Výzva k podání žádostí o dotace na rok 2022

8. 12. 2021

MČ Praha-Vinoř vyzívá neziskové a zájmové organizace, sportovní kluby, sdružení, kulturní organizace, zapsané spolky a podobné subjekty, které:

  1. na území MČ Praha-Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života, seniorů a mládeže
  2. v blízkosti MČ Praha-Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života, seniorů a mládeže a významnou měrou jsou jejich členové obyvatelé MČ Praha-Vinoř

aby v termínu od 8.12. do 31.12. 2021 podali žádosti o:

  1. Jednorázovou neúčelovou dotaci ve výši 10 tis. Kč na podporu jejich aktivit v roce 2022.
  2. Účelovou dotaci na provoz či investiční záměr v roce 2022.

Po vyhodnocení žádostí o jednorázovou neúčelovou dotaci poskytne MČ Praha-Vinoř na konci ledna 2022 vybraným žadatelům 10 tis. Kč na podporu jejich aktivit v roce 2022.

Po vyhodnocení žádostí o účelovou dotaci na provoz či investiční záměr rozdělí MČ Praha-Vinoř mezi vybrané subjekty částku cca 500 tis. Kč. K vyplacení částky dojde na konci února 2022. Při rozdělování dotace bude brán v potaz zejména podíl dětí, mládeže a seniorů v jednotlivých subjektech a podíl vlastních prostředků na investici a provoz. Stejně tak bude zohledněn dosah aktivit subjektu ve prospěch ostatních občanů MČ Prahy-Vinoř. Tyto skutečnosti by měl ve vlastním zájmu žadatel uvést na standardní žádosti o dotaci MČ Praha-Vinoř.

Fomulář

Dotace jsou nenárokové a MČ Praha-Vinoř si vyhrazuje právo vyloučit žadatele, snížit či zvýšit rozdělovanou částku, nebo zcela zrušit tuto výzvu.

Za MČ Praha-Vinoř

Michal Biskup

starosta