Fotbal Vinoř

Vznik klubu fotbalového klubu ve Vinoři se datuje do roku 1928 kdy vznikl jako fotbalový oddíl Sokol Vinoř. V dobách socialismu náš klub nesl proletářský název Dynamo, aby se po revoluci opět vrátil k názvu TJ Sokol Vinoř.  V roce 2018 oslavil fotbal ve Vinoři 90. narozeniny a lze říci, že fotbal má ve Vinoři vybudovanou velmi silnou a dlouhou tradici. V roce 2020 se fotbal osamostatnil od TJ Sokol Vinoř a byl založen neziskový spolek FK Vinoř 1928, z.s.. Spolu se založením FK Vinořř jsme vytvořili i nový znak klubu, ve kterém jsou zakomponovány tradiční barvy klubu, bílá, modrá a červená a nová dominanta fotbalového areálu, nové kabiny.

V současnosti funguje ve fotbalovém klubu 7 týmů. Muži hrající II.B třídu, mladší žáci, dvě družstva starší přípravky, dvě družstva mladší přípravky a jeden tým ministar pro předškolní děti. Máme celkem 72 členů a rádi přivítáme další zájemce o tento krásný sport.

Sledujte nás na nových webových stránkách www.fkvinor.cz