DIVADÝLKO NA KONEČNÝ

Divadýlko Na konečný je ochotnický spolek, který hraje pohádky pro místní děti ve školkách na kulturních akcích Vinoře a ve svém domovském místě stavebnin V. Dlabač (Mladoboleslavská 668) u Billy.

1. 12. 2019 uvede divadýlko pohádku O dvanácti měsíčkách v rámci Rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat na Vinořsném náměstí. Více na plakátech VINOŘSKÝ ADVENT a ve Zpravodaji.

HISTORIE:
Divadýlko Na konečný rozveseluje dětská očka vinořských dětí od roku 2008. Díky velké podpoře, tehdejší ředitelky Kulturního centra Vincent, Markétě Hadrabové Dvořákové, bylo v létě roku 2008 založeno Maňáskové dětské divadlo. Představilo se pohádkou O Perníkové chaloupce na 1. Adventních trzích na náměstí ve Vinoři. Po dobu dalších dvou let, byl divadelní spolek stále maňáskový, i když maňáskům propůjčili svůj hlas dospělí a sice: Jiřina Dlabačová – principálka DNk, Markéta Kilingerová, Barbora Marysková, Marek Bezkočka, Pavel Citta. Divadelní představení byla nedílnou součástí programů Velikonočních jarmarků a Adventních trhů nejen ve Vinoři, ale i v blízkém okolí. V létě 2009 jsme začali hrát prázdninové pohádky na dětském hřišti stavebnin V. Dlabač (nyní v lesíku stavebnin), kde si s námi zahrál i nynější místostarosta Robert Rytina.
Koncem roku 2011 se divadlo přeorientovalo z maňásků na lidské pohádkové bytosti a vzniklo Divadýlko Na konečný v novém složení: Hana Srncová, Lenka Míková, Gabriela Kludská, Jan Fiala a Jiřina Dlabačová. Název je odvozen od místa, kde se scházíme a zkoušíme, což je v budově stavebnin u zastávky MHD Na konečný. Po roce se s námi rozloučila Hanka a vystřídala ji Markéta Imramovská. V roce 2012 jsme si zahráli pohádku O 12ti měsíčkách v trochu lechtivé verzi pro dospělé, kde si s námi Honza zahrál naposledy. Od léta 2019 naše řady posílila Lucie Trhlínová.

Společně s Covidem přišly i změny v obsazení. Od prázdnin 2021, kdy už se konečně mohlo hrát, v divadýlku sice ubyli členové, ale přibylo více muziky a písniček. Obsahově jsme zůstaly u klasických českých pohádek pro nejmenší, kdy jsou některá dějství ušita Vinoři přímo na míru a reagují na aktuální situaci a dění kolem nás. Na všechny milovníky pohádek a divadla se těší Jířa Dlabačová a Zuzu Štočková.