Život ve Vinoři

Kdo nechce čekat, až mu Vinořský zpravodaj přistane ve schránce, může se již nyní podívat na jeho elektronickou verzi.