majetku
21.11.2019 05.12.2019
Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek CJ: 2187
P19 OOP Mladoboleslavská Předzámčí DZ Vjezd CJ 02187 2019
21.11.2019 9.12.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor E. Pasztová CJ: 2166/2019
Záměr Pasztová
20.11.2019 10.12.2019
Veřejná vyháška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci CJ: 2186/2019
19 7378 7378 Vinoř VEŘ.VYHL. Stanovení Přechodné Vin.nám. B28. Vánoční Koledy
19.11.2019 4.12.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Řandové CJ: 2127/2019
Záměr MUDr. Řandová
14.11.2019 29.11.2019
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka k ústnímu jednání – kanalizační řad kanalizace pro pobočnou čistírnu odpadních vod ve Vinoři CJ: 02128/2019
Oznameni Zahajeni Rizeni Schvaleni Kanal.radu Pcov Vinor Pvs Vinor (1)
13.11.2019 29.11.2019
Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření CJ: 2107/2019
Nařízení Státní Veterinární Správy
10.11.2019 26.11.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Krausemu CJ: 2024/2019
Záměr Krause
4.11.2019 19.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. CJ: 2029/2019
VEREJNA VYHLASKA OZNAMENI
4.11.2019 11.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Přerušení Dodávky El. Vinořské Nám. 22
30.10.2019 19.11.2019
Výběrové řízení na referenta správy majetku
Příloha: Výběrové řízení Referent Správy Majetku
29.10.2019 18.11.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Slámové CJ 1979/2019
Záměr  – Ordinace MUDr. Slámová
25.10.2019 11.11.2019
Program 8. jednání Z MČ konaného dne 31. 10. 2019 CJ 02008/2019
Příloha: Program 8. Jednání Z MČ
23.10.2019 31.10.2019
Záměr pronajmout nebytový prostor MUDr. Burdové CJ 1933/2019
Záměr Burdová
23.10.2019 7.11.2019
Přerušení dodávky elektřiny – Mladoboleslavská 674, 675, 676, 766, 759. CJ 1945/2019
Oznámení O Přerušení Dodávky Elektřiny
21.10.2019 2.11.2019
Záměr pronájmu nebytových prostor Mladoboleslavská 13

CJ 1936/2019

Záměr Traficon, č.p. 13

16.10.2019 31.10.2019
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení -„Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná – 4. částů – při ul. Mladoboleslavská

CJ 01916/2019

19 003722 VE Komunikace K V SPOLECNE UZEMNI ROZHODNUTI Ul. Mladoboleslavska Z K Do V

15.10.2019 1.11.2019
Zastavení řízení k projednání umístit stavbnu „Optická síť FTTH INSCZ-10426 Praha – Vinoř

CJ 01907/2019

19 005552 VE T Mobile V Usneseni O Zastaveni Zpetvzetim Pro FTTH INSCZ 10426 Praha 9 Vinor

15.10.2019 1.11.2019
Optická síť FTTH INSCZ-10426 Praha – Vinoř

CJ 01906/2019

19 006470 VE T Mobile V Vyrozumeni O Podanych Odvolanich Do UR FTTH Sever

15.10.2019 1.11.2019
 

Záměr pronájmu nebytových prostor Mladoboleslavská 8

CJ1865/2019

Záměr Cukrárna

 

9.10.2019 24.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09,
Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09,
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09,
Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09,
Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3029/09,
Z 3031/09 a Z 3033/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyCJ: 1826/2019Vyhlaska SPJ
7.10.2019 22.11.2019
Výzva k podání nabídky na: Výsadba aleje ovocných dřevin Ctěnice

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Alej, Příloha č.1 Výkaz Výměr Výsadba A údržba Aleje Ovocných Dřevin, Příloha č. 2 Specifikace Nabízených Rostlin, Příloha č.3 Smlouva Alej, Příloha č.4 KRYCÍ LIST NABÍDKY Alej, Příloha č. 5 Vzor Prohlášení Alej

2.10.2019 16.10.2019
Nařízení Státní veterinární správy – změna ochranných a zdolávacích opatření v souvislosti s výskytem herpesvizózy KOI

CJ:01852/2019

Zmena narizeni Vinor koiherpesviroza

 

2.10.2019 18.10.2019
Vyhlášení výběrového řízení na referenta veřejné zeleně pro úřad MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběrové řízení Na Referenta Veřejné Zeleně

30.9.2019 31.10.2019
Veřejná vyhláška – – OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10
2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10,
3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10,
3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10,
3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10,
3103/10, 3112/10 a 3113/10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města PrahyCJ 01721/2019VV oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru Hl. M. Prahy
25.9.2019 11.11.2019
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10

VV oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z310410 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy

25.9.2019 1.11.2019
Veřejná vyhláška – zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Podolanka

