Časový plán městské části Praha Vinoř pro provádění opatření PZKO

17. 2. 2022

Na základě žádosti MŽP zveřejňuje MČ Praha-Vinoř následující dokument.

Časový Plán Provádění Opatření PZKO Městaká část Praha Vinoř