Úřad

Ve středu 05.08.2020 bude na vinořském hřbitově a před Normou probíhat odborné ošetření stromů. Dále bude redukována vzrostlá vrba v ul. Bohdanečská tak, aby byla vidět příkazová dopravní značka. Ošetření provedou zkušení arboristé. Prosíme o respektování pracovního prostoru stromolezců.