CJ 01720/2019

Zahájení veřejného projednání změny 2 ÚP Podolanka

13.9.2019 23.10.2019
Záměr pronajmout nebytové prostory – Mladoboleslavská 8

CJ 01355/2019

Záměr pronájmu nebytový prostor Mladoboleslavská 8

9.9.2019 24.9.2019
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Program 7. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř

 

4.9.2019 12.9.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Dolní Chabry

4.9.2019 5.10.2019
Záměr pronajmout parkovací místo v ul. Bukovinská

CJ 01654/2019

Záměr Burdová

 

4.9.2019 19.9.2019
Přístavení velkoobjemových kontejnerů na 2. pololetí 2019

Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2019

4.9.2019 15.12.2019
Veřejná dražební vyhláška (o elektronické dražbě)

CJ 01630/2019

U367 15 0250 190827145730

4.9.2019 17.10.2019
ZÁMĚR_lahůdky Potůčková

CJ 01652/2019

Příloha: Záměr Lahůdky Potůčková 1652 19

3.9.2019 19.9.2019
R O Z H O D N U T Í Veřejnou vyhláškou: „Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř“

CJ 01632/2019

Příloha:  STAV R O Z H O D N U T Í Veřejnou Vyhláškou Optická Síť FTTH INSCZ 10426 Praha 9 Vinoř CJ 01632 2019 , Příloha č. 1 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 2 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 3 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019, Příloha č. 4 K Rozhodnutí čj. CJ 01632 2019

30.8.2019 16.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

CJ 01601/2019

Příloha:STAV 1601 2019 Veřejná Vyhlaska Oznameni Zadani Vlna 08 Uprav

 

30.8.2019 2.10.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

CJ 01587/2019

Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O Zahájení řízení O Vydání Změn CJ 01587 2019

22.8.2019 10.10.2019
Veřejná vyhláška – proejdnání návrhu zněm 18 výzvy ÚP

Příloha:  Veřejná Vyhláška Oznámení Projednání Návrhu Zněn 18 Vlny ÚP CJ 01542 2019

20.8.2019 19.9.2019
Doručení veřejnou vyhláškou – zrušení trvlého pobytu E. Krejčí

Příloha: Vyvěšení VV Zrušení TP E. Krejčí

21.8.2019
Výzva k podání nabídky na zametací vůz

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Přílohy k výzvě: Příloha č. 1 Technické Podmínky, Příloha č. 2 Technická Specifikace Nabízená účastníkem, Příloha č. 3 Smlouva, Příloha č. 4 KRYCÍ LIST NABÍDKY, Příloha č. 5 Vzor Prohlášení

20.8.2019 8.9.2019
Záměr pronájmu nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 8.

Příloha: Záměr Pronájmu Bufetu

20.8.2019 4.9.2019
Přerušení dodávky elektřiny dne 4.9.2019 v ulici Bohdanečská.

Příloha: Přerušení Dodávky Elektřiny 4 9 2019

19.8.2019 4.9.2019
Poliklinika Prosek a.s. – den zdraví 12.9.2019

Příloha: Den Zdraví 2019

19.8.2019 12.9.2019
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. Optická síť FTTH INSCZ_10426_Praha 9_Vinoř (Celoplošné zasíťování Vinoře optickými kabely T-Mobile).

Příloha: T Mobile Ozn. Zah. Uzemniho Rizeni FTTH Opticke Kabely

8.8.2019 24.8.2019
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení „Novostavba chodník ulice Bohdanečská“ (Chodník k zámku ve Ctěnicích).

Příloha: Chodnik Bohdanecska Oznameni O Zahajeni Spolecne U S Povoleni 

8.8.2019 24.8.2019
Mimořádné veterinární opatření: Herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

