Sport ve Vinoři

Ve středu 20. dubna 2022 se v Centru Mariapoli sešli zájemci o téma sportu a sportovní infrastruktury ve Vinoři. Klíčové informace za Městskou část prezentoval p. Milan Antoš, místostarosta a radní pro sport. Děkujeme všem zástupcům zejména odborné veřejnosti, kteří na setkání dorazili, představili své organizace a živě diskutovali o stávajícím stavu, problémech a potřebách dalšího rozvoje.

MČ se mimo jiné dlouhodobě snaží nalézt vhodné místo pro realizaci skateparku či podobného hřiště vhodného pro aktivní vyžití mládeže. Hlavní bariérou je však absence vhoných pozemků. Pokud by někdo vhodným pozemkem disponoval a měl by zájem o jednání se zástupci MČ o umístění skateparku, neváhejte nás prosím kontaktovat (petra@lindovska.cz).

Stejně tak vnímá poptávku po dalších sportovištích, vč. veřejně přístupných. I této oblasti se zástupci MČ intenzivně věnují, jde však o dlouhodobé aktivity, které zatím bohužel nejsou vidět.

Více informací a diskutovaná témata naleznete v přiložené prezentaci.

Informace o sportovištích ve Vinoři naleznete také na záložce Sportoviště a v mapě.