HO Satalice

působiště: Lezecká oblast Vinořské písky, lezecká stěna na ZŠ Satalice, lezecká stěna Big Wall ve Vysočanech

kontakty: Míša Konopásková, 736 245 081, David Stella, 603 421 814, info@hosatalice.cz

web: https://hosatalice.cz

Facebook @hosatalice

Poslání HO Satalice

Posláním našeho oddílu je seznámit děti i dospělé s lezeckým sportem. Kurzisté se naučí základy zdravého lezeckého pohybu, naučí se bezpečně jistit svého spolulezce a osvojí si další dovednosti jako je uzlování, slaňování a jiné techniky související s lezením na umělé stěně i v přírodních terénech. Kromě lezení učíme správným návykům pro jakýkoliv sportovní výkon, od rozcvičky přes tréninkovou aktivitu až po protažení po výkonu (více viz Tréninky). Moderní metodiku a rozvoj v lezeckých technikách považujeme za klíčové součásti fungování oddílu.

I když by se mohlo zdát, že oddíl působí pouze jako sportovní klub, nedílnou součástí aktivit je i péče o životní prostředí, příkladem budiž výsadba stromu v rámci akce Stromy svobody nebo údržba Vinořských skal.

HO Satalice jako komunita lidí sdružuje fanoušky lezeckého sportu všeho druhu a zároveň vychovává a motivuje budoucí generaci lezců, aby trávili čas v přírodě a uměli se k ní zodpovědně chovat.

Více informací naleznete zde a na našich webových stránkách.

Registrace

Do našich aktivit se můžete registrovat prostřednictvím https://hosatalice.dtap.cz/register/kids2/.