Archiv úřední deska 2020

Archiv úřední deska 2020

Text oznámení Vyvěšeno dne: Zveřejnění do dne:
Zápis ze 13.jednání ZMČ Praha – Vinoř

Příloha:Zápis č. 13 ZMČ ze dne 21.12.

28.12.2020 15.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

Příloha 1: Opakované oznámení o zahájení říz. vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.říz. změn vlny 12

21.12.2020 27.1.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Příloha 1: Opakované oznámení o zahájení říz. vlny 24 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.říz. změn vlny 24

21.12.2020 27.1.2021
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1138/1 k.ú. Vinoř

Příloha

14.12.2020 30.12.2020
Program 13. jednání zastupitelstva MČ – POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! – sál Centra Mariapoli,  Mladoboleslavská 667.

Příloha: Pozvánka

11.12.2020 22.12.2020
 Vyjádření hydrologa – společné povolení (studna) – stavební úřad Kbely

Příloha: ÚMČ Kbely Vyjadreni hydrogeologa spolec.pov. studna ppc 737 2

7.12.2020 22.12.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání části změn vlny 17 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení vlny 17 územ.plánu HMP

11.11.2020 18.11.2020
Výběrové řízení – referent správa majetku

Příloha 1: Výběrové řízení správa majetku do 28.11.2020

9.11.2020 28.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání části změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení vlny 12 územ.plánu HMP

9.11.2020 16.12.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení vlny 24 územ.plánu HMP

9.11.2020 16.12.2020
Výzva k podání nabídek na zakázku – Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská Praha – Vinoř

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Další přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 Platební a záruční podmínky

Příloha č.3 KRYCÍ LIST NABÍDKY

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení uchazeče

Příloha č 5 Výkaz výměr vzor

Chodník Mladoboleslavská DSP 2020

6.11.2020 3.12.2020
Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ (SOKP)

Příloha 1: Zahajeni ZR DO, Stavba 520 Brezineves Satalice

30.10.2020 18.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vydání změny Z 3427/00

Příloha 2: Veřejná vyhláška oznámení o zah.řízení Z 3427/00

27.10.2020 3.12.2020
Výzva k podání nabídek na sekačku

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Příloha č. 1 Technická Specifikace ,Příloha č.2 Platební a záruční podmínky , Příloha č.3 KRYCÍ LIST NABÍDKYPříloha č. 4 Vzor čestného prohlášení uchazeče

23.10.2020 7.11.2020
Nový Řád veřejného pohřebiště platný od října 2020

Příloha : Řád veřejného pohřebiště

 

19.10.2020 21.12.2020
Nový Ceník hřbitovních služeb platný od října 2020

Příloha : Ceník hřbitovních služeb

19.10.2020 21.12.2020
Výběrové řízení na místo referenta správy majetku úřadu MČ Praha Vinoř

Příloha: Výběrové řízení

16.10.2020 9.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky výrn.změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 1: Oznámení o zah.řízení o vyd.změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhl. oznámení o zah.říz.o vydání změn Z 2440/00 ÚP SÚ HMP

14.10.2020 20.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání změn vlny 12 Z 3175/12

Příloha 1: Oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 12 Z 3175/12 SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhl. oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 12 Z 3175/12

14.10.2020 20.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání změn vlny 12 Z 3131/12

Příloha: Veřejná vyhl. oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 12 Z 3131/12

14.10.2020 20.11.2020
Oznámení – záměr prodloužit nájemní smlouvu objekt Bohdanečská 97 se společností Česká pošta s.p.

Příloha 1: Záměr prodloužit náj.smlovu Bohdanečská 97 č.367

12.10.2020 27.10.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení říz.o vydání Aktualizace č.7

Příloha 1: Oznámení o zah.říz.o vydání Aktualizace č.7

Příloha 2: Veřejná vyhl. Aktualizace č.7 zásad úz.rozvoje HMP

12.10.2020 10.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání změn vlny 22

Příloha 1: Oznámení o zah.říz.o vydání změn vlny 22

Příloha 2: Veřejná vyh. oznámení o zah.říz.vlny 22 Z3398/22 a Z 3402/22

12.10.2020 10.11.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení říz.o vydání Aktualizace č.9

