TJ Sokol Vinoř

Samostatná jednota byla založena na ustavující valné hromadě v březnu 1922. Před tím chodili Vinořští cvičit do Satalic a Jednota se jmenovala Satalicko-Vinořská.
Vlastní sokolovnu si Jednota postavila a otevřela 28.října 1925 a v roce 1947 bylo přistaveno jeviště. Prvním starostou byl bratr Josef Hofman, dnes je starostou br. Ing. Myron Gawdun.
Aktivní činnost je soustředěna do následujících oddílů:
– oddíl všestrannosti
– oddíl stolního tenisu
– oddíl tenisu
– oddíl kopaná
– oddíl rehabilitačního cvičení žen
– oddíl odbíjené žáků
– oddíl rodiče a děti
– Asociace turistických oddílů mládeže – Bobři

Od roku 1925 zhruba do roku 1965 byla TJ SOKOL ve Vinoři i nositelkou kultury a společenského dění. TJ měla 2 ochotnické soubory, které po roce 1965 bohužel zanikly.
V roce 1928 byl založen oddíl kopané, jehož tradice se udržela dodnes a býval i aktivní oddíl ledního hokeje, který však měl jenom krátké trvání.