Kovárna

Využití objektu Kovárny

V březnu až červnu 2022 měli obyvatelé Vinoře možnost podat návrh na budoucí využití objektu Kovárny. Děkujeme všem respondentům za jejich odpovědi a návrhy a zde uvádíme jejich přehled.

Jaké by podle Vás mělo být využití objektu Kovárny?

Tuto otevřenou otázku zodpovědělo celkem 86 respondentů. Mezi nejčetnější, vlastní odpovědi náleží:

  1. Posilovna, fintess centrum45 odpovědí,
  2. Kavárna9 odpovědí,
  3. Kavárna s dětským koutkem 8 odpovědí.

Všechny odpovědi naleznete na obrázku.

Které z navrhovaných využití Kovárny je podle Vás nejvhodnější?

V následující otázci mohli respondenti ankety vybrat až tři z připravených odpovědí (návrhů využití). Tuto možnost využilo celkem 33 respondentů, kteří preferovali:

  1. Multifunkční prostor pro mládež – stolní tenis, stolní fotbal, šipky11 odpovědí,
  2. Multifunkční sál (galerie, koncerty, obřadní síň)11 odpovědí,
  3. Ambulantní nerizikové sociální služby10 odpovědí.

Všechny odpovědi na uvedenou otázku uvádí obrázek.

Všem respondentům ankety děkujeme!