Příloha 1: Oznámení o zahájení řízizení o vydání Aktualizace č.9

Příloha2: Veřejná vyhl.Aktualizace č.9 zásad úz.rozvoje HMP

12.10.2020 10.11.2020
Zápis z jednání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř dne 17.9.2020

Příloha:Zápis z jednání

 

9.10.2020 24.10.2020
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o povolení k odběru podzemních vod

Příloha: Oznámení zahájení řízení – studna pč. 732_2

8.10.2020 23.10.2020
Záměr pronájmu prostor určených k podnikání Mladoboleslavská 8 Praha-Vinoř

Příloha

7.10.2020 22.10.2020
Oznámení o prodeji majetku státu hrobového místa G 4 – 59

Příloha 1: Žádost o oznámení o prodeji majetku státu hrob G 4-59

Příloha 2: Oznámení o prodeji majetku státu hrob G 4-59

29.9.2020 23.10.2020
Oznámení o výběrovém řízení na referenta úřadu v MČ Praha Vinoř (nutno doručit nejpozději 20.10. 2020 do 12 hodin)

Příloha: Výběrové řízení

29.9.2020 20.10.2020
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9 k.ú. Vinoř. Dokument 24.9.2020 9.10.2020
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9 a 7/1 k.ú. Vinoř. Dokument 24.9.2020 9.10.2020
Záměr pronájmu nebytový prostor Mladoboleslavská 514, MČ Praha-Vinoř. Dokument 24.9.2020 9.10.2020
Veřejná vyhláška – oznám.o zahájení řízení vlny 15

Příloha 1: Oznámení o spol.jed.o návrzích změny vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veřejná vyhl. oznám. vlna 15  Z/3224,Z 3226/15,Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z/3249/15

18.9.2020 5.11.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24

Příloha: Termín a místo konání voleb

17.9.2020 10.10.2020
Veřejná vyhláška – oznám.o zahájení řízení vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 o veř.projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rovoj území

Příloha 1: Oznám. o zah.říz. vlny 13 udržitelný rozvoj území

Příloha 2: Veř.vyhl. oznám. vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13

14.9.2020 21.10.2020
Program jednání zastupitelstva konaného dne 17.9.2020

Příloha: Program

9.9.2020 17.9.2020
Oznámení o zah.řízení územního řízení veř.vyhl. telekom.infrastruktury Praha – Vinoř

Příloh: Oznám. o zah.říz. územního říz.veř.vyh. výstavba telkom.inf.Praha

7.9.2020 29.9.2020
Veřejná vyhláška – oznám. o zahájení říz. vlny 02 úprav U 933/02

Příloha 1: Oznám. o zah.říz. změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP MHMP

Příloha 2: Veř.vyhl.oznám. o zah.říz.vlny 02 úprav U 933/02

4.9.2020 13.10.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení změn vlny 15

Příloha 1 : Oznám o zah.říz. části změny vlny 15 ÚP SÚ HMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznám. vlna 15

4.9.2020 13.10.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2842/00, Z 2846/00,        Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00,       Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00,        Z 2941/00,  Z 2942/00, Z 2945/00,  Z 2948/00,  Z 2949/00, Z 2962/00,       Z 2964/00,  Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 1: Oznámení o společném jednání o návrzích změn

Příloha č. 2:Veřejná vyhláška oznámení o zahájení spol.řízení 11.9.2020

26.8.2020 12.10.2020
Veřejná vyhláška a oznámení o společném jednání

Příloha č. 1: Oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje

Příloha č. 2: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

24.8.2020 9.10.2020
Veř.vyhláška – oznámení o spol.jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav

Příloha 1: Oznám. o spol.jednání o návrzích změn vlny 04 úprav

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení 1236/04 až 1349/04

17.8.2020 7.9.2020
Rozhodnutí – veř.vyhláškou – optická síť ul.Českodubská

Příloha: Rozhodnutí veř.vyhláškou – Optická Síť ul.Českodubská

17.8.2020 7.9.2020
Veřejná vyhláška – oznámení s spol.jednání a vystavení návrhů změn vlny 16  3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16

Příloha 1:Oznám. o spol.jednání o návrzích části změny vlny 16 MHMP

Příloha 2: Veř.vyhl. oznámení 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16

