Samospráva

Městská část Praha-Vinoř disponuje skladem kompenzačních pomůcek jako jsou například: chodítka, invalidní vozíky a berle. Tyto pomůcky jsou k dispozici zdarma všem občanům Vinoře. Stačí se domluvit na předání a podpisu smlouvy o zápůjčce. Seznam pomůcek: 4x invalidní vozík, 3x chodítko, 1x hygienická židle, berle

Komise sociální a pro zdravotnictví:
Ivana Zikmundová na tel. 724 185 559, Lea Šimonovičová na tel. 775 735 536