Úřad

Letos bylo v Tříkrálové sbírce ve Vinoři vybráno celkem celkem 52 127 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli.