Archiv úřední deska 2021

Archiv úřední deska 2021

Text oznámení Vyvěšeno dne: Zveřejnění do dne:
Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 ul. Bukovinská

16.12.2021 3.1.2022
Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 v ulici Brozánská

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo č. 3 ul. Brozánská

16.12.2021 3.1.2022
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř

Příloha: Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva MČ

13.12.2021 21.12.2021
Oznámení zahájení územního řízení – Parcely 21 s.r.o.

Příloha: Oznámení zahájení územního řízení Parcely 21 S.r.o.

7.12.2021 23.12.2021
Oznámení zahájení společného řízení – Společenství vlastníků Semtínská č.p. 783

Příloha: Oznámení zahájení společného řízení – Společenství vlastníků Semtínská č.p.783

6.12.2021 21.12.2021
TS Svoz odpadu vánoční a novoroční svoz odpadu
Příloha: TZ Svoz odpadu vánoce 2021
6.12.2021 7.1.2022
Oznámení zahájení územního řízení Via Sancta Vinoř

Příloha: Oznámení zahájení územního řízení dělení a scelování pozemnků Via Sancta Vinoř

6.12.2021 21.12.2021
Výběrové řízení –  referent bytového fondu a správy majetku

Příloha: Výběr.řízení Referent byt. fondu 2021

4.12.2021 20.12.2021
Zápis z 19. zasedání ZMČ Praha Vinoř

Příloha: Zápis z 19. zasedání ZMČ Praha Vinoř

1.12.2021 16.12.2021
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15

22.11.2021 6.1.2022
Veřejná vyhláška_oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, z 2896/00, z 2898/00, z 2899/00, z 2925/00, z 2947/00, z N2951/00

Příloha: Veřejná Vyhláška Oznámení O Společném Jednání A Vystavení Návrhů Změn Z 2845 00, Z 2848 00, Z 2896 00, Z 2898 00, Z 2899 00, Z 2925 00, Z 2947 00, Z 2951 00

19.11.2021 6.1.2022
Program jednání zastupitelstva dne 25.11.2021

Příloha: Program

16.11.2021 26.11.2021
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2022

Praha 1: Žádost o zveřejnění programu na podporu projekrů ke zlepšení stavu živ.prostředí

Praha 2: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu živ.prostředí

10.11.2021 6.1.2022
Záměr pronajmout nebytový prostor suterén objektu ulice Mladoboleslavská 551

Příloha 1: Záměr Kavárna Hlavní Dokument

Příloha 2: Záměr Kavárna příloha 1

Příloha 3: Záměr Kavárna příloha 2

4.11.2021 22.11.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území – oprava písařské chyby

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání oprava písařské chyby

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 oprava písařské chyby

5.11.2021 14.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14

5.11.2021 14.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543

5.11.2021 14.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejném projednání

Příloha 2: vVeřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o ydání změn Vlny 24

4.11.2021 14.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 25

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 25

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení  o zahájení řízení o vydání změn vlny 25

4.11.2021 14.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3239 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3239 vlny 15

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 15 Z 3239

5.11.2021 14.12.2021
Veřejná vyhláška přechodná úrava provozu na místní komunikaci ulice Vinořská

Příloha 1: Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořská

Příloha 2: Mapa přechodná úprava provozu

4.11.2021 19.11.2021
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovéní místní úpravy provozu.

