Samospráva

V sobotu a v neděli 16. a 17. března 2024 čištíme pramen Velká a Malá Trhlina ve Vinořském parku. Zapojte se! Jde především o odstranění popadaných větví a nánosů bahna, kvůli lepšímu průtoku vody. Je zván každý, kdo bych chtěl přiložit ruku k dílu.

Předpokládaný čas od 10:00 – 16:00 hodin. Přijít můžete dle svých časových možností.Drobné občerstvení a pití bude zajištěno. Pokud se chcete zúčastnit prosím přihlaste se na email: martina.rebicek@gmail.com a napište den a od kdy do kdy plánujte pomoci. 

Je vhodné si vzít holinky a teplejší oblečení. Budeme se těšit a děkujeme. Martina Řebíček Předsedkyně komise pro životní prostředí