Městská část Praha-Vinoř
ZŠ a MŠ Praha Vinoř přijme kuchaře / kuchařku do školní jídelny.
MŠ v Mikulovické ulici hledá paní na odpolední úklid v rozsahu 3 h denně.
    
 přihláška                                                                        
    
    

 
 
   


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 

 

 31. leden 2018

Ahoj Vinořáci,

máme za sebou volby prezidentské a ať už dopadly pro někoho dobře a pro někoho špatně, jsem rád, že máme volby demokratické, ne jako před rokem 1989.

Máme za sebou i historicky první referendum ve Vinoři a mohu konstatovat pouze to samé, jsem rád, že občané mohli demokraticky vyjádřit své stanovisko i svůj postoj. Jsem rád, že současné vedení podpořilo téměř 80% voličů a slibuji, že těm zbývajícím ca. 20% rád ukáži všechna písemná fakta, která se k referendu vztahují, abych je přesvědčil, že uzavřená smlouva je pro všechny Vinořáky dobrá.

Minule jsem psal, že rok 2018 chceme koncipovat jako rok spolupráce, vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a přátelství. A to by neměly narušit žádné volby, žádné referendum o jedné otázce. Budoucnost a kandidátky do místních podzimních voleb spolehlivě ukáží, zda v referendu šlo prioritně o tu otázku nebo o zviditelnění sama sebe. V každém případě nabízíme pomocnou ruku každému, kdo o přátelství, smíření, spolupráci i úsměvy stojí.

Referendum i prezidentské volby jsou za námi, před námi mnoho práce. V letošním roce budeme slavit 930 let od založení Vinoře, bude celá řada kulturních, mezinárodních i společenských akcí. Rádi bychom ve spolupráci se Sokolem postavili nové kabiny v areálu fotbalového hřiště, ve spolupráci s Obcí baráčnickou rozšířili stávající Rychtu, ve spolupráci s vedením základní a mateřské školy dostavěli 5 nových tříd základní školy a dvě zcela nové třídy mateřské školky. Doděláváme i kompletní odvedení dešťových vod ze zdravotního střediska, sháníme potřebné finance na projekt pro stavební povolení nového sportovního areálu se zimním stadionem, plaveckým bazénem i dalšími sportovišti (beach volejbal, horolezecká stěna, …). Před realizací je i dětské rejdiště před novou školou. Dodělává se projekt na výstavbu 4 sociálních bytů. V oblasti předzámčí je to výstavba nové, původní, zámecké zdi v barokním stylu a zbourání té staré, panelové s otevřením celého předzámčí. Uděláme i parkoviště před mateřskou školkou v Mikulovické. Důležité jsou i chodníky do Ctěnic a Kbel. Hotový je i projekt na nový most do Satalic. Jak vidíte, je toho na jeden rok opravdu mnoho. Proto jsme rádi, když se můžeme na chvilku zastavit a setkat se s přáteli, třeba na plese.

Zvu vás proto všechny na tradiční Obecní ples ve stylu Garden Party, bude 24.2. v místní sokolovně, stejně jako na zasedání zastupitelstva 1.3. tradičně od 18.00 v infocentru. Předtím bude ještě 4.2. Masopust ve Ctěnickém zámku i v Hofmanově dvoře 10.2.2018

Tak ať se nám všem daří i nadále, hlavně hodně zdraví a dobré nálady. Ta ať nás provází celý rok 2018, rok, kdy je nám krásných 930 let…
S přátelskými pozdravy

Fr.švarc
 

 
Umístěno:  Slovo starosty