Ul. Bohdanečská – odborně ošetření vzrostlé vrby

8. 4. 2021

V pátek 09. 04. 2021 bude v ul. Bohdanečská odborně ošetřena vzrostlá vrba smuteční. Návrh na ošetření je součástí zhodnocení aktuálního stavu stromu, který vypracovala znalecká kancelář Arbonet s.r.o.

U stromu bude provedena obvodová redukce, zdravotní řez, redukce směrem ke střeše, odlehčení větví náchylných ke zlomu a úprava průjezdného a průchozího prostoru.

Ošetření provedenou zkušení arboristé, držitelé certifikátu ETW (European Tree Worker).

Prosíme o respektování pracovního prostoru stromolezců. 

2021 07 Vinoř Vrba Protokol