Příloha 1: Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Příloha 2: Mapa zúžení ulice Živanická

4.11.2021 19.11.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ulice Holotínská a Kasalická

Příloha: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul.Holotínská a ul.Kasalická

8.11.2021 24.11.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3094 vlny 10 ÚP SÚ HMP ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3094 vlny 10

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094

 

5.11.2021 14.12.2021
Výzva k podání nabídek – Projektová dokumentace cyklotrasa A 50 – Horní Počernice – Třeboradice – etapa 1

Výzva k podání nabídek – Projektová dokumentace cyklotrasa A 50 – Horní Počernice – Třeboradice – etapa 2

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Cyklotrasa A 50 Etapa 1

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Cyklotrasa A 50 Etapa 2

Příloha č 2 SOD Cyklotrasa, 1.etapa

Příloha č 2 SOD Cyklotrasa, 2.etapa

Přílohy k Výzvě ke stažení zde: odkaz na přílohy

20.10.2021 15.11.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru ulice Chaltická

Příloha: Záměr prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor ulice Chaltická

20.10.2021 5.11.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje HMP
Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.5Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5
15.10.2021 23.11.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru ulice Mladoboleslavská

Příloha: Záměr – prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru ulice  Mladoboleslavská

11.10.2021 27.10.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem parkovacího místač. IV v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr – prodloužení nájemní smlouvy parkovací místo č.2 ulice Bukovinská

11.10.2021 27.10.2021
Záměr – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem parkovacího místač. IV v ulici Bukovinská
Příloha: Záměr – prodloužení nájemní smlouvy parkovací místo č.IV  v ulici Bukovinská
11.10.2021 27.10.2021
Telefonní spojení do volebních místností

Příloha: Telefonní spojení

7.10.2021 10.10.2021
Oznámení i návrhu územního opatření o zrušní částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze

Příloha 1: Oznámení o návrhu územního opatření o zrušní částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze

Příloha 2: Územní opatření o stavavební uzávěře opatření obecné povahy č.X/ 2021

Příloha 3: Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obececné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

6.10.2021 4.11.2021
Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných vet.opatření – nákaza včelího moru
Příloha: Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimoř.vet.opatení včelí mor
29.9.2021 15.10.2021
Záměr pronajmout parkovací místa č. 3,4,5,6 a 7 ul. Brozánská

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo č.3,4,5,6,7 ul. Brozánská

29.9.2021 18.10.2021
Volby – drive in, v karanténě

Příloha: LETAK Drive In      LETAK Zvlastni Volebni Schranka

23.9.2021 11.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Příloha: Místo a doba konání voleb

23.9.2021 11.10.2021
Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 368 v k.ú Vinoř u zdi dvora na pozemku parc.č. 367 za účelem umístění automatického výdejního místa zboží a zásilek

Příloha: Záměr pronajmout část pozemku parc.č.368 účel umíst.autom.výdej místa zboží a zásilek

23.9.2021 8.10.2021
Program 18. zasedání zastupitelstva

Příloha: Program

15.9.2021 24.9.2021
Oznámení o konání prvního jednání OVK

Příloha: První jednání OVK

9.9.2021 10.10.2021
Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Mladoboleslavská 8

Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor ul. Mladoboleslavská 8

9.9.2021 27.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

8.9.2021 15.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28

8.9.2021 15.10.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16

8.9.2021 15.10.2021
Záměr pronajmout parkovací místo č. VII v ulici Bukovinská
Příloha: Záměr pronajmout park.místo č.VII ul. Bukovinská
6.9.2021 22.9.2021
PRE oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Brozánská

Příloha: PRE oznámení o přerušení dodávky elektřiny

24.8.2021 7.9.2021
Usnesení – dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Příloha: Usnesení dražební vyhláška o provedení elektr.dražby nemovité věci
30.8.2021 15.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

24.8.2021 30.9.2021
Záměr – pronajmout nebytový prostor v objektu Mladoboleslavská 8

Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Mladoboleslavská 8

12.8.2021 27.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

24.8.2021 30.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26

24.8.2021 30.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

24.8.2021 30.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny – opakonaní veřejné projednání Z 3321/19 vlny změn 19 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení  vydání změny opakované veř.proj. Z 3321/19 vlna 19

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 opak.veř.proj. Z 3321/19

24.8.2021 30.9.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.11

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11

24.8.2021 30.9.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním obvodu č. 24 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Příloha: Počet členů okr.vol.komisí

