Vinoř a výstavba

Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba

Ve středu 2. března 2022 se ve VINCENTu sešli zájemci o informace a diskusi na téma „Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba“. V podmínkách Vinoře je budoucí výstavba, která sem do roku 2030 může přivést zřejmě více než 2 000 nových obyvatel, zásadním tématem.

Bytová výstavba

V letech 2022 a 2023 čeká Vinoř zahájení několika stavebních projektů. K těm nejrozsáhlejším náleží bytový komplex v lokalitě „Na dlouhých“ (projekt Via Sancta Vinoř) a bytový komplex v Zámeckém dvoře. Výstavba spol. NeoCity Group v Zámeckém dvoře nahradí dnes částečně nevyužívané objekty bývalého zámeckého dvora, které budou s výjimkou památkově chráněných objektů kovárny a sýpky odstraněny.

Oba projekty v průběhu své přípravy doznaly značných změn. Ty byly výsledkem jednání zástupců MČ Praha-Vinoř s jejich investory, kteří byli této diskusi otevřeni (což nelze považovat za samozřejmost). Hlavním účelem jednání mezi MČ a investory bylo zajistit přijatelnou podobu a také rozsah obou bytových komplexů. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v přiložené prezentaci.

V prezentaci se také dozvíte o dalších počinech MČ zejména ve vztahu k budování další infrastruktury: pod prodejnou Norma vznikne nová kavárna, víceúčelový sál a klubovna.

Diskutuje se také budoucí využití památkově chráněné Kovárny mezi Vinořským náměstím a Zámeckým dvorem. V realizaci je revitalizace předzámčí Vinořského zámku. Bude tudy procházet cyklostezka Via Sancta, a vzniknou zajímavé herní a odpočinkové prvky a plochy a sezonní kavárna.

Územní plán a Metropolitní plán

Pro rozvoj Vinoře je zásadní platný územní plán a tzv. Metropolitní plán. Ten platný územní plán nahradí možná na přelomu let 2022 a 2023. Aktuální podoba Metropolitního plánu po zapracování připomínek od dotčených orgánů, městských částí a veřejnosti, určená pro veřejné projednání byla zveřejněna 26. 4. 2022 zde. Zastupitelstvo MČ schválilo a podalo připomínky k Metropolitnímu plánu ve stanoveném termínu (tj. do 30. 6. 2022).

Z platného územního plánu i nově zpracovávaného Metropolitního plánu je patrný záměr zachovat „stavební a urbanistický charakter“ MČ a také hodnotné zelené plochy lemující prakticky celou Vinoř.