Městská část Praha-Vinoř

PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
    
   
  VINCENT
  SPORT
 
 1. září 2016

Ahoj Vinořáci,

tak máme po prázdninách a tradičně jsme zahájili nový školní rok. Naplnili jsme tři první třídy a školní jídelna byla plná, prvňáčky odváděli do tříd žáci třetích tříd a jejich první kroky byly docela radostné. Musím zde vyslovit veliké poděkování celému pedagogickému sboru jak ve škole, tak také v mateřské školce, již 10 dní připravují učitelé třídy a společné prostory a koncem prázdnin škola vždy ožívá neskutečným ruchem.
Veliké poděkování si jistě zaslouží i vedení školy a paní družinářky, podařilo se nám otevřít tři nádherné nové třídy družiny a prakticky tak uspokojíme všechny žadatele o družinu.
Před kolaudací je potom sousední pohybové centrum, kde se děti jistě vyžijí k jejich plné spokojenosti.
Spolu s vedením školy potom připravujeme výstavbu nových šaten, která by měla začít do měsíce, v plánu je i výstavba dalších 4 tříd nad těmito šatnami. Další akcí, na které vedení školy intenzivně spolupracuje, je parkoviště v Ronovské a boční vchod do školy. To by mělo být také hotovo do konce října.

Velikou probíhající akcí je výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou pro mládež, hotové by mělo být do konce října. Předělává se váhovna na Vinořském náměstí na veřejné WC, před započetím je výstavba nové zastávky MHD Vinořská. V rekonstrukci je i stará sokolovna, tento rok bude ve znamení investičních akcí a je skvělé, že se nám na ně podařilo sehnat finance.

V blízké budoucnosti bychom také rádi zrestaurovali Svatováclavskou cestu v našem katastru, 5 kapliček potřebuje kompletní rekonstrukci a dvě zbořené by měly být postaveny nově.

Od poloviny října bude potom prodloužena linka z Přezletic do Satalic až k metru B, do Hloubětína.

I nadále čekáme na postup investora ve výstavbě nového obchodního domu Billa u Dlabačů, stejně jako sledujeme stav výstavby golfového hřiště a hrobnického domku s veřejným WC. Také netrpělivě vyhlížíme nového provozovatele Ctěnického hotelu s restaurací a kavárnou. To vše dále zlepší naše prostředí a zvýší bonitu Vinoře.

Dovolím si Vás všechny pozvat na Posvícenskou zábavu našich spolků, která se bude konat 17.9. v kočárovně Ctěnického areálu, stejně jako na zasedání zastupitelstva, které se koná 6.9. v 18.00 hodin tradičně v Informačním středisku.

Hezké babí léto a těším se na viděnou.

Fr.švarc
 

Umístěno:  Slovo starosty