17.8.2020 7.9.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00

Příloha 1: Oznámení o záh. řízení MHMP Z 2838/00 ÚP SÚ

Příloha 1: Vyhláška Z 2838/00

12.8.2020 18.9.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení Z 3264/16

Příloha 1: Oznámení o zah. řízení vlny 16 MHMP 1217417/2020

Příloha 2: Vyhláška Z 3264/16

12.8.2020 18.9.2020
Volby do Senátu Parlamentu České republiky – stanovení minimálního počtu členů volebních okrskových komisí ve volebním obvodu č. 24

Příloha: Počet členů okr.vol.komisí

3.8.2020 18.8.2020
Záměr prodloužení náj.sml.sklep Mladoboleslavská pí.Kropíková

Příloha: Záměr Kropíková sklep

28.7.2020 12.8.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.řízení o vydání Aktualizace č.6

Příloha 1:Veř. vyhláška oznámení Aktualizace č.6

Příloha 2: Oznámení o zah.říz. o vydání Aktualizace č.6

1.7.2020 7.8.2020
Záměr pronajmout parkovací místo č.2 v ul.Brozánská panu Jiřímu Kazilovi

Příloha: Záměr pan Kazil 2

29.6.2020 14.7.2020
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ dne 18.6.2020

Příloha: Zápis 11. zasedání ZMČ

26.6.2020 10.7.2020
Veřejná vyhláška oznámení o projed.návrhu změny Z 3433/00

Příloha 1: Veř. yhláška ozn. Z 3433/00

Příloha 2: Zadání změny Z 3433/00 územ.plánu sdíl.útvaru HMP

Příloha 3: Zadání změny Z 3433/00 územ.plánu sdíl.útvaru HMP Mapa

Příloha 4: Návrh zadání změny Z 3433/00 tabulka

Příloha 5: Návrh zadání změny Z 3433/00 příloha

Příloha 6: Oznámení o proj.návrhu zadání změny Z 3433

23.6.2020 23.7.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o spol.jendání a vyst.návrhů změn Z 2979/09,  Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09

Příloha: Veř.vyhl. oznámení Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09

 

22.6.2020 7.8.2020
Záměr pronajmout parkovací místa č. 3,4,5 a 6 v ulici Brozánská

Příloha: Zámeř pronajmout park.místa č. 3,4,5 a 6 ul.Brozánská

 

19.6.2020 4.7.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zah.říz. o vydání změn vlny 02 úprav U954/02, U1172/02, U1268/02, U1270/02, U1280/02, U1284/02, U1289/02, U1300/02, U 1306/02

Příloha: Veř.vyhl. ozn. vlna 02 U954,U1172, U1268, U1270, U1280, U1284, U1289, U1300, U1306

15.6.2020 21.6.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha: Oznámení o zah.říz.o vyd.změny vlny 02

15.6.2020 21.7.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.1 a III pan Kubát

Příloha: Záměr pan Kabát

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.V paní Banks

Příloha: Záměr paní Banks

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o pronajmutí  na parkovací místo č.7 paní Tornikidis

Příloha: Záměr paní Tornikidis

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.VIII p.Kankia

Příloha: Záměr pan Kankia

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.VI pan Rytina

Příloha: Záměr pan Robert Rytina

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.II  pani Baťhová Dagmar

Příloha: Záměr paní Dagmar Baťhová

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.I  pan Baťha

Příloha: Záměr pan Baťha

10.6.2020 25.6.2020
Oznámení o prodložení nájemní smlouvy na parkovací místo č.1 pan Kazil

Příloha: Záměr pan Kazil

10.6.2020 25.6.2020
11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř dne 18.6.2020 od 18,00 hodin

Příloha: Program 11. jednání Zastupitelstva MČ

10.6.2020 18.6.2020
Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na místní komunikaci

Příloha: Veř.vyhláška přechodná úprava provozu na místní komunikaci

 

10.6.2020 1.7.2020
Veřejná vyhl. – oznámení o spol.jednání a vyst.návrhů změn 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Příloha: Veřejná vyhláška-oznámení 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10

 

10.6.2020 27.7.2020
Veřejná vyhláška – ozn. o spol.jednání a vyst. návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru HMP

