Úřad MČ hledá nového zaměstnance

18. 4. 2023

podrobnosti k výběrovému řízení najdete zde: https://www.praha-vinor.cz/urad-mc/volna-mista/