Vyhlášky

Na území MČ Praha – Vinoř jsou platné vyhlášky Hlavního města Prahy.

30.6.2011
Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

1.6.2011
Právní předpis hl. m. Prahy  č. 5/2011 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku.

29.9.2010
Právní předpis hl.m.Prahy č. 13/2010
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 19/2007, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.