6.8.2021 24.8.2021
Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Příloha: Zahájení zjišť.říení podle zákona č. 100/2001 Sb. posuz.vlivů na živ.prostředí

4.8.2021 19.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj úremí

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107

18.7.2021 24.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změny vlny 08 úprav

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 08 úprav U1365/08 a U 1367/08

18.7.2021 24.8.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změny vlny 24

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 A Z 3419/24

18.7.2021 24.8.2021
Záměr pronájmu Mladoboleslavská 514 (ordinace) Příloha 20.7.2021 5.8.2021
Záměr pronájmu Mladoboleslavská č.p. 8 Příloha 19.7.2021 4.8.2021
Zápis z 17. zasedání ZMČ Praha – Vinoř konaného 12.7.2021

Příloha: Zápis ZMČ

15.7.2021 30.7.2021
Výzva k podání nabídky -Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská

Přílohy: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY , Přílohy

14.7.2021 29.7.2021
Pozvánka na 17. jednání zastupitelstva v mimořádném termínu dne 12.7.2021

Příloha: Pozvánka

1.7.2021 13.7.2021
Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha – Vinoř, konaného dne 24.6.2021

Příloha 1: Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha – Vinoř, konaného dne 24.6.2021

30.6.2021 15.7.2021
Záměr – pronajmout parkovací místo v ulici Bukovinská panu Demeterovi

Příloha 1: Záměr pronajmutí parkovacího místa ul.Bukovinská pan Demeter

23.6.2021 8.7.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání o ávrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

21.6.2021 6.8.2021
Oznámení o zahájenšm řízení o vydání změny – opadované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o opakovaném veřejněm projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájeněm říení o vydání změny opak.veř.projednání Z 2797/00 vlny IV

Příloha 2: Veřejná yhláška oznámení o zahájeněm říení o vydání změny opak.veř.projednání Z 2797/00 vlny IV

15.6.2021 22.7.2021
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Měst.okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka-Balabenka a č. 0094 Balabenka-Stěrbohoská radiála

Příloha 1: Oznámení o návrhu územního Opatření o stavební uzavěře Měst.okruh stavba č.0081 a stavba č. 0094

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o návrhu Opatření obecné povahy a výzva k upaltnění připomínek č.0081 a č. 0094

Příloha 3: Návrh územního Opatření O Stavební Uzávěře Opatření Obecné Povahy č.X 2019

14.6.2021 13.7.2021
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

16.6.2021 24.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa administrativního pracovníka v Úřadu MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběr.řízení

4.6.2021 22.6.2021
Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracovnání lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Újezd nad Lesy

Příloha 1: Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesího hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Újezd nad Lesy

Příloha 2: Mapa Újezd nad Lesy

14.6.2021 16.7.2021
Oznámení o společném jendání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00

7.6.2021 23.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06

31.5.2021 7.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

Příloha 1: Oznámeni o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12

31.5.2021 7.7.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19 – opakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19  – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3344/19 vlny 19 – opakované veřejné projednání

24.5.2021 30.6.2021
Oznámení – Záměr – pronájem nebytového prostoru ul.Mladoboleslavská 8

Příloha : Záměr Marcipánka

24.5.2021 8.6.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
11.5.2021 17.6.2021
Veřejná výzva – přísedící u soudu

Příloha: Veřejná výzva – přísedící u soudu

6.5.2021 31.5.2021
Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha – Vinoř konaného dne 15.4.2021
Příloha: Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha – Vinoř dne 15.4.2021
21.4.2021 7.5.2021
Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – DO, stavba 520 Březiněves – Satalice

Příloha: Závěr zajišťovacího řízení podle §7 zák.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 

21.4.2021 7.5.2021
Informace pro rodiče – Milan Antoš

Příloha: Milan Antoš – Informace rodičům

 

14.4.2021 26.4.2021
Rozhodnutí – společné povelení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody

Příloha: Rozhodnutí – společné povolení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody

