Městská část má svůj nástěnný kalendář

7. 12. 2021

Kalendář, který vznikl ze soutěžních fotografií z různých ročních období ve Vinoři je k dispozici za 119 Kč v podatelně úřadu MČ, Bohdanečská 97 nebo Knihovně na adrese Opočínská 364.