Sportoviště

Ve Vinoři a okolí naleznete mnoho sportovišť, které vám zpříjemní pobyt v naší městské části.
Soupis sportovišť naleznete na tomto odkaze.

Sportovat můžete na:

  • FK Fotbal Vinoř
  • Tělocvičny u ZŠ
  • Asfaltové hřiště u školy
  • Workoutová hřiště
  • Běžecké trasy
  • Tenisové a nohejbalové kurty