12.4.2021 27.4.2021
Pozvánka na 15.jednání zastupitelstva

Příloha: Pozvánka

7.4.2021 16.4.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 ÚP SÚ HMP

6.4.2021 13.5.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V Z 2882/00 Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V ÚP SÚ HMP

6.4.2021 13.5.2021
Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky význ. změn Z 2837/00 ÚP SÚ HMP

 29.3.2021 14.5.2021
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Bystrá

Příloha: Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Bystrá

24.3.2021 8.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout parkovací místo v ul.Bukovinská panu Dubskému

Příloha: Záměr pronajmout parkovací místo ul.Bukovinská panu Dubskému

15.3.2021 30.3.2021
Oznámení – Záměr pronajmout ordinace lékaře, rehabilitace, masáže, péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

Příloha: Záměr pronajmout ordinaci lékaře, rehabilitace, masáže , péče o tělo ul.Mladoboleslavská 514

24.3.2021 8.4.2021
Oznámení – Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře ul. Caltická 539
Příloha: Záměr pronajmout nebytový prostor kanceláře v ul.Chaltická 539
3.3.2021 31.3.2021
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul.Křemílkova

Příloha: Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na místní komuikaci ul.Křemílkova

24.2.2021 15.3.2021
Rozhodnutí – povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nákládání s povrchovými vodami – ubyt.zařízení Vinoř parc.č.810/1

Příloha: Rozhodnuti odvodnění stavebního záměru ubyt.zařízení Vinoř parc.č. 810/1, HGR 4510

17.2.2020 5.3.2021
Oznámení o doplnění podkladů a o pokračování společného územ. a staveb.řízení a o povolení k odběru podzemích vod
Příloha: Oznameni doplneni podkladu pokracovani řizení Studna Ppč.737/2 Vinor,HGR 4510
17.2.2021 5.3.2021
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Příloha: Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

15.2.2021 3.3.2021
Záměr na parkovací místo č. 5 v ulici Bukovinská

Příloha: Záměr

10.2.2021 25.2.2021
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP

26.1.2021 15.3.2021
Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 ÚP SÚ HMP

26.1.2021 15.3.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměnstny významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HPM a o veřejném projednání změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání měny na udržitelný rozvoj území

26.1.2021 4.3.2021
Program jednání zastupitelstva MČ konaného dne 28.1.2021

Příloha: Program jednání dne 28.1.21

20.1.2021 29.1.2021
Záměř – prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor paní Mgr.Ireně Havránkové

Příloha 1: Záměr prodloužit smlouvu na pronájem nebytových prostor

19.1.2021 3.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném proj.vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o Vydání celoměstnky významně změny Z 2600/00 ÚP SÚ HPM

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.řízení o vydání celoměstsky význ.změny Z 2600/00 PÚ SÚ HMP

17.1.2021 23.2.2021
Informace o očkování na lince 800 160 166

Příloha 1: Linka k očkování

18.1.2021 15.2.2021
Informace o očkování proti Covid 19 a registračním systému

Příloha: Informace

15.1.2021 15.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna 11 Z 3114/11, 3115/11, 3116/11 ÚP SÚ HMP

12.1.2021 18.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o povolení ke stavbám vodních děl a o povolení k nakládání s povrchovými vodami

13.1.2021 28.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10 Z 3061/10 ÚP SÚ HMP

12.1.2021 18.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – oprakované veřejné projednání

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP – opakované veřejné projednání

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 19 – opakované veřejné projednání

12.1.2021 18.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 09

12.1.2021 18.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení vlny 10

12.1.2021 18.2.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška o zahájení řízení vlna Z 3431/00

 

12.1.2021 18.2.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

Příloha 1: Žádost o spolupráci o vyvěšení na ÚD k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Příloha 2: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021

Příloha 3: Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí rok 2021 kontakty Finanční úřad HMP

11.1.2021 26.1.2021