Slavnostní odhalení komunitního místa

26. 5. 2022

4. 6. 2022 od 13 hodin, na křižovatce ulic U Bakaláře a Ke Mlýnku

Na místě, kde kdysi stávala kaplička, která byla součástí Svatováclavské cesty ze Staré Boleslavi do Prahy, jsme se rozhodli vytvořit odpočinkové komunitní místo. Na křižovatce ulic U Bakaláře a Ke Mlýnku bude umístěna meditační plastika, jejíž součástí budou i dvě lavičky. Autorem návrhu a realizace je Josef Šporgy a Jindřich Synek. Barokní plastika, která je umístěna v horní části, je darem paní Aleny Laufrové. „Nová kaplička“ vznikla ve spolupráci Díla Mariina Hnutí Focolare a spolku Kultura Vinoř, z.s.. Realizace je financována především z příspěvku Pražské strojírny, a.s., Městské části Praha-Vinoř a dalších dárců. Slavnostní odhalení, na které jste všichni srdečně zváni, proběhne v sobotu 4. června ve 13 hodin za přítomnosti zástupců městské části, autora myšlenky a sponzorů. Součástí odhalení je i krátký doprovodný program a symbolický křest. Věříme, že si nové komunitní místo oblíbíte a stane se součástí života ve Vinoři. Následně si vás dovolujeme pozvat do areálu Pražské strojírny a.s. na akci Dětský den s Pražskou strojírnou.