Přílohy: Nařízení pásma, Žádost o vyvěšení na úřední desku

5.8.2019 31.8.2019
6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř dne 6.8.2019 od 18 hodin v infocentru Chaltická 539 Praha Vinoř. 29.7.2019 7.8.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 000246 1.7.2019
VÝSTRAHA ČHMÚ č. 000244
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 6. 2019 od 10:00 hodin do odvolání.
29.6.2019
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP (naše č.j.: 01237/2019) 28.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav U 1350/05, U 1351/05, U 1352/05, U 1353/05, U 1354/05, U 1355/05, U 1356/05, U 1357/05 a U 1358/05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: 01239/2019) 28.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: 1240/2019) 28.6.2019
ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ: „Stavba č.0093 TV Kbely, etapa 029 Jilemnická“ (naše č.j.: CJ 01227/2019) 26.6.2019 15.7.2019
Program 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 20.6.2019, Č.j. 01147/2019/2019 12.6.2019 21.6.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Příloha č.1 – Vinoř-Zpráva_o_PH_2018
Příloha č.2 – Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Vincent
Příloha č.2 – Hospodaření zřízené příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ
Příloha č.3 – FV 2018
Příloha č.4 – Přehled VHč
Příloha č.5 – Inventární zpráva
3.6.2019
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ „BIOODPADU“: 2 pololetí 2019 3.6.2019
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Vinořská, Netřebická, Trabantská, K Nádraží, K Cihelně, Budovatelská, Mladoboleslavská, v Praze-Satalicích
Rozhodnutí – Povolení uzavírky komunikace Vinořská v Praze-Satalicích
27.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (naše č.j.: CJ 00979/2019) 22.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j.: CJ 00941/2019) 21.5.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Hlavní účetní ÚMČ Zbraslav. 14.5.2019 28.5.2019
Dražební vyhláška č.j. 160 EX 987/17-82, proti povinnému Lier Miroslav., naše č.j. 844/2019 13.5.2019 6.6.2019
VR – VO ekonomického odboru – MČ – Klánovice 13.5.2019 22.6.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019,
Oznámení o době a místě konání voleb, č.j. 570/2019
9.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost – příjemce písemnosti Markéta Ladrová 7.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost – příjemce písemnosti Kristýna Flenerová 7.5.2019
Zápis ze 4. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 25. dubna 2019, konaného v Chaltické 539, Č. j. 00741/2019 2.5.2019
Informace k novému Nařízení HMP – stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Informace k novému nařízení
Nařízení+odůvodnění
Usnesení Rady HMP č. 757
30.4.2019
Nařízení HMP – výjimka ze zákazu pálení ohňů (nařízení + odůvodnění)
Rada hl. m. Prahy schválila nové Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Nové nařízení přináší možnost výjimky z úplného zákazu pálení ohňů na vybraných místech v době výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu za definovaných podmínek, kterými jsou zejména ohlášení záměru pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a asistence jednotky požární ochrany na místě pálení.
28.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019
Členové volebních okrskových komisí jmenovaní politickými stranami
Členové volebních okrskových komisí jmenovaní za občany
25.4.2019
Výstraha ČHMÚ 2019/47
Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 27. 4. 2019
24.4.2019
Výstraha ČHMÚ 2019/44
Doba nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 20.4.2019
23.4.2019
Program 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 25.4.2019, č.j.741/2019 17.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24.- 25. května 2019,
Volby do EP – otevření úřadu 14.4.2019
12.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. 25. května 2019,
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j.570/2019
11.4.2019
Doplnění jmenování členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu ČR 11.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 konané ve dnech 24. – 25. května 2019, č.j. 00570/2019
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 570/2019
8.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 – stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí. 22.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – Oznámení o době a místě konání voleb. 21.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – jmenování členů okrskových volebních komisí. 18.3.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR – termín pro delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí je 16.3.2019. 14.3.2019
Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze, Č. j. SVS/2019/032206-A 12.3.2019
Výběrové řízení na „Vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř“
Zadávací dokumentace web MČ Praha-Vinoř
wireframe
struktura webu
Smlouva o dílo WEB návrhPři přepisu a posunutí termínů „Zadávací dokumentace pro vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř“ je v bodě 7. Kritéria pro hodnocení nabídek a sestavení pořadí nabídek změna termínu z původního 26. 2. 2019 na 16. 4. 2019. Celý text opraveného bodu 7 je přílohou. Všem se omlouváme, děkujeme za pochopení.
Za MČ Praha-Vinoř Dagmar Petrová – tajemník ÚMČ Praha-Vinoř
11.3.2019
Zápis ze 3. ZZMČ Praha-Vinoř ze dne 28. února 2019 konané v Chaltické 539, Č. j. 0352/2019 8.3.2019
ZÁMĚR pronajmout – Prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 2 v ulici Bukovinská, č.j. 418/19-18 6.3.2019
ZÁMĚR pronajmout – Prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 3 v ulici Bukovinská,  č.j. 416/19-17 6.3.2019
HARMONOGRAM ODVOZU BIOODPADU NA 1. POLOLETÍ 2019 25.2.2019
Program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se koná 28.2.2019, č.j. 00352/2019 20.2.2019
Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 24 konané ve dnech 5. – 6. 4. 2019 – I. kolo, Počet a sídlo OVK, č.j. 327/2019 19.2.2019
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací centrum Vincent, č.j. 00330/2019 17.2.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa „tajemník/tajemnice ÚMČ Praha-Vinoř“, č.j. 00282/2019 8.2.2019
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA  1. POLOLETÍ 2019 4.2.2019
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2019 4.2.2019
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř 31.1.2019
Zápis z 2. ZZMČ Praha-Vinoř ze dne 17. 12. 2018 konané v Chaltické 539, Č. j. 2132/2018 8.1.2019