Judo Academy

adresa: Sokolovna Vinoř, Klenovská 35, 190 00 Praha 9
kontaktní osoba: Andrea Švihlíková
funkce: manažer sportovních aktivit
telefon: 602 362 601
e-mail: svihlikova@judoprodeti.cz
web: www.judoprodeti.cz
facebook: @Judo Academy
instagram: @judoacademypraha

Stručná charakteristika organizace: facebook: @Judo Academy

Judo Academy je moderní sportovní klub s nejširší členskou základnou v ČR. Nabízíme tréninky juda pro všechny věkové kategorie na rekreační i vrcholové úrovni. Díky dlouholetým zkušenostem s trénováním dětí, tvoříme inovativní přístup k tréninku s respektem k potřebám dětí a rodičů. Cílem naší koncepce je děti od útlého věku pro sport nadchnout a pozitivně je motivovat. Snažíme se o všestranný rozvoj dítěte a zároveň dbáme na dodržování judistické etikety a fair play. Pro vybranou skupinu talentovaných dětí s vážným zájmem o závodní judo nabízí Judo Academy vstup do užšího výběru talentů v naší závodní skupině. Naši judisté mají možnost se v judu zdokonalovat a závodit pod vedením špičkových závodních trenérů. Kromě samotných tréninků organizujeme také množství víkendových a letních aktivit šitých na míru konkrétní skupině dětí podle věku a výkonnosti.

Nabídka činnosti (školní rok 2022/2023):

V Sokolovně Vinoř na Praze 9 od září 2022 nabízíme tréninky juda pro začátečníky od 5 let (úterý: 16:00 – 17:00, pátek: 13:50 – 14:50) a mírně pokročilé od 6 let (úterý: 17:00 – 18:00, pátek: 14:50 – 15:50).

Pod vedením zkušených trenérů této věkové skupiny se děti naučí první judistické krůčky, základy chvatů, ale především komplexní pohybové průpravě a všestranné sportovní aktivitě. Během tréninku juda je kladen důraz na etiku juda, úctu k soupeři a učení se vzájemného respektu.

Rodičům je nabídnuto na začátku kroužku účastnit se ukázkové hodiny.

Přihlášení je možné od začátku srpna. Pro více informací, prosím, sledujte naše webové stránky, facebook či instagram.