Příloha: Veřejná vyhl. oznámení změn vlny 11 Z3114/11, Z3115/11 a Z3116/11

10.6.2020 27.7.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav

Příloha: Oznámení o  zahájení řízení o  vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav

10.6.2020 27.7.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Příloha: Oznámení o spol.jednání o návrích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

10.6.2020 27.7.2020
Oznámení o společném jednání o návrzích změny vlny 11 ÚP SÚ HMP

Příloha:Oznámení o spol.jed.o návrzích změny vlny 11 ÚP SÚ HMP

10.6.2020 27.7.2020
Záměr pronájmu nebytového prostoru Mladoboleslavská č.p. 8, Praha Vinoř

Příloha

5.6.2020 20.6.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zpráva O PH Závěrečný účet

Příloha č.4 Přehled VHč

Příloha č.2 Hospodaření Zřízené Příspěvkové Organizace

Příloha č.2 Hospodaření Zřízené Příspěvkové Organizace Vincent

Kopie MP Tab II Fáze FV 2019 č 1 Sumar Dotace HMP Vinoř Inventarizačni Zprava

1.6.2020
Veřejná dražební vyhláška Eva  a Otakar Stella

Příloha:Veřejná dražební vyhláška Eva a Otakar Stella

 

27.5.2020 19.6.2020
Výzva k podání nabídky _ studie proveditelnosti lávky s cyklostezkou před D10

Příloha: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY lávka před D 10_cyklostezka

25.5.2020 6.6.2020
Oznámení konámí veř.projenání změny vlny 17

Příloha:Oznámení konání veř.proj.změn vlny 17

4.5.2020 10.6.2020
Oznámení konámí veř.projenání změny vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP

Příloha:Oznámení konání veř.proj.změn vlny 09  úprav ÚP SÚ HMP

4.5.2020 10.6.2020
Nařízení č.8/2020 sb.hl.m.Prahy – tržní řád

Příloha:Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy – tržní řád

29.4.2020 13.5.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veř.proj.změny vlny 05 Z 1353/05

Příloha:Veř.vyhl. oznámení vlna 05, U1353/05

27.4.2020 3.6.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veř.proj. změny vlny 12 Z 3164/12

Příloha:Veř.vyhl. oznámení vlna 12, Z 3164/12

27.4.2020 3.6.2020
Veřejná vyhláška – rozhodnutí – Zastřešení bytového domu ul.Uherská

Příloha:Veř.vyhl. rozhodnutí zastřeš.bytového domu ul.Uherská 614-615

27.4.2020 20.5.2020
Veřejná vyhláška – oznámení veř.projednání změn vlny 12

Příloha:Veřej.vyhl. oznámení vlna 12, Z3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12

27.4.2020 3.6.2020
Sběrné dvory Praha – provozní doba

Příloha: Provoz sběrných dvorů

9.4.2020 30.4.2020
Rozhodnutí primátora HMP o změně způsobu řezení a organizece dopravy

Příloha:Rozh. primátora HMP o změně způsobu řízení a org. dopravy

1.4.2020 30.4.2020
Distribuce dezinfekce Anti-COVID dne 28.3.2020 na ÚMČ Praha-Vinoř

Příloha: Distribuce dezinfekce

27.3.2020 31.3.2020
Důležité kontakty ochrana dětí a rodiny

Příloha: Důležité kontakty ochr.dětí a rodiny

25.3.2020 25.4.2020
Zelená linka Anděla strážného – pomoc pro seniory

Příloha: Andel strazny zelena linka 800 603 030

23.3.2020 23.4.2020
Svoz odpadu

Příloha: Nouzový Stav – svoz komunálního odpadu

23.3.2020 23.4.2020
Mimořádné opatření pro seniory – otevírací doba provozoven

Příloha:Mimořádné opatření_ otevírací doba pro seniory

20.3.2020 20.4.2020
Rozhodnutí Primátora hl. města Prahy ze dne 17.3.2020

Příloha: Rozhodnutí Primátora HMP ze dne 17.3.2020

17.3.2020 17.4.2020
Nařízení Primátora hl. města Prahy

Příloha: Nařízení primátora ze dne 16. 3. 2020

17.3.2020 17.4.2020
MÚ Neratovice vyhlašuje konkursní řízení

Příloha: Znění Vyhlášení konkursního řízení na ředitele DDM

Příloha: Znění Vyhlášení konkursního řízení na ředitele MŠ Harmonie

16.3.2020 6.4.2020
Pokyn tajemníka v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR – omezení chodu úřadu od 16.3.2020 do odvolání.

