Sportoviště

Ve Vinoři a okolí naleznete mnoho sportovišť, které vám zpříjemní pobyt v naší městské části.
Soupis sportovišť naleznete na tomto odkaze.

Sportovat můžete na:

FK Fotbal Vinoř

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvičny u ZŠ

Víceúčelové hřiště u školy

Workoutová hřiště

Běžecké trasy

Tenisové a nohejbalové kurty

Sokolovna

Sál Vincent