Sport

Sobota 25. května ve Vinoři patřila sportu. Proč? Tento den, věříme tomu, že započala tradice, která se jmenuje Sportovní den ve Vinoři. 
Na fotbalovém hřišti nás přivítala místostarostka Lenka Hluší a poté se děti mohly rozprchnout po jednotlivých stanovištích, kterých bylo 9. Na každém stanovišti mohly děti sbírat razítka na sportovní kartičku, kterou na konci vyměnily za menší dárky.
A jaké že sporty a sportovní či pohybové spolky se ve Vinoři nachází a byly součástí sportovního dne?
Fotbalový klub FK Vinoř, kde si děti mohly vyzkoušet, jaké to je trénovat, střílet na bránu, dělat slalom s fotbalovým balonem a mnoho dalšího.
Klub badmintonu MTAC všem ukázal, jak se správně hraje badminton, jak se drží pálka a odpaluje přes síť.
Prague City Golf Vinoř navázal na den otevřených dveří a seznámil nás s tzv. SNAG golfem, tj. golf pro děti a k dispozici byly i normální golfové hole, kde si každý mohl vyzkoušet odpal.
Oddíl Juda přivezl žíněnky a ukázal nám základy tohoto olympijského sportu.
Horolozecký oddíl Satalice si přichystal krásnou aktivitu pro děti, kterou byla horolezecká stěna. Stěna nebavila pouze děti, ale i dospělí a bylo to pěkné zpestření dne a věříme, že horolezectví zaujalo mnoho dětí.
TJ Sokol Vinoř ukázal veškeré aktivity, které se pod záštitou Sokola dějí. Hlavní prim hrálo Divadýlko na konečný.
Kriket má ve Vinoři již dlouhou dobu své hřiště, ale ne moc občanů na něj zavítalo či si kriket mohlo vyzkoušet. Proto jsme byli všichni nesmírně rádi, že se kriket mohl se všemi aktivitami na Sportovním dnu ukázat a všichni si tento tradiční sport mohli vyzkoušet.
Majka Šulová, která má ve Vinoři Pohybové studio, na svém stanovišti ukazovala jógu či různé pohybové aktivity pro děti, například s bosu. Vlastně to, co dělá ve svých lekcích.
Stánek, který lákal na Miranovy duby, pod taktovkou Michala Zítka, se točil kolem běhu a obratnosti. Pevně věříme, že mnoho dětí nebo dospělí, kteří se k Michalovi dostavili, uvidíme i na startu Miranových dubů.
Pokud chceme sportovní den shrnout z hlediska čísel, tak jsme rozdali téměř 150 hracích kartiček, a kolem 100 jich bylo odevzdáno výměnou za dárek. Dostali jsme i mnoho pozitivních ohlasů a také i perfektní zpětnou vazbu, kterou budeme chtít do příštího roku zapracovat, jako je například označování stanovišť, start a informace hned u vchodu do areálu a ne u clubhouse a mnoho dalšího. Vězte, že zpětná vazba je pro nás důležitá a bereme ji vážně.
Rád bych poděkoval všem, kteří dali ruku k dílu a zasloužili se tak o to, že si mnoho občanů mohlo v sobotu zasportovat, ať už to jsou členové komise pro Sport, sporty a spolky, kteří měli jednotlivá stanoviště, Kultura Vinoř se skvělými dětskými dílničkami a i obsluha místního fotbalového klubu, která se starala o to, že měli všichni co jíst a pít.
Veliké díky patří hlavně vám, kteří jste zavírali na sportovní den. Děkujeme, jsme rádi, že vás sport baví a že Vinoř sportem opravdu žije.