UKRAJINA

В 2023 році Міська частина Прага-Винорж отримала фінансові дотації від Міністерства внутрішніх справ ЧР (МВ ЧР) для реалізації проекту «Всебічна підтримка успішного залучення українців, які мають тимчасовий захист, до спільноти в Міський частині Прага-Вінорж у 2023 році». Заходи ґрунтуються на діяльності, реалізованій за підтримкою Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки у 2022 році.

Завдяки цій фінансовій допомозі Міська частина Прага-Винорж разом з партнерами від січня до грудня 2023 року можуть здійснювати заходи для підтримки успішної інтеграції наших нових українських співгромадянин у повсякденне життя. В рамках проекту реалізуються:

 • Язикові курси чеської мови (для дітей та дорослих)

 • Розмовні години с носіями чеської мови (для дітей та дорослих)

 • Діяльність у вільний час:

  • Альпіністський гурток

  • Творча діяльність у середній школі мистецтв «Фольклоріка»

  • Спортивна секція з бадмінтону

  • Спортивна секція з футболу

  • Позашкільна діяльність у середній школі Вінорж

  • Творчій гурток у Вінценту

 • Два приміських табори для українських дітей

 • Загальні поради та допомога, забезпечення потреб власників тимчасового захисту у Віноржі, допомога у вирішенні їх життєвих обставин.

За додатковою інформацією про проект звертайтеся до координатора проекту katerina.hajkova@prahavinor.cz

Власники тимчасового захисту у разі потреби можуть звернутися безпосередньо до anka.afanasenkova@gmail.com.

V roce 2023 získala Městská část Praha-Vinoř dotační podporu Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) na realizaci projektu „Všestranná podpora úspěšného zapojení Ukrajinců – držitelů dočasné ochrany do společnosti v MČ Praha-Vinoř v roce 2023“. Aktivity navazují na aktivity realizované s podporou Ministerstva vnitra České republiky v roce 2022.

Díky této finanční podpoře může MČ Praha-Vinoř spolu s partnery od ledna do prosince 2023 realizovat činnosti na podporu úspěšného zapojení našich ukrajinských spoluobčanů do běžného života ve Vinoři. V rámci projektu jsou realizovány:

 • Jazykové kurzy českého jazyka (pro děti i dospělé)

 • Konverzace v českém jazyce (pro děti i dospělé)

 • Volnočasové aktivity:

  • Horolezecký kroužek

  • Umělecké aktivity ZUŠ Folklorika

  • Badmintonový kroužek

  • Fotbal

  • Kroužky na ZŠ Vinoř

  • Výtvarný kroužek ve Vincentu

 • Dva příměstské tábory pro děti z UA

 • Obecné poradenství a asistence, zjišťování potřeb držitelů dočasné ochrany ve Vinoři, pomoc při řešení jejich životních situací

Pro více informací o projektu kontaktujte koordinátora projektu (katerina.hajkova@praha-vinor.cz).

Držitelé dočasné ochrany se mohou v případě potřeby obracet přímo na anka.afanasenkova@gmail.com.