Příloha: Opatření v úřadu Koronavirus

16.3.2020 14.4.2020
Odvolání 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Odvolání jednání zastupitelstva

13.3.2020 20.3.2020
Program 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř

Příloha: Program 11. zasedání ZMČ

11.3.2020 20.3.2020
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice technického pracovníka – úřad MČ Praha – Vinoř

Příloha: Výběrové řízení technický pracovník

4.3.2020 30.3.2020
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb._tajemníci úřadu

Příloha: Poskytnutí informace dle zák. 106 1999 tajemníci úřadu

2.3.2020 18.3.2020
Informace o změnách autobusových linek ve Vinoři_infobulletin PID

Příloha: Informace o změnách autobusových linek ve Vinoři Infobulletin PID

2.3.2020 2.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17,
Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z3212 17, Z3268 17, Z3272 17, Z3275 17, Z 3276 17, Z3277 17, Z3278 17, Z3279 17, Z3280 17
25.2.2020 2.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12
Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12,
Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12,
Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12,
Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12,
Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12Příloha: Veřejná Vyhláška Oznámení O Spol.jednání Vlna 12
24.2.2020 9.4.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání Z 3131/12

Příloha:Veřejná Vyhláška Oznámení O Společném Jednání

24.2.2020 9.4.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání Z 3175/12

Příloha: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O Spol.jednání Z 3175 12

24.2.2020 9.4.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12
Příloha:Veřejná Vyhláška Oznámení O Zahájení řízení Vlna 12 Z3164 12
21.2.2020 31.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12
Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12Příloha: Veřejná Vyhláška Oznámení O Spol.jednání Vlna 12 Další
21.2.2020 31.3.2020
Zápis z 10. jednání zastupitelstva MČ Praha – Vinoř konaného dne 13.2.2020

Příloha: Zápis 10. zasedání ZMČ

21.2.2020 15.3.2020
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – poplatky ze psů

Příloha: žádost dle zákona č.106 _Poplatky ze psů

21.2.2020 15.3.2020
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn_vlna č. 17

Příloha: Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlna 17

21.2.2020 2.4.2020
Navazující uzemní rozhodnutí ČOV Kbely

Příloha: 20 000542 VE COV K UR Navazujici Uzemni Rozhodnuti Na Intenzifikaci COV Kbely 3

21.2.2020 13.3.2020
Oznámení  zahájení společného územního a stavebního  řízení  – Vodovodní přípojka Bohdanečská

Příloha: Územní řízení _Vodovodní řád Bohdanečská

14.2.2020 28.2.2020
Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Příloha: Výroční zpráva 2019

10.2.2020 29.2.2020
Veřejná vyhláška – územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520

Příloha: Veřejná vyhláška stavba 520

10.2.2020 6.3.2020
Veřejná vyhláška – oznámení_vlna 21

Příloha: Veřejná vyhláška_vlna 21

10.2.2020 18.3.2020
Vítání občánků 2020 – setkání generací 2020

Příloha: Setkání generací 2020

6.2.2020 10.3.2020
Výběrové řízení na místo technického pracovníka pro Úřad MČ Praha – Vinoř
Příloha: Výběrové řízení technický pracovník
5.2.2020 25.2.2020
Program 10. jednání zastupitelstva městské části

Příloha: Program 10. jednání Z MČ

5.2.2020 14.2.2020
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – zastřešení byt. domu Uherská 614-615

Příloha: Oznameni P19 148 2020

27.1.2020 12.2.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor Přezletice_restaurace

Příloha: Záměr pronájmu nebvytových prostor Přezeletice restaurace

22.1.2020 30.1.2020
Veřejná vyhláška – oznámení Z2440/00

Příloha: Oznameni Z 2440 00

22.1.2020 7.2.2020
Oznámení o zahájení územního řízení intenzifikace ČOV Kbely
Příloha: ČOV-oznámení o zahájení uzemniho řízení intenzifikace ČOV Kbely (1)
6.1.2020 7.2.2020
Záměr výpůjčky pozemku
Příloha: Záměr Skauti
6.1.